Als onderdeel van een fokprogramma zijn onlangs twee Perzische luipaarden uitgezet in de Russische Kaukasus. De grote katachtigen -een vrouwtje en een mannetje- moeten ervoor gaan zorgen dat de kleine populatie nog in het wild levende dieren in Rusland nieuw leven wordt ingeblazen. Men hoopt dat zich snel een paartje zal vormen dat voor nageslacht gaat zorgen.

Perzische luipaarden

Perzische luipaarden bedreigde status

Wie associeert de beelden van het imposante, ietwat mysterieuze luipaard niet met de Afrikaanse savanne? Toch kwam het luipaard ooit ook wijdverspreid voor in Azië en Eurazië.
Nog steeds leven verschillende populaties in Iran en bijvoorbeeld Afghanistan, maar de populatie van het Perzische luipaard in Rusland is geslonken tot minder dan 50 individuele dieren.
Het zo machtig lijkende roofdier is kwetsbaar, omdat de zwangerschap lang duurt, luipaarden kleine nestjes werpen en welpjes lang afhankelijk blijven van hun moeder. Maar het verdwijnen van geschikt leefgebied -uitgestrekt bergachtig en bosrijk land- en conflicten met boeren die het luipaard als bedreiging zien voor hun vee, leidden er uiteindelijk echt toe dat de grote katachtige met een bedreigde status op de Rode lijst van de IUCN kwam te staan.

Verandering van denkbeelden moet soort redden

In Rusland lieten ze het daar niet bij zitten; het luipaard is iconisch voor het Kaukasusgebergte en natuurbeschermers beseften zich bovendien maar al te goed dat de soort danig in gevaar is, omdat belangrijke populaties in conflictgebieden zoals Afghanistan, Irak en Jemen leven. Om de soort in haar Russische leefgebied te herstellen ging de lokale tak van het Wereld Natuur Fonds aan de slag met een herintroductieprogramma, waarbij herders en boeren worden betrokken.

“WWF- Rusland werkt op systematische basis samen met de lokale bevolking en vertelt hen over het herintroductieprogramma, de beste manier om te handelen in het geval van een ontmoeting met een luipaard en om vee veilig te laten grazen,” zegt Valeriy Shmunk, directeur van het WWF-regiokantoor in de Russische Kaukasus ecoregio. Langzaam ontstaat onder de bevolking een positieve houding ten opzichte van luipaarden, waardoor uiteindelijk “mensen en wilde katten in vrede en harmonie samen kunnen leven.”

Populatie stijging van 20%

Een belangrijk onderdeel van het herintroductieprogramma is het fokprogramma in Sochi Nationaal Park, waar in gevangenschap geboren dieren worden getraind om zich zelfstandig in het wild te kunnen redden.
Afgelopen augustus werden twee dieren uit dit fokprogramma, mannetje Kodor en vrouwtje Laba, vrijgelaten in het Kaukasusgebergte. Gehoopt wordt dat de dieren kunnen bijdragen aan het herstel van de wilde populatie luipaarden in het gebied.

“Kodor en Laba hebben glansrijk alle tests doorstaan, dus we twijfelen er niet aan dat ze zich kunnen redden in hun natuurlijke omgeving. Er rekening mee houdend dat er zich al twee mannetjes (Akhun and Artek) in het territorium bevinden, en er vandaag nog een is vrijgelaten, hopen we dat dit jaar een paartje gevormd zal worden dat wilde welpjes voortbrengt,” aldus Dmitriy Gorshkov, directeur van het Russische WWF.

Vijf dagen na de vrijlating van Kodor en Laba volgde nog een succesvolle vrijlating van twee dieren. Gorshkov is enthousiast over de vrijlatingen, omdat ze niet alleen een symbool van de Russische cultuur laten terugkeren naar de Kaukasus, maar ook aantonen dat de mensheid zich bewust is geworden van haar fouten en deze wil herstellen. Voor een deel heeft hij al gelijk, want herstel is er; samen met nog eens vier dieren die in eerdere jaren werden vrijgelaten, is het aantal Perzische luipaarden in de Kaukasus -uitgaande van hun overleving- met dank aan het fokprogramma inmiddels met 20% gestegen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Merel Roks