De stroperij van neushoorns in Afrika bedreigt het langzame herstel van deze soort. Experts van natuurorganisatie IUCN vrezen dat als de stroperij in het huidige tempo blijft toenemen, de totale populatie neushoorns op het continent over twee jaar zelfs zal afnemen. Sinds 1 januari 2013 werd gemiddeld elke 11 uur een neushoorn gedood.

Afrikaanse Neushoorn
Neushoorn gestroopt voor hoorn | Foto: Lowveld Rhino Trust

De laatste twee jaar is het aantal gestroopte neushoorns in Afrika met 43 procent gestegen. Als deze trend doorzet, waarschuwen experts van IUCN (International Union for Conservation of Nature) dat de populatie binnen twee jaar zal gaan kelderen. Op dit moment groeit het totale aantal neushoorns in Afrika nog licht: de teller staat op 5.055 zwarte neushoorns en 20.405 witte neushoorns. De illegale stroperij treft beide soorten.

Grootste oorzaak is de toenemende vraag naar neushoorns in Vietnam en China, waar de hoorns worden gezien als potentieverhogend middel en steeds vaker als statussymbool. Ook Mozambique speelt een grote rol in de illegale handel in neushoornproducten. Regelmatig gaan stropers uit dat land de grens over op rooftocht in het Zuid-Afrikaanse Kruger Park, waar de meeste neushoorns ter wereld leven. Vanuit Mozambique worden honderden neushoorns per jaar richting Azië verscheept.

Mike Knight, voorzitter van de IUCN-commissie van neushoornexperts, spreekt van een internationale crisis die vraagt om strengere wetten: “De zwarte markt in neushoorns wordt beheerst door stevige, goed georganiseerde criminele netwerken. Om te voorkomen dat alle inspanningen om deze beschermde soort te redden teniet worden gedaan, is het noodzakelijk dat de betrokken regeringen nu actie ondernemen.”

Ook het Wereld Natuur Fonds (WNF) maakt zich grote zorgen over de massale stroperij van neushoorns. Het WNF en IUCN vinden dat Vietnam, waar de grootste vraag vandaan komt, voor juni dit jaar moet aantonen serieus werk te maken van het terugdringen van de vraag naar producten van neushoorn en dat illegale handelaren worden gestraft. Als Vietnam hier niet aan voldoet dat zouden er economische sancties moeten volgen, wat volgens het CITES-verdrag mogelijk is. Het onderwerp komt aan bod tijdens de aankomende conferentie van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) van 3 tot 14 maart in Bangkok

Cijfers:

  • Sinds 2006 zijn bijna 2.400 neushoorns in Afrika gedood
  • Tussen 2011 en 2012 nam de neushoornstroperij toe met 43 procent
  • In 2012 werden 745 neushoorns (3 procent van de totale populatie) in Afrika geslacht, waarvan 668 in Zuid-Afrika
  • Sinds 1 januari 2013 wordt er elke 11 uur een neushoorn gestroopt

Persbericht IUCN


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.