Er wordt geen milieuvergunning afgegeven voor de bouw van een nieuwe nertsenfokkerij in Wervik (Vlaanderen). Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft de milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van de grootste nertsenkwekerij van Vlaanderen geweigerd. De beslissing van de minister gaat in tegen de West-Vlaamse deputatie, die wél een vergunning afgaf.

milieuvergunning
Nertsenfokkerij | Foto ©Gaia

Vlaamse dierenbeschermingsorganisatie GAIA tekende samen met het Stadsbestuur van Wervik en Natuurpunt Wervik beroep aan tegen de beslissing van de West-Vlaamse deputatie, die eerder een milieuvergunning had afgegeven voor de exploitatie van 110.000 nertsen. Het bedrijf zou de grootste nertsenfokkerij van Vlaanderen zijn. Minister Schauvkiege is van mening dat de nertsenfokker niet voldoende aantoont dat de geur- en ammoniakuitstoot voor de nabije omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt zullen worden. Bovendien is de schaal van de geplande nertsenkwekerij dermate groot dat de bijkomende hinder niet te vergelijken is met deze van bestaande land- en tuinbouwbedrijven in de buurt.

“Deze beslissing van minister Schauvliege getuigt van wijsheid en respect voor de levenskwaliteit van mens en eerbied voor de natuur. Met haar beslissing spaart de minister ook het leven van jaarlijks meer dan 160.000 pelsdieren die anders een ellendig leven zouden lijden (met gestipte ij!) om na negen maanden te worden vergast voor hun pels om er bontjassen van te maken,” aldus GAIA.

GAIA organiseerde begin november vorig jaar een groot protest in Wervik, waaraan zo’n 2000 mensen deelnamen: bijna het gehele plaatselijke stadsbestuur, buurtbewoners, inwoners van Wervik, dierenactivisten en milieubeschermers. Ook het team van de Nederlandse dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren was hierbij aanwezig.

GAIA roept het federale parlement nu op om snel een algeheel verbod op bontfokkerijen uit te spreken. Natuurpunt riep vorig jaar ook al op tot zo’n verbod. 

Bron: Bont voor Dieren ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor