De Partij voor de Dieren vindt het zonde van het geld om twee demissionaire staatssecretarissen naar de VN-duurzaamheids­conferentie Rio+20 te laten afreizen, eind juni in Brazilië. Nederland kan een dure hotelkamer besparen én een belangrijkere rol spelen op de conferentie door gewoon de minister-president te sturen, zoals 130 andere landen ook doen.

Rio+ 20
Foto: Wikimedia Commons

 

Het is van het grootste belang dat juist de regeringsleiders elkaar spreken over de toekomst van de aarde. Duurzame ontwikkeling is immers harder nodig dan ooit: deze week verscheen de nieuwe Living Planet waaruit blijkt dat de gezondheid van de aarde er hard op achteruit gaatDaarom moet Nederland haar hoogste vertegenwoordiger, de minister-president, afvaardigen naar de wereldwijde conferentie om deze achteruitgang te stoppen. Ook wil de Partij voor de Dieren de generatie die opgezadeld dreigt te worden met een leeggeroofde aarde de stem geven die zij verdient. Het is dan ook goed dat de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties deelneemt aan de conferentie.

 

Als iedereen in de wereld net zoveel zou consumeren als de gemiddelde Nederlander in 2008, zouden er 3,5 aardbollen nodig zijn om dit mogelijk te maken. Omdat we maar één planeet tot onze beschikking hebben, zullen we het tij snel moeten keren. Om de uitputting van de aarde een halt toe te roepen moet er in Rio de Janeiro een werkelijk ambitieus mondiaal akkoord gesloten worden. Daarom moeten de regeringsleiders, en zeker de leiders van landen die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling en het uitputten van de aarde, samenkomen om te spreken over oplossingen. De Nederlandse delegatie voor deze belangrijke conferentie bestaat nu echter uit de demissionaire staats­secretarissen van Ontwikkelingssamenwerking en van Milieu. De Partij voor de Dieren vindt dit een blamage, en ziet bovendien kansen om in deze tijden van crisis te bezuinigen op de dure hotelkamers in Rio de Janeiro: Rutte gaat, en Knapen en Atsma mogen thuisblijven.

 

Tijdens Rio+20 is veel ambitie nodig, want twintig jaar na de eerste mondiale conferentie over duurzaamheid, zijn veel van de in 1992 besproken problemen alleen nog maar verergerd. De opwarming van de aarde gaat door, grondstoffen worden steeds schaarser en plant- en diersoorten sterven onrustbarend snel uit. Dit zal het voor toekomstige generaties, zowel hier als in ontwikkelingslanden, steeds moeilijker maken om op een goede en gezonde manier in hun behoeften te kunnen voorzien. Zij zullen al deze problemen het hoofd moeten gaan bieden en dus moet hun stem gehoord worden op deze mondiale conferentie. Vergaande afspraken over de meest vervuilende sector, de landbouw, kunnen daarom ook niet uitblijven. Dat betekent afspraken over regionalisering van de voedselproductie en over kleinschalige, ecologische en diervriendelijke landbouw in plaats van massaplantages waarop gewassen overdadig met pesticiden worden bespoten. Een belangrijk onderdeel van de afspraken zal ook moeten gaan over het veranderen van consumptiepatronen, waardoor er minder vlees en vis gegeten wordt. Tal van wetenschappers wijzen erop dat dit de belangrijkste én makkelijkste stap is naar een gezond klimaat en behoud van ecosystemen.

 

Duurzame jongeren voeren al maanden een campagne om de premier op te roepen om zelf naar Rio+20 te gaan, en hun oplossingen voor de ecologische crisis met zich mee te nemen. De Partij voor de Dieren stelt het dan ook op prijs dat zij deze week eindelijk te horen hebben gekregen dat de Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger van de VN deel uit zal maken van de Nederlandse delegatie.

 

Esther Ouwehand: “Onze toekomst hangt af van de leefbaarheid van de aarde. Duurzaamheid zou bovenaan de prioriteitenlijst van onze regeringsleiders moeten staan. De minister-president van een van de meest vervuilende landen ter wereld mag niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid om het roer om te gooien naar een duurzame toekomst. Hij zal moeten luisteren naar jongeren die de rekening gepresenteerd zullen krijgen van een ecologische crisis die veroorzaakt wordt door de huidige generatie. Niet Knapen en Atsma, maar Rutte moet naar Rio, samen met de jongeren­vertegen­woordiger.”

 

Bron ©PiepVandaag.nl