WSPA Rio
Foto: WSPA

De komende Rio+20-top van de Verenigde Naties in Brazilië  moet een akkoord opleveren over een duurzame toekomst voor de aarde en haar bewoners. Ondanks hun cruciale betekenis wordt er in de onderhandelingen aan het lot van de (landbouw)dieren geen woord gewijd. Letterlijk. Het Nederlandse kabinet weigert tot nu toe met een eigen inbreng naar de top te gaan, maar verschuilt zich achter Europa. Ook in Brussel dreigt men echter de dieren te vergeten.

Knapen laat dieren links liggen
“De industriële veeteelt in de ontwikkelde wereld is een volstrekt onhoudbaar systeem. Desastreus voor dieren, milieu, volksgezondheid en het klimaat. En in de ontwikkelingslanden zijn meer dan een miljard mensen, vaak de armsten, voor hun bestaan volstrekt afhankelijk van hun dieren. Het is onbegrijpelijk dat aan zo’n belangrijk aspect van onze gezamenlijke toekomst geheel voorbij wordt gegaan”, zegt directeur Ruud Tombrock van WSPA Benelux.

WSPA Nederland wil duidelijkheid van verantwoordelijk bewindsman Knapen (Buitenlandse Zaken) over de Nederlandse inzet en heeft daarom een petitie gelanceerd om hem te bewegen in de onderhandelingen met de andere landen het belang van duurzame, diervriendelijke landbouw te behartigen. “Het gaat hier niet om een hobby van een stelletje dierenvrienden, maar om een essentiële schakel in een werkelijk duurzame economie. Veeteelt heeft een gigantische economische, ecologische en sociale impact. Ten behoeve van mens, dier en milieu, moeten we die in goede banen leiden. Juist Nederland, een van de grootste voedsel producerende en exporterende landen, zou zich hier hard voor moeten maken. Maar Knapen zit te slapen. Met een petitie op onze website willen we hem wakker maken”, aldus Tombrock.

Teken nu de petitie van de WSPA!