Steeds meer zeearenden vinden een nieuw thuis in Nederland. In 2014 hebben 5 paartjes in ons land gebroed, vorig jaar waren dat er nog vier. Helaas zijn dit jaar twee broedgevallen mislukt, daartegenover staat het succes van een nieuw, tweede paartje in de Biesbosch, een natuurgebied in het zuidwesten van Nederland.

zeearenden
Zeearend | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Sinds 2005 hebben deze enorme roofvogels zich gevestigd in Nederland, een paartje in de Oostvaardersplassen. Het eerste broedgeval vond plaats in 2006. In 2009 volgde een tweede paartje in het Lauwersmeer en het jaar daarop langs de Randmeren. Sinds twee jaar broedt de zeearend ook in de Biesbosch. Sinds de herfst van 2013 verbleef een jongvolwassen paartje in het Dordtse deel van het gebied en in het voorjaar van 2014 werd het nest van dit paartje gevonden, het vijfde broedgeval van dit jaar.

Op dit moment staan zeven jongen op het punt van uitvliegen, drie in de Oostvaardersplassen en vier in de Biesbosch. De Biesbosch herbergt nu zelfs negen zeearenden, vier volwassenen, vier jonge en een tweedejaars vogel.

“De vogels hebben een absolute voorkeur voor de natuurontwikkelingsgebieden zoals de Kleine Noordwaard bij Werkendam of de Tongplaat op het eiland van Dordrecht, waar het Dordtse zeearendpaar vaak te vinden is. Zij zijn indrukwekkend om te zien, ieder keer weer”, aldus Jacques van der Neut, boswachter van het gebied.

Visarend

De volgende droom van veel vogelaars is de vestiging van nog een andere roofvogelsoort: de visarend. Hoewel een aantal vogels elk jaar overzomert, is nog geen broedgeval vastgesteld. Wie weet wordt volgend jaar het eerste nest van de visarend gevonden.

Visarend
Visarend | Foto: NASA [Public domain], via Wikimedia Commons

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven