Het aantal olifanten op de vlaktes van Serengeti-Mara in Tanzania en Kenia is gestegen van ruim 2.000 in 1986 naar ruim 7.500 in 2014. Dat blijkt uit een grensoverschrijdend onderzoek waar het Wereld Natuur Fonds in Kenia aan heeft meegewerkt.

Kudde Afrikaanse olifanten online platform Serengeti
Kudde Afrikaanse olifanten | Foto: By Jan Arkesteijn (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Het is niet alleen maar goed nieuws, want bij de laatste telling in mei en juni dit jaar zijn in het ecosysteem ook 192 recente en oudere karkassen van olifanten aangetroffen. Het merendeel, 117, is gevonden buiten de parken in het noordelijke (Mara) gebied. Van alle karkassen in het Keniaanse deel ontbraken de slagtanden.

Landgebruik en stroperij
Olifantenexpert Christiaan van der Hoeven van het WNF signaleert een opvallende daling van het aantal olifanten in het noordelijke deel en juist een stijging in het zuiden:

“Dit kan betekenen dat de olifanten op de vlucht zijn geslagen voor stropers, want dat zien we ook in andere landen. Maar 100% zeker weten doen we het niet. We moeten dit verder onderzoeken.”

Daarnaast zie je volgens Van der Hoeven in het Keniaanse deel dat steeds meer land in gebruik wordt genomen voor commerciële verbouw van tarwe en productie van houtskool. Veel wildlife wordt verjaagd en hun leefgebied wordt steeds kleiner met alle gevolgen vandien.

Stijging aantal buffels
In de telling zijn behalve olifanten ook buffels meegenomen. In de jaren negentig was het aantal buffels met de helft afgenomen door periodes van grote droogte en stroperij. Sinds eind jaren negentig is er een stijgende lijn en inmiddels staat de teller op bijna 62.000 dieren. Ook hiervoor geldt dat het aantal buffels in het noordelijke –Keniaanse- deel duidelijk achterblijft bij de Tanzaniaanse regio.

De grote trek
De Serengeti-Mara, groter dan de oppervlakte van België, is wereldwijd bekend vanwege de jaarlijkse grote trek van zo’n 1,5 miljoen gnoes, zebra’s en kuddes gazelles tussen de beide gebieden. Deze diersoorten vormen op hun beurt een belangrijke prooi voor roofdieren zoals leeuwen en wilde honden. Letterlijk betekent Serengeti in Masai taal “eindeloze vlaktes”. De Serengeti is een gebied met savannes, grasvlaktes met acacia bomen, en beboste rivier oevers. Aan de Tanzaniaanse noordgrens gaat de Serengeti ongemerkt over in de Masai Mara in Kenia.

Om dit unieke gebied te behouden vindt het WNF het van groot belang dat het noordelijke deel nog beter wordt beschermd.

Persbericht WNF