Koe - bodemNederlands heeft de meest verontreinigde bodem van Europa. Oorzaken zijn stikstof en fosfaat, afkomstig van de grote veestapel. Dat meldt Natuur & Milieu in een rapport waarin ons land wordt vergeleken met andere Europese lidstaten.

Nederland werd beoordeeld op het gebied van klimaat, milieu en natuur. Onze lucht, water en bodem zijn meest verontreisigd van heel Europa. Ondanks dat wij tot de rijkste landen van Europa behoren, beschermen wij onze leefomgeving minder goed dan andere Europese Unie-landen.

Natuur & Milieu roept het kabinet op structurele maatregelen te nemen die ons land terugbrengen naar minimaal de Europese middenmoot. De cijfers geven een volledig ander beeld, geeft de organisatie aan.

Bron: Nieuwsgrazer