Ecuador heeft de toegang van alle minderjarigen tot stierengevechten verboden. Tot heden was het verboden om kinderen onder de 16 jaar tot dit soort bloedige spektakels toe te staan maar de leeftijdsgrens is verhoogd tot 18 jaar. Met dit besluit volgt Ecuador het verzoek van de Verenigde Naties om kinderen weg te houden van het geweld van het stierenvechten.

ecuador
Foto: Brian Hammonds via Compfight cc

Verenigde Naties
In Oktober 2017 verzocht het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties aan Ecuador om kinderen weg te houden van het geweld van het stierenvechten. Het stierenvechten is namelijk in strijd met de Conventie van de Rechten van het Kind. Colombia, Spanje, Frankrijk, Mexico, Portugal en Peru kregen eerder dezelfde uitspraak vanuit het Comité voor de Rechten van het Kind.

De Conventie van het Rechten van het Kind spreekt over het recht van alle minderjarigen op een niveau van leven dat geschikt is voor fysieke, mentale, morele en sociale ontwikkeling. De staat is verplicht om maatregelen te treffen die nodig zijn om minderjarigen te beschermen, iets dat niet wordt waargemaakt met stierengevechten. Uit diverse onderzoeken weten we dat het geweld in de arena psychische gevolgen heeft, zoals trauma’s én het verzwakken van het moreel oordeel en empathisch vermogen.

Voorbeeldfunctie
Ecuador wordt een voorbeeld voor alle stierenvechtlanden. Met dit besluit laat het land zien de uitspraak van het Comité voor de Rechten van het Kind serieus te nemen én kinderen te willen beschermen tegen het geweld van het stierenvechten. Het is te hopen dat gauw andere stierenvechtlanden dit voorbeeld zullen volgen. CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is erg tevreden met deze ontwikkelingen en gaat door met haar strijd, samen met haar zusterorganisaties, zodat de volgende belangrijke stap genomen wordt: het einde van het stierenvechten en wrede feesten met stieren in alle stierenvechtlanden.

Persbericht CAS International (Comité Anti Stierenvechten)


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.