In Nederland is de Europese rivierkreeft een van de meest met uitsterven bedreigde diersoort. Op dit moment is de enige bekende plek waar de kreeft voorkomt een landgoed van het Geldersch Landschap. Twintig dierenorganisaties hebben nu de krachten gebundeld om er voor te zorgen dat dit dier niet uit Nederland verdwijnt.

Europese rivierkreeft
Europese rivierkreeft | Foto: Wikimedia Commons

In opdracht van het Ministerie van Ecomische Zaken heeft Alterra Wageningen Universiteit een document opgesteld waarin staat beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om de populatie te herstellen. Deze visie bestaat uit vier V’s, namelijk Vaststellen, Veiligstellen, Versterken en Veilige leefgebieden. Belangrijk is dat er minstens tien locaties worden benoemd waar de Europese rivierkreeft zich blijvend kan vestigen. Een andere aanbeveling is het vergroten van de populatie door gerichte kweek.

Alterra observeert het hele jaar door samen met het Gelders Landschap de bestaande populatie. Ook is er gestart met een kweekprogramma. De bedoeling is dat aan het eind van komende zomer de eerste kreeften worden uitgezet.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl