Greenpeace legde maandagochtend 54.780 kiezelstenen op de stoep van staatssecretaris Dijksma bij het ministerie van Economische Zaken. Ze vormden de boodschap ‘Dijksma: Red de Noordzee!’ De stenen stonden voor het aantal Nederlanders dat de afgelopen weken het Manifest der Zeven Zeeën heeft getekend: een pleidooi voor de bescherming van natuurgebieden in zee tegen alle vormen van visserij.

kiezelstenen
Foto: Greenpeace

De Noordzee is in een mensenleven verschraald tot een treurig stemmende monocultuur, waar slechts enkele commerciële vissoorten als de schol in grote aantallen voorkomen. Zestig procent van de biodiversiteit is er de laatste eeuw uit verdwenen volgens cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Tachtig procent van de bodem is beschadigd door sleepnetvisserij.

Ramp
Greenpeace noemt wat er buiten het publieke zicht in de Noordzee is gebeurd een ramp. Haaien en roggen zijn zeldzaam geworden. De vleet is weg, de platte oesters zijn verdwenen. Een eeuw terug lagen er nog 20.0000 vierkante kilometer oesterbanken. Nu: niks, zegt campagneleider Tom Grijsen. Volgens Grijsen wordt er in Den Haag al twintig jaar gepraat over het beschermen van gebieden in zee, maar worden maatregelen steeds uitgesteld en afgezwakt. Met als resultaat dat slechts 0,25 procent van de Nederlandse Noordzee is beschermd tegen alle visserij:

“Wat is er nodig voor de politiek in beweging komt? Staatssecretaris Dijksma wil toch ook het herstel van een uitgeputte ecologie in zee? Maak dan écht werk van beschermde natuurgebieden, met daarbuiten duurzame visserij. Een meerderheid van de bevolking vraagt er ook om.”

Uit onderzoek van GfK Intomart bleek onlangs dat ruim 70 procent van de Nederlanders wil dat er zeereservaten worden ingesteld in de Noordzee, waar op geen enkele manier worden gevist. Zes jaar geleden was dit percentage hetzelfde. Dus waar wacht Den Haag op, aldus Greenpeace.

Verplicht
Dit jaar moeten knopen worden doorgehakt over de bescherming van de natuurgebieden Friese Front en Centrale Oestergronden. Een mooie kans voor de regering werkelijk iets doen om het verlies aan biodiversiteit in onze Noordzee te stoppen – iets waartoe ze volgens internationale afspraken overigens ook verplicht is.

Onder de Greenpeace-actievoerders waren ook snowboardster Nicolien Sauerbreij, acteur Daniël Boissevain en presentator Patrick Martens. Zij en anderen streden de afgelopen maanden in het BNN-programma ‘De Zeven Zeeën’ om de titel ‘Beste actievoerder op zee’. Martens won deze strijd afgelopen zondag. Met hun deelname vroegen ook zij nadrukkelijk om meer daadkracht van de regering om de Noordzee te beschermen.

Persbericht Greenpeace