Dierenarts Saskia van Rooy heeft het kort geding gewonnen dat zwanendrifters uit Nieuwerbrug tegen haar hadden aangespannen. Volgens de rechter kan de door hen geclaimde smaad en stalking niet bewezen worden. De zwanendrifter-familie Oostveen is veroordeeld tot alle kosten van het geding.

Zwanendrifters verliezen kort geding
Foto: Pixabay.com

In een poging om klokkenluider van Rooy het zwijgen op te leggen hadden de drie zwanendrifters haar gedagvaard. De eisers wilden afdwingen dat van Rooy alle negatieve uitingen over de zwanendrifters weghaalt van Facebook en Twitter.

Saskia van Rooy liet eerder weten aan PiepVandaag.nl:

“Zwanendrifters-familie Oostveen heeft mij gedagvaard in een kort geding. Het werkelijke motief om te dagvaarden is om mij als dé ontdekster c.q. klokkenluider van een grootschalige jarenlang durende ‘knobbelzwanenfraude’, dan wel om mij als de kroongetuige in een lopend omvangrijk strafproces bij het Functioneel Parket te Amsterdam in diskrediet te brengen en mij in de positie van verdachte ofwel crimineel te drukken, teneinde daarvan in eerder genoemde strafzaak zelf baat te kunnen hebben. Daarnaast is het doel kennelijk om mij als klokkenluider het zwijgen te doen opleggen en monddood te maken”.

De zwanendriftersaffaire speelt sinds EenVandaag er meerdere reportages aan wijdde. Hierin was niet alleen te zien hoe zwanendrifters te werk gaan en dieren ernstig mishandelen, maar ook hoe Saskia van Rooy door hen op zeer agressieve wijze fysiek werd aangevallen.

Advocaat Sébas Diekstra is blij met de uitspraak:

“Er is recht gedaan. Het is goed te vernemen dat de voorzieningenrechter zelf heeft kunnen constateren dat er geen sprake is geweest van stalking door cliënte. Uit de stukken en de beelden blijkt dat de vermeende stalking is geënsceneerd door de zwanendrifters. De aangifte van stalking tegen cliënte moet daarmee dan ook als vals worden gekwalificeerd. De bal ligt nu bij het Openbaar Ministerie in Den Haag om de zaak op te pakken en tot vervolging over te gaan voor deze valse aangifte.”

Bron: EenVandaag.nl ©PiepVandaag.nl