Megastallen zijn gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Dat verklaarde de Brabantse GGD-arts Jos van de Sande woensdag tijdens een hoorzitting van de commissie Landbouw in de Tweede Kamer, over de omvang van veebedrijven. De overheid moet volgens hem daarom ingrijpen als bedrijven te groot worden. 

megastallen

Volgens de arts zijn vooral de grote varkensstallen een tijdbom. Zij zijn een ‘mengvat’ voor allerlei griepvirussen en de kans dat uit die virussen een gevaarlijke variant voortkomt, wordt groter naarmate je meer varkens bij elkaar zet. Ook zei hij dat luchtwassers niet alle voor mensen schadelijke stoffen tegenhouden. “Hier is onvoldoende aandacht voor”, aldus Van de Sande.

Wyno Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders, verklaarde tijdens diezelfde hoorzitting dat grote bedrijven niet nodig zouden zijn, als de boeren genoeg betaald zouden krijgen voor hun varkens. Van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) mogen varkenshouders niet samenwerken door een minimumprijs af te spreken.

Op 6 juni staat een debat gepland met staatssecretaris Henk Bleker over megastallen. De hoorzitting was bedoeld als voorbereiding op dit debat. Het is onbekend of het debat ook daadwerkelijk doorgang zal vinden, i.v.m. het vallen van het kabinet.

In een documentaire over megastallen, gemaakt door de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF) in 2011, verklaarde Tanneke den Blaauwen, hoofddocent Moleculaire Citologie aan de Universiteit van Amsterdam, al hoe gevaarlijk megastallen zijn. ” Wanneer er tienduizenden dieren op elkaar gepropt zitten in een stal en er breekt een ziekte uit, is het onmiddellijk totaal”. Alle dieren in die stal zouden antibiotica zouden moeten krijgen. En zelfs wanneer het antibioticagebruik verboden zou worden, zou de antibiotica nog steeds toegediend worden, om de situatie onder controle te krijgen.

“Het grootste gevaar voor de toekomst,” zo verklaart zij “is door zo massaal ook in kleine gebieden zoveel megastallen te hebben, is het ontwikkelen van nieuwe virussen, die heel snel een groot deel van de bevolking kunnen infecteren.” Virussen verspreiden zich nog veel sneller dan bacterieën. “En wat nog veel gevaarlijker is, is de grotere resistentie [voor antibiotica – red.] die niet meer te behandelen zijn, zoals met MRSA en EHEC-bacterie die we nu al zien in de ziekenhuizen.”

In de zomermaanden van 2011 organiseerde het ministerie van EL&I een maatschappelijke dialoog over megastallen. De dialoog zou moeten leiden tot een helder overzicht van alle meningen en argumenten ten aanzien van schaalvergroting in de veehouderij. Bleker riep ‘iedereen’ op om mee te doen, maar uit een onderzoek van Motivaction, in opdracht van de NGPF, bleek dat 90% van de Nederlanders niet eens op de hoogte was van het bestaan van de nationale dialoog megastallen. Slechts 3% wist waar en wanneer hij of zij had kunnen deelnemen aan de dialoog en 95% van de mensen die wellicht hun mening wilden uitspreken over megastallen, wist niet waar en wanneer dat zou kunnen.

Nederlanders maken zich met betrekking tot megastallen het meeste zorgen over de verspreiding van dierziekten, dierenwelzijn, diergezondheid en antibioticagebruik.

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking geeft aan tegen de bouw van megastallen te zijn, maar staatssecretaris Bleker bewijst dat de vrees van vele Nederlanders juist is: 78% betwijfelt of de regering de bouw van nieuwe megastallen zal verbieden als een meerderheid van de burgers tegen is.

Afgelopen woensdag stapten inwoners van de Oude IJselstreek hielden al naar de Raad van State om een pleidooi te houden tegen megastallen. In het gebied tussen Doetinchem en de grens met Duitsland staat de bouw van een nieuwe megastal gepland, waar veel van de  huidige bewoners het hier niet mee eens zijn. Zij vrezen voor hun gezondheid en financiële gevolgen met dergelijke  stallen in de buurt van hun huizen.

Het rapport met de complete uitkomsten van het opinieonderzoek van Motivaction is hier te downloaden. De documentaire van de NGPF over megastallen is hieronder te bekijken.

©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor