Noorwegen doodt honderden dwergvinvissen per jaar. Volgens een Noorse documentaire zijn dit merendeels (90%) vrouwtjes, waarvan het overgrote deel zwanger is. Hiermee doden de walvisvaarders dus ook de volgende generatie walvissen en dit betekent dat in feite bijna dubbel zo veel walvissen worden gedood als men opgeeft.

Dwergvinvissen
Noorse walvisvaarders doden een dwergvinvis | Screenshot video havforskningsinstituttet

Alsof het afslachten van walvissen niet wreed genoeg is, blijkt uit de Noorse documentaire Slaget om Kvalen (De strijd van de walvissen), dat het overwegend om zwangere vrouwtjes gaat. Hoewel de cijfers fluctueren, doodt Noorwegen gemiddeld zo’n 570 dwergvinvissen per jaar. Het (door Noorwegen zelf) vastgestelde quotum voor 2017 is 999 dwergvinvissen. Hiermee heeft Noorwegen de grootste commerciële walvisvloot.

Walvisvlees
Uit een rapport van Animal Welfare Institute, OceanCare en Pro Wildlife uit 2016 bleek dat Noorwegen in 2014 en 2015 meer walvissen ving dan Japan en IJsland samen. De minister van Visserij, Per Sandberg, wilde volgens organisatie Whale and Dolphin Conservation zelfs het quotum verhogen naar bijna 2000 dwergvinvissen, en het vlees verkopen aan de EU.

Desondanks eten maar weinig Noren walvisvlees en hebben toeristen niet zo veel belangstelling hiervoor als de regering graag zou zien. Het vlees wordt daarom ook verwerkt tot hondenvoeding en is de afgelopen jaren diverse malen geëxporteerd naar Japan en de Faeröer Eilanden.

Zwanger
De Noorse walvisvaarder Dag Myklebust vertelt in de documentaire openlijk over de dwergvinvissen die hij vangt. Volgens hem zijn de meeste dieren zwanger als ze naar Noorse wateren komen. De documentaire laat ook een scene zien waarin een foetus uit een gevangen walvis wordt gesneden.

Dierenwelzijnsorganisaties zijn geschokt. OceanCare verklaarde:

“Het is vreselijk om te ontdekken dat zo’n enorm deel van de walvissen die Noorwegen doodt zwanger is. De walvisvaarders doden niet alleen de huidige, maar ook de volgende generatie walvissen.”

Moratorium
Sinds 1986 is het internationale moratorium (verbod) op commerciële walvisvaart van kracht, vastgesteld door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC). Een paar landen, zoals Japan, Noorwegen en IJsland, trekken zich hier weinig van aan. Tot enkele jaren na de ingang van het verbod ving Noorwegen weinig walvissen, maar het Scandinavische land kondigde in 1993 aan de jacht te hervatten. De wereldwijde populatie dwergvinvissen wordt geschat op iets meer dan een miljoen dieren.

Bron © Animals Today Angelique Lagarde