Kleine rietganzen blijken bij de terugreis van het gebied Oost-Groenland, IJsland, Spitsbergen, waar ze hun broedplaats hebben naar Groot-Brittannië, waar het dier overwintert, nieuwe offshore windmolenparken te mijden. Dat is de uitkomst van een studie, waarbij het vlieggedrag van de vogels vier jaar lang werd…