Dierenbelangenorganisaties Comité Dierennoodhulp en House of Animals hebben gezamenlijk bij de NVWA een verzoek tot handhaving ingediend in verband met overtreding van de Wet dieren tijdens het Kallemooifeest. Dit evenement vindt van 4 tot en met 7 juni plaats op Schiermonnikoog

Kallemooifeest
NVWA moet handhavend optreden bij mishandeling haan op Kallemooifeest | Foto: Pixabay

Aanstaande zaterdagavond zal de Kallemooi Commissie een haan rond middernacht in een mand stoppen en deze vastmaken aan een mast op 18 meter hoogte. De haan moet daar drie dagen lang in de mand opgesloten zitten. Door heel dit gebeuren wordt de haan ernstig zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast. Daarbij wordt de Wet dieren en het Besluit houders van dieren overtreden. De aanpassingen die in opdracht van de RVO door de Kallemooi Commissie in het verleden zijn uitgevoerd zoals het plaatsen van een camera in de mand en een voer- en waterdispander, houden de overtredingen van de Wet dieren niet tegen. Handhaven op de overtredingen is daarom noodzakelijk.

Comité Dierennoodhulp en House of Animals zijn diep teleurgesteld in GroenLinks burgemeester Ineke van Gent en de Kallemooi Commissie van Schiermonnikoog. Karen Soeters van House of Animals:

“We hadden gehoopt dat de afgelopen jaren in coronatijd, waardoor het feest niet door kon gaan, een tijd van bezinning zou zijn geweest om de traditie dit jaar zo aan te passen dat er niet langer een haan voor misbruikt zou gaan worden. Een gemiste kans. Vooral ook omdat in 2019 bleek dat men bepaalde aspecten van deze traditie al veranderd had en dit dus makkelijk bleek te kunnen. Zo werd de haan in 2019 niet meer gestolen door jongens en werd hij na vrijlating uit de mand niet meer in de hand rondgedragen.”

Kallemooifeest

Zowel House of Animals als Comité Dierennoodhulp voeren al jaren actie tegen het misbruiken van de haan voor deze traditie. Comité Dierennoodhulp heeft in de afgelopen jaren diverse rechtszaken aangespannen over het verlenen van de vergunning door de gemeente Schiermonnikoog voor dit evenement. Het advies in de uitspraak van de rechtbank Groningen was zeer duidelijk: Comité Dierennoodhulp moest zich tot de handhaving wenden omdat de gemeente niet over het handhaven van de Wet dieren gaat en niet bevoegd blijkt om een evenementenvergunning te weigeren als er tijdens een evenement sprake is van dierenmishandeling of dierengebruik op ongepaste wijze.

https://twitter.com/berkenbosch/status/1137490279903240192

Dat de haan door de opsluiting onnodig veel angst en stress heeft moeten ervaren staat buiten kijf. Het feit dat een dierenarts dagelijks enkele malen de haan in de gaten houdt via een camera in de mand, is een maatregel die er slechts op gericht is om er zorg voor te dragen dat de haan er levend uit komt. Stress en angst heeft het dier er niet minder door. Volgens de organisaties past het niet meer in deze tijd om een dier voor een traditie zo te misbruiken.

Bovendien is het ook geheel onnodig, er zijn voldoende alternatieven om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan”, aldus Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. Het gaat de dierenbelangenorganisaties niet alleen om het welzijn van de haan, maar ook om het slechte voorbeeld wat hier aan mensen gegeven wordt: dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt. ​Dit is aanstootgevend en een aantasting van de zedelijkheid. Beide dierenorganisaties zullen blijven doorgaan met actie voeren tegen deze dierenmishandeling voor vermaak totdat het stopt.

Bron:

Raad van State laat haan van Kallemooi vallen

©AnimalsToday.nl