Opgegeten, platgereden of weggespoeld in het riool, zo verdwijnen vele padden, amfibieën en zoogdieren. Het onderzoek van 500 putten, die geïnventariseerd zijn door de Amfibieënwerkgroep Ravon, blijkt dat honderdduizenden dieren verhongeren of verdrinken en niet meer zelf uit de riool put kunnen komen.

padden
Foto: Wikimedia Commons

De koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer kijkt in samenwerking met Ravon of zij initiatieven kunnen nemen om de padddensterfte aanzienlijk te verminderen. Straatkolken zijn belangrijk voor de afvoer van het regenwater, maar spoelen ook onbedoeld de kikkers en padden weg.  Amfibieën krijgen het steeds moeilijker in de drukte en bestrate tuinen. Zo sluit de gemeente Den Haag in het duingebied tijdelijk de putten af als de paddentrek gaande is.

De fabrikanten van straatkolken zijn uitgenodigd om gezamenlijk passende oplossingen te ontwikkelen. Volgens Ravon is het redelijk eenvoudig om de wanden van de straatkolk te bekleden met een een speciaal soort doek, waardoor de padden weer omhoog kunnen klimmen. Ook het plaatsen van strips aan de wanden, zodat de dieren er weer uit kunnen kruipen, blijkt te werken uit een proefopstelling die Ravon heeft uitgevoerd. Randvoorwaarden voor de oplossingen zijn wel de onbelemmerde werking van de riolering voor een goede afvoer van  regenval en ongehinderd onderhoud van de riolering.

Het onderzoeksproject van RAVON en RIONED zal in het najaar van 2012 afgerond zijn, zodat er voor de volgende paddentrek maatregelen genomen kunnen worden.

Bron ©PiepVandaag.nl Mirjam Roenhorst