Volgens minister Schouten van LNV is het ‘aannemelijk’ dat bij een van de door mensen besmette Brabantse nertsenfokkerijen het coronavirus ook weer is overgesprongen van dier op mens. Niet verwonderlijk, want COVID-19 is een zoönose; een van dier op mens overgedragen ziekte. Ook werd het virus binnen de fokkerij in de lucht aangetroffen, dus dat een mens daardoor besmet raakte is aannemelijk. De nertsenfokkerij vormt hiermee een bedreiging van de volksgezondheid.

volksgezondheid
Nerts in Nederlandse fokkerij | Foto: Animal Rights

Van ruiming, het afmaken van de nertsen, hoeft volgens Schouten geen sprake te zijn, want dat zou een te grote impact hebben op de familie van de bontfokkers en zelfs op de lokale gemeenschap. En dus krijgen medewerkers de eis om beschermende kleding te dragen en is het vanaf nu verplicht om iedere verdenking van corona bij nertsen te melden. Minister Schouten:

“We willen eerst een breder beeld krijgen van alle fokkerijen. Ruimen is het uiterste middel, eerst willen we andere maatregelen treffen.”

Ondertussen lijken de besmette nertsenfokkerijen gebruikt te worden voor een enorme dierproef, waarbij bestudeerd wordt hoe het coronavirus overgedragen wordt van dier op dier en met welke gevolgen. Zo worden – net als bij mensen – niet alle nertsen ziek, ook al zijn ze drager van het virus. Ook kunnen ze net als mensen door COVID-19 ernstige ademhalingsproblemen krijgen, echter zonder de medische zorg.

Uit onderzoek zou blijken dat het virus bij de zieke nertsen en dat bij de besmette persoon overeenkomsten vertonen die wijzen op de overdracht.

volksgezondheid
Foto: Animal Rights

Nertsenfokkerij potentieel gevaar volksgezondheid

De vraag rijst soms of de risico’s van het coronavirus niet enorm onderschat worden. Zo kunnen virussen muteren, waardoor ze nog beter in staat zijn binnen of buiten een gastheer te overleven. Ook kan dit inhouden dat een virus aanzienlijk effectiever wordt en we er dus ook veel zieker van kunnen gaan worden. De NVWA gaat alle circa 200 nertsenbedrijven controleren en dieren testen of het virus er voorkomt.

Mocht er een mutatie plaatsvinden binnen een nertsenfokkerij, waar onder slechte hygiëne vele duizenden dieren gehouden worden, dan is het de vraag of dat gemuteerde virus niet in staat is om te ontsnappen. De nertsenfokkerij vormt daarmee – potentieel – een gevaar voor de volksgezondheid.

volksgezondheid
De nertsenfokkerij vormt een potentieel gevaar voor de volksgezondheid | Foto: Animal Rights

Versneld uitfaseren

De bontindustrie is een bron van extreem dierenleed en als we niet oppassen een levensgevaarlijke plek waar het coronavirus de tijd krijgt om zich aan te passen. Dat risico voor de volksgezondheid is te groot om mee te gokken en daarom zou het het uitfaseren van de nertsenfokkerij in Nederland versneld moeten plaatsvinden. Bontfok mag de volksgezondheid niet bedreigen, temeer daar het risico weg te nemen is door vervroegde en definitieve sluiting van alle fokkerijen. Niet wachten tot 2024 maar nu handelen.
.

  • Lees ook:

Coronavirus treft nertsen Brabantse bontfokkers dubbel

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl