Er komen steeds meer zeepaardjes voor in de Duitse Waddenzee – ook in gebieden die vroeger te koud waren voor deze dieren. Om hoeveel zeepaardjes en verschillende soorten het gaat is niet bekend, daarom worden burgers gevraagd te helpen als ze ergens een zeepaardje waarnemen.

Steeds meer zeepaardjes in Duitse Waddenzee
Kortsnuitzeepaardje (Hippocampus hippocampus) | Foto (cropped): Hans Hillewaert/Wikipedia

Volgens oude bronnen spoelden er vroeger ook zeepaardjes aan bij de Noordzeekust, maar of dat regelmatig voorkwam is onbekend. Het Wereldnatuurfonds in Duitsland gaat onderzoek uitvoeren naar het aangenomen aantal zeepaardjes. Hans-Ulrich Rösner van het Duitse WWF:

“De kennis die we hebben over zeepaardjes in dit gebied, is zeer zeldzaam. Daarom is elke vondst en melding belangrijk om een beter beeld te krijgen over de verspreiding en de hoeveelheid.”

 

 

Burgers die vaak op het strand wandelen worden gevraagd om een foto te maken wanneer zij dode zeepaardjes aantreffen. Zij moeten iets naast het diertje leggen, zodat de grootte zichtbaar is.

vaders
Het mannelijke zeepaardje kan als enige mannelijke dier op aarde zwanger worden | Foto: jdnx/flickr

Volgens Rösner is het belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan wordt:

“We willen proberen deze bijzondere dieren zo goed mogelijk te beschermen. Daarom hebben we meer informatie nodig.”

De gevraagde foto’s kunnen op de Duitstalige website van WWF gedeeld worden. Daarmee wil het onderzoek antwoord vinden op de vraag waar de zeepaardjes vandaan komen. Of het gaat om herbevolking, of dat de zeepaardjes zijn aangevoerd door zeestromingen. Daarnaast zal ook onderzocht worden of het alleen gaat om kortsnuitzeepaardjes (Hippocampus hippocampus) of ook langsnuitzeepaardjes (Hippocampus guttulatus). Hoewel de meeste zeepaardsoorten in (sub)tropische wateren voorkomen, zijn deze soorten vaak ook Noordelijker te vinden.

Steeds meer zeepaardjes in Duitse Waddenzee
Langsnuitzeepaardje (Hippocampus guttulatus) | Foto: Mare Per Sempre/Wikimedia

Aangezien het om de Waddenzee gaat zou het logisch zijn als het Nederlandse WWF ook gaat deelnemen aan het onderzoek. Voorlopig is dat echter nog niet het geval. Maar zoals wij een tijd terug schreven spoelen ook hier steeds meer zeepaardjes aan, zowel dode als levende exemplaren. Het gaat hierbij om kortsnuitzeepaardjes. Deelname van Nederland aan het onderzoek zou de bron aan informatie aanzienlijk verrijken. De hoop is dat de zeepaardjes door middel van het onderzoek beter in kaart gebracht kunnen worden om ze te beschermen.

Bronnen:

Zeepaardjes spoelen steeds vaker aan op Nederlandse stranden

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap