De film ‘Het Misverstand Dier’ brengt de tegenstrijdige manieren waarop mensen met dieren omgaan in beeld. De film zet de kijker aan tot nadenken over zijn eigen houding en morele dilemma’s ten opzichte van dieren in verschillende contexten.

pony's
Foto: still film “Het Misverstand Dier”

 

Hoe goed is een “warme” stal voor een paard bijvoorbeeld? Helaas wordt er niet veel gezegd over weidegang zonder schuilplaatsen. De film laat zien dat mensen met de beste bedoelingen, toch heel verkeerde dingen kunnen doen.

Er is enorm veel maatschappelijke en politieke aandacht voor dierenwelzijn en dier-ethische kwesties, maar consensus over maatschappelijke opvattingen die verbonden zijn met het gebruik en het houden van dieren zijn nog ver te zoeken.

De Universiteit Utrecht is het kenniscentrum voor dierenwelzijn en mens-dierrelaties en heeft aan deze film meegewerkt. Hoogleraar Dierenwelzijn Frauke Ohl van het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, van de faculteit Diergeneeskunde, en filmmaker Manfred van Eyk, van Viverra Films, hebben deze verschillende achtergronden, opvattingen over dieren, de moraal en rechtvaardiging met het omgaan met dieren, prachtig in beeld gebracht. De film is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Universiteit Utrecht.

Misverstand Dier ging begin juli 2012 in première op het Minding Animals-congres in Utrecht en duurt 20 minuten. U kunt de film hieronder bekijken:

©PiepVandaag.nl Mirjam Roenhorst