Waar Animals Today vorige week nog berichtte dat er slechts 22 vaquita’s over zijn, brachten wetenschappers afgelopen week het nieuws naar buiten dat er volgens de laatste schattingen wereldwijd nog maar 10 in leven zijn. Daarmee is het lot van de Californische bruinvis zo goed als bezegeld en is uitsterven nabij.

vaquita’s
Rugvin vaquita, of Californische bruinvis | Foto: NOAA/publiek domein

De vaquita is ’s werelds kleinste en meest bedreigde soort van de walvisachtigen. De soort is alleen te vinden in het noordelijke deel van de Golf van Californië.

Kieuwnetten

De vaquita wordt met uitsterven bedreigd doordat ze verdrinken in kieuwnetten. Zoals al eerder te lezen was op Animals Today, worden deze netten door stropers gebruikt om totoaba-vissen te vangen, een eveneens bedreigde soort waarvan de blaas duizenden euro’s opbrengt op de Chinese zwarte markt.

Illegale spooknetten bedreigen vaquita’s

Geen toezicht

In 2017, onder internationale druk, werd het gebruik van kieuwnetten in vaquita-territorium verboden, maar er werd niet adequaat opgetreden. Ondanks het verbod werd er geen toezicht op het water gehouden. In 2018 werden tijdens het illegale totoaba visserijseizoen bijna 400 actieve totoaba-kieuwnetten gedocumenteerd in maar een klein deel van het territorium van de vaquita’s.

Volgens Zak Smith, senior advocaat bij het National Resources Defense Council (NRDC) voor de bescherming van zeezoogdieren moet Mexico zorgen voor een 100 procent kieuwnetvrije leefomgeving voor de vaquita’s om te voorkomen dat de soort uitsterft:

“Wat er met de vaquita gebeurt is een schande en volledig te voorkomen. Desalniettemin heeft de regering van de Mexicaanse president Obrador geen herstelplan voor de vaquita opgesteld en is tot dusver iedere deadline gemist waarop er nog belangrijke besluiten voor het beschermen van de vaquita hadden kunnen worden genomen.”

vaquita's
2019 is mogelijk het jaar dat de vaquita uitsterft | Foto: P. Olsen for NOAA/flickr

Mexico laatste hoop voor vaquita

Campagneleider Clare Perry bij het Environmental Investigation Agency (EIA) is van mening dat de georganiseerde criminele netwerken die de blazen van totoaba-vissen verhandelen verantwoordelijk zijn voor de illegale visnetten die de vaquita zullen doen uitsterven. Perry:

“Tenzij Mexico de wet serieus gaat handhaven en samen gaat werken met China en andere belangrijke doorvoerlanden om de illegale netwerken te ontmantelen, is er geen hoop meer voor de resterende Californische bruinvissen.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Rianne Kingma