Door de toename van stroperij in India is de populatie van luipaarden de afgelopen 100 jaar met ruim 70 procent gedaald. Dit blijkt uit een studie van Wildlife Institute of India (WII), Wildlife Conservation Society (WCS) en het Nationaal Centrum voor Biologische Wetenschappen (NCB). De studie van vier jaar was op basis van een onderzoek in het leefgebied, genetische gegevens en het scala van prooien waar de luipaard mee te maken heeft.

luipaarden
Foto: Pixabay

Behalve de stroperij speelt het verlies van voldoende leefgebied voor het dier ook een grote rol in de dramatische afname. Volgens Samrat Mondal van WII zijn de cijfers een schatting omdat er geen officiële gegevens zijn. In diverse delen van het land zijn deze schattingen gedaan en samen met de genetische monsters die zijn genomen van uitwerpselen en de afname van het leefgebied is er een daling van 70 tot 80 procent geconstateerd.

Verwaarloosd
Hoewel de cijfers niet op volledig betrouwbare gegevens berusten blijkt wel dat de luipaard een diersoort is waarvan de bescherming is verwaarloosd. Zo erg zelfs, dat het dier bovenaan de lijst staat van stropers. Samrat Mondal:

“Zo’n 4000 lichaamsresten en botten van luipaarden werden teruggevonden tussen 1994 tot 2014. Daar tegenover staan de 1000 overblijfselen van tijgers. Uit deze cijfers valt te concluderen dat de luipaard meer in gevaar is dan de tijger.”

Wel is de tijger een ‘bedreiging’ voor de populatie van luipaarden. Door beschermingsprogramma’s voor tijgers blijft hun populatie enigszins stabiel en lijkt er zelfs een toename te zijn. Wanneer er verhoudingsgewijs meer tijgers komen zullen de luipaarden hen vermijden. Dit leidt tot een botsing met de mens, aangezien de luipaarden dan gaan verhuizen, elders hun voedsel zoeken en wellicht dichter bij bewoonde gebieden terechtkomen. Dit heeft gevolgen voor zowel de dieren zelf als de mens, die zich weer bedreigd voelt door de luipaarden.

Gelyncht
Dat het mogelijk gevolgen heeft voor de mens zorgt ervoor dat zij zich niet voorbeeldig gedragen wat betreft het beschermen van de luipaard. Het is zelfs zo erg dat de dieren worden gevangen, als huisdier worden gehouden of gelyncht worden zodra ze zich in de bewoonde wereld laten zien.

In tegenstelling tot tijgers is er voor luipaarden geen landelijk database, waardoor ze een makkelijke prooi zijn voor kwaadwillenden als stropers. ‘Officieel’ kan er niet aangetoond worden of er een daling is van de populatie luipaarden, maar de bovengenoemde studie geeft voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat hun aantallen in India sterk afnemen.

Bron © PiepVandaag.nl Lisa van der Linden


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.