In natuurgebied het Harderbos in Flevoland zijn sporen van een otter gevonden. Medewerkers van landschapsbeheer Flevoland vonden de sporen langs de Hoge Dwarsvaart en ook oudere zogenaamde “spraints” van het dier (uitwerpselen) werden aangetroffen.

Europese otter
Europese otter | Foto: Wikimedia Commons

“Het zou geweldig zijn als na de bever ook de otter zich zou vestigen in dit natuurgebied. Het betreft mogelijk een jong mannetje dat op zoek is naar een eigen territorium en natuurlijk naar een partner.”

Zo zegt Boswachter Norbert Kwint.

In Friesland en Overijssel is er in 2002 gestart met de herintroductie van de otter. Dat gaat heel goed want het aantal dieren breidt gestaag uit. In 2010 waren er naar schatting zestig otters, verspreid over Friesland, Overijssel en Gelderland.

Ook in het zuiden van het land hoopt met de otter terug in het natuurlandschap te kunnen krijgen. Daar worden de de beken in Noord- en Midden-Limburg de komende jaren zo ingericht dat ze geschikt zijn voor otters. De hoop is dat de dieren zich weer als vanouds ook in Limburg vestigen.

Waar de otter vandaan komt die nu in het Harderbos is gesignaleerd, is niet duidelijk. Het bos is, door de aanwezigheid van voldoende voedsel en dekkingsmogelijkheden, wel een heel prettig leefgebied voor de otter. Komende winter blijven de boswachters uitkijken naar sporen.

Bron: Natuurmonumenten ©PiepVandaag.nl