Sinds de introductie van de dierenpolitie en het daarbij behorende meldpunt 144 is het aantal meldingen over dierenleed fors toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Beke in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er zijn echter minder agenten om deze meldingen te onderzoeken, dan toen de dierenpolitie werd aangesteld.

dierenpolitie sterk teruggebracht
Het aantal meldingen over dierenleed stijgt | Foto: itsvasco via photopin cc

Geldboete of taakstraf
In het eerste jaar van de dierenpolitie in 2012 werden er 46.000 meldingen gedaan. Een jaar later was dit aantal met 38% gestegen naar 64.000 meldingen. In de jaren daarna tot en met nu blijft dit aantal schommelen rond de 65.000 meldingen.

Ook bij het Openbaar Ministerie is deze ontwikkeling terug te zien. Tussen 2012 en 2014 werden er 20 procent meer zaken met betrekking tot dierenleed behandeld. Een op de drie zaken wordt echter geseponeerd en de meest zaken worden afgedaan met een geldboete of een taakstraf. Dat blijkt ook uit een eerder inventariserend onderzoek van PiepVandaag.nl.

De gemiddelde boete die moet worden betaald is €379,-, de gemiddeld opgelegde taakstraf is 57 uur, de voorwaardelijke gevangenisstraf is gemiddeld 32 dagen en de onvoorwaardelijke gevangenisstraf, die slechts 7 keer in 5,5 jaar tijd werd opgelegd, is 44 dagen.

Als we deze gemiddelde opgelegde straffen vergelijken met de maximale straffen die door de rechter kunnen worden opgelegd, is een geldboete van gemiddeld €379,- bij de maximale boete van € 19.500,- die de rechter kan opleggen natuurlijk extreem laag. Ook een gevangenisstraf van gemiddeld 44 dagen is opvallend te noemen, omdat de maximumstraf drie jaar kan zijn voor de delicten mishandeling en verwaarlozing.

De cijfers uit de onderzoeksrapporten ‘Dierenwelzijn in het vizier’ en ‘Dieren verboden’, in combinatie met de richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing, laten zien dat de straffen voor dierenmishandeling en –verwaarlozing laag zijn en dat er maar zelden door de rechter naar het zwaarste middel van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt gegrepen.

Aantal agenten dierenpolitie daalt
In eerste instantie was het de bedoeling dat er 500 dierenpolitie-agenten zouden worden aangesteld, maar na de val van het eerste kabinet Rutte in april 2012 werd de dierenpolitie teruggebracht naar 180 agenten.

Volgens het onderzoeksrapport is duidelijk te merken dat er geen fulltime dierenpolitie meer werkzaam is. De aandacht voor dierenwelzijn verschilt enorm per regio.

“Omdat de politie een onmisbare schakel vormt in het signaleren van dierenleed en het aanpakken daarvan, is het van belang dat de politie de kennis over dierenwelzijn kan onderhouden.”

In Vlaanderen, België stijgt het aantal meldingen van dierenleed de afgelopen jaren ook flink. Reden voor minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om een echte ‘dierenpolitie’ te willen opzetten. Weyts maakt nu werk van een uitbreiding van de inspectiedienst Dierenwelzijn. Een capaciteitsuitbreiding van maar liefst 60 procent, met heel wat extra inspecteurs, moet de dienst armslag geven om alle meldingen op te volgen en op te treden waar echt nodig.

Het boek “Hoe lopen de hazen” van Beke schetst de organisatie een beeld van vijf jaar dierenpolitie.

Bron: NOS.nl ©PiepVandaag.nl