Tot voor kort was het ondenkbaar dat Peruaanse rechters straffen uitdelen bij gevallen van dierenmishandeling. Tot nu toe beschouwde men dit soort gevallen als een lichte overtreding zonder consequenties. Maar recentelijk heeft het Parlement van de Republiek Peru een nieuwe wet aangenomen voor het welzijn en de bescherming van dieren (Ley de Protección de los Animales Domésticos y Silvestres en Cautiverio, N° 27265), die wreedheden tegen dieren gelijk stelt aan een ernstig strafbaar feit. De wet is unaniem aangenomen.

dierenwelzijnswet
CAS International gaf in september een lezing in Lima om de strijd tegen het stierenvechten in Peru te ondersteunen

Tot vijf jaar gevangenisstraf
Mensen die dieren pijn, leed en letsel toebrengen en/of in de steek laten kunnen een gevangenisstraf krijgen oplopend tot drie jaar. Als het dier komt te overlijden door verwaarlozing of mishandeling ligt de gevangenisstraf tussen de drie en vijf jaar. Vanaf nu kan justitie ook geldboetes opleggen. In beide gevallen zal de veroordeelde het recht om dieren te houden gedeeltelijk of geheel ontnomen worden.

Daarnaast verplicht de wet de lokale autoriteiten om tijdelijke opvang te bieden aan zowel wilde diersoorten als gedomesticeerde soorten in gevallen van verwaarlozing. De overheid zal deze opvang realiseren met steun van opvangcentra voor dieren én dit laten reguleren door de dierenartsschool van Peru (Colegio Médico Veterinario del Perú).

Verder komt er een verbod om wilde diersoorten te trainen en tentoon te stellen in openbare voorstellingen met commerciële doeleinden. Ook worden experimenten met dieren verboden, behalve dierenproeven die bedoeld zijn voor medijnenonderzoek. Daarnaast maakt de wet het mogelijk om zowel huisdieren als wilde diersoorten te euthanaseren in gevallen waarbij het dier nodeloos zou lijden.

Hanen- en stierengevechten uitgezonderd
De wet omvat helaas geen stieren- en hanengevechten, omdat dit soort evenementen worden beschermd als culturele uitingen. Dierenwelzijnsorganisaties werken er nu aan om te bereiken dat dit niet meer als uitzondering geldt. De Peruaanse dierenwelzijnsorganisatie Perú Antitaurino, die zich exclusief bezighoudt met het bestrijden van het stierenvechten, heeft een wetsvoorstel ingediend via een burgerinitiatief om het stierenvechten te verbieden. Peru Antitaurino en de Nederlandse organisatie tegen het Stierenvechten CAS International en het Internationale Netwerk tegen het stierenvechten (dat door CAS International gecoördineerd wordt) werken nauw samen om tot een verbod op het stierenvechten te komen in Peru. 80 procent van de Peruaanse bevolking is tegen het stierenvechten.

Meer landen in Latijns-Amerika, zoals Chili, Bolivia, Ecuador en Colombia, hebben dierenwelzijnswetten die dierenmishandeling verbieden. Peru kon niet achterblijven. Ook in dit deel van de wereld worden er steeds meer stappen gezet om dieren meer bescherming en rechten te bieden. Zo is het in Mexico sinds 8 oktober 2015 verboden om in circussen op te treden met dieren, en is dit al langer verboden in Costa Rica, Bolivia, Brazilië, Colombia, Nicaragua en zelfs in Peru. Verder bestaan er in diverse Latijns-Amerikaanse landen prachtige voorbeelden van initiatieven die het dierenwelzijn trachten te verbeteren, zoals de vele projecten over het hele continent om straatdieren te helpen, waarbij vaak de samenleving betrokken is bij het verzorgen en redden van deze dieren. Hoewel er nog veel stappen genomen moeten worden om dieren goed te beschermen en meer rechten te geven, is dierenwelzijn een onderwerp dat steeds sterker aanwezig is in het maatschappelijk debat.

Bronnen: Trome, Laley ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer