Ze zijn er opmerkelijk vroeg bij dit voorjaar, want in de provincie Utrecht zijn deze week de eerste lepelaars van het seizoen waargenomen. Doorgaans verschijnen zij pas in maart ten tonele.

lepelaars
Lepelaar | Foto: Andreas Trepte/Wikipedia

Door de zachte winter ligt de natuur in ons land enkele weken voor op schema. De lente valt vroeg, ook als we de lepelaars in de Waverhoek mogen geloven. De Waverhoek is een 60 hectare groot moerasgebied in Polder Groot-Mijdrecht in de provincie Utrecht, gelegen tussen Botshol en Waverveen. Het gebied werd op 30 juni 2007 officieel geopend en bestaat uit een deels afgegraven polder die voor een groot deel onder water staat. Inmiddels zijn er veel vogels te vinden, waaronder lepelaars, die in de Waverhoek vooral naar voedsel zoeken en in het waterrijke natuurgebied bij Botshol nestelen.

Natuurgebied Waverhoek wordt beheerd door Natuurmonumenten. De dienstdoende boswachter zag begin deze week de eerste 5 lepelaars, die eigenlijk pas volgende maand verwacht werden. In het najaar trekken de Nederlandse lepelaars naar het zuiden om te overwinteren en zij beginnen in februari aan de terugtocht naar ons land om hier te broeden.

Rust
In het Utrechtse natuurgebied gaat het jaarlijks om ongeveer 30 paartjes. Zij maken hun nesten op kleine eilandjes in het water. Tijdens het broedseizoen is het verboden om het natuurgebied te betreden of er doorheen te varen, waardoor de lepelaars in alle rust hun eieren kunnen uitbroeden. Medio juni gaat het gebied pas weer open voor wandelaars. Alleen langs de rand van het gebied blijft een wandelpad open, dus de echte vogelaars kunnen alsnog hun hart ophalen, mits ze een goede verrekijker meenemen.

Toename
In de jaren ‘70 waren er ongeveer 100 paartjes in Nederland, maar de laatste jaren nemen de aantallen lepelaars gestaag toe en inmiddels zijn er 1000 broedparen. Behalve in Utrecht broeden lepelaars ook op de Waddeneilanden, in Zeeland, in natuurgebied het Zwanenwater bij Castricum, langs de randmeren, de Lepelaarsplassen, de Oostvaardersplassen, de Tienhovense plassen en de Poolland lepelaarspoelen ten noordoosten van Schagen.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel