De zeldzaamste vogel ter wereld, de madagaskarwitoogeend, zal zeker uitsterven wanneer er niet snel nieuw leefgebied voor het dier wordt gevonden. Op dit moment sterft zo’n 96% van de kuikens al na twee tot drie weken door voedseltekorten.

madagaskarwitoogeend
Madagaskarwitoogeend | Foto: Frank Vassen [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
Volgens wetenschappers, die onderzoek doen naar de madagaskarwitoogeend, is als gevolg van menselijke activiteiten, waaronder ontbossing en overbevissing, nog maar één, eigenlijk ook ongeschikt, leefgebied (drasland) in het noordoosten van Madagaskar over voor de eenden en daar is nu ook nog eens te weinig voedsel voor handen. Op dit moment leven daar nog maar 25 eenden in het wild en is het vijf voor twaalf, aangezien nieuwe aanwas nauwelijks overlevingskans heeft.

De enige mogelijkheid om de dieren te redden is een nieuw geschikt voedselrijk leefgebied vinden.

Volgens hoofdonderzoeker Andrew Bamford:

“Momenteel hebben we een meer gevonden dat als verblijfplaats voor de madagaskarwitoogeend zou kunnen dienen. Wat we nu moeten doen, is samenwerken met de lokale bevolking door hen te informeren over de eenden en te zorgen dat ze meewerken aan een aangename leefomgeving voor de bedreigde diersoort.”

De madagaskarwitoogeend werd al in 1996 als ernstig bedreigd vermeld op de Rode Lijst van de IUCN.

Bron: BBC.com & DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl