De zeldzame Hop, een insectenetende weidevogel, doet het goed in Nederland. De vogel broedde dit jaar met succes in Noord-Limburg. Voor zover bekend is dat het eerste geslaagde broedgeval sinds 1995.

zeldzame hop
Foto: Wikimedia Commons

Een eeuw geleden was deze prachtige vogel een normale verschijning in vooral Twente, de Achterhoek, Noord-Brabant en Limburg. Maar ook toen al werd gesproken over achteruitgang. Rond de jaren veertig en vijftig ging het iets beter, maar begin jaren zeventig viel het doek voor de Hop als jaarlijkse broedvogel.

Sindsdien vinden broedpogingen maar hoogst zelden plaats. Dit jaar bleek de soort te nestelen in een natuurgebied in Noord-Limburg en tenminste één jong vloog uit.

Bron ©PiepVandaag.nl