De biodiversiteit in Nederland loopt terug en ecosysteemdiensten zijn slimmer te benutten. Om de biodiversiteit te versterken en de samenleving te verduurzamen is gerichte actie nodig. Vandaar het initiatief voor deze website van de rijksoverheid.

Biodiversiteit-actieplanOp www.BiodiversiteitActiePlan.nl, wordt via filmpjes tien goede redenen getoond om een biodiversiteit actieplan op te stellen. Verder zijn er tips, voorbeelden en een stappenplan voor het ontwikkelen van zo’n biodiversiteitsplan op de site te vinden. Iedereen kan initiatief nemen een dergelijk plan op te stellen.

U wilt iets met biodiversiteit, u bent erdoor getriggerd of u heeft een opdracht om hiermee aan de gang te gaan. Nu vraagt u zich af welke stappen u moet nemen, welke tips er voorhanden zijn, contacten of voorbeelden die u kunt gebruiken.

Met een Biodiversiteit Actieplan (BAP) kunt u samen met andere belanghebbenden werken aan het versterken van de biodiversiteit in een gebied. Biodiversiteit kan daarnaast worden benut voor maatschappelijke doeleinden. Door een BAP gezamenlijk met anderen te ontwikkelen creëert u niet alleen draagvlak voor het plan, maar benut u ook de kennis en goede ideeën van anderen. U staat er niet alleen voor in de uitvoering.

Op 22 mei is het Wereldbiodiversiteitsdag. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen om aandacht te vragen voor biodiversiteit.

Bron ©PiepVandaag.nl