Mensen kunnen de emotionele waarde in dierengeluiden vaststellen, zo blijkt uit een nieuwe studie naar de geluiden van zoogdieren, reptielen en amfibieën. Dit kan erop wijzen dat er in het dierenrijk een universele manier is om emoties via geluiden uit te drukken.

dierengeluiden
Mensen kunnen emoties in dierengeluiden herkennen| Foto: Tambako the Jaguar Flickr via Compfight cc

Zoogdieren, reptielen en amfibieën
Een nieuwe studie naar het herkennen van de emotionele waarde van dierengeluiden kan erop wijzen dat er een universele manier is waarop emoties in geluiden worden uitgedrukt. Eerdere studies lieten al zien dat het mogelijk is om emoties in de geluiden van een aantal zoogdieren vast te stellen; dit nieuwe onderzoek laat zien dat het ook voor reptielen en amfibieën het geval is.

Frequentie signalen
Op basis van onder andere veranderingen in toonhoogte, luidheid en timbre kunnen emoties in vocale signalen worden waargenomen. Aan het onderzoek deden 75 individuen mee die allen naar de opnames van geluiden van negen verschillende zoogdieren, amfibieën en reptielen luisterden. Deze dieren communiceren allemaal met geluiden. Door middel van de frequentie konden de individuen hoge en lage niveaus van opwinding onderscheiden.

Evolutie
Volgens de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel in Belgium en de Ruhr-Universitat Bochum suggereren de bevindingen dat er fundamentele mechanismen zijn voor het uiten van emoties via geluiden in alle klassen van gewervelde dieren. Dit komt overeen met wat Charles Darwin heeft gesuggereerd, namelijk dat de manier waarop wij emoties uiten via geluiden afstamt van onze vroegste voorouders die op het land leefden. Zijn hypothese betekent dat er overeenkomsten in het uitdrukken van emoties via geluiden zou moeten zijn, ook bij de gewervelde niet-zoogdieren. Dit onderzoek bevestigt Darwin’s hypothese.

Bronnen: The Hans India, Sciende Daily ©AnimalsToday.nl Lisa van Leeuwen