Meer dan de helft van alle planten- en diersoorten in Groot-Brittannië, waaronder de egel en de veldleeuwerik, verkeert in zwaar weer. Dit is de nare conclusie van een onderzoeksrapport dat volgens Sir David Attenborough, ‘je ergste gedachten’ bevestigt.

Het State of Nature rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van 25 van de grootste Britse natuurorganisaties (o.a. RSPB and Royal Botanic Gardens) en brengt de gezondheid van de natuur in kaart. De resultaten schilderen een donker toekomstbeeld zonder hazelmuizen, woelmuizen en verschillende vlindersoorten, tenzij er meer wordt gedaan om de dieren te beschermen.

Het rapport meldt dat 60% van de meer dan 3.000 verschillende soorten die zijn bestudeerd, de afgelopen 50 jaar een populatieafname laten zien. 31% laat daarbij een zeer snelle afname zien. Soorten in de gevarenzone zijn onder andere de tortelduif en de vlindersoort kleine vos.

Attenborough zei in een reactie op de radio:

“Wij mensen hebben een zeer bijzondere expertise voor het vernietigen, het vergiftigen en onderuit halen van dingen. De consequentie voor de natuur is natuurlijk dat we er steeds minder en minder van hebben. Het kan geen verrassing zijn, de bevolking is immers met een derde toegenomen de afgelopen 50 jaar.”

Volgens de natuurorganisaties verantwoordelijk voor het  State of Nature rapport zijn nieuwbouw en intensieve landbouw de oorzaak van de vernietiging van leefgebieden en de daarbij horende dieren. Zij stellen voor om bij boerderijen en in steden nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen en in stedelijke gebieden veilige, groene doorgangen voor wilde dieren te creëren.

Sir David Attenborough presenteert het rapport:

Bron ©PiepVandaag.nl