De door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde zorgt niet alleen voor klimaatverandering en extremere weersomstandigheden, ook dieren ondervinden er de gevolgen van. Als oorzaak van de wereldwijde temperatuurverhoging zullen veel levende wezens verkleinen, zo schrijven twee wetenschappers, Jennifer Sheridan en David Bickford van de Nationale Universiteit van Singapore.

Als in hetzelfde tempo zou krimpen, zou het geen probleem zijn. Kleinere vissen voeden zich met kleinere planten en die kleinere vissen dienen weer als voedsel voor kleinere haaien. Nu na onderzoek blijkt dat niet alle organismen op dezelfde manier reageren, is het zeer aannemelijk dat ecosystemen uit balans raken, waardoor verschillende plat- en diersoorten volgens de onderzoekers met uitsterven worden bedreigd.

Dit is geen nieuw fenomeen; gedurende afgelopen perioden dat de aarde is opgeward, zijn kevers, bijen, spinnen en algen al gekrompen. De wetenschappers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change.

Bron: LiveScience

IJsbeer - opwarming van de aarde