Deense en Finse bontveilingen rapporteren een forse keldering van de prijs van nertsenbont in september ten opzichte van de veilingen in 2013. Bij de meest recente veiling van het Finse bontbedrijf Saga Furs daalde de gemiddelde prijs van nertsenbont met 55 procent, terwijl de verkoopcijfers van Kopenhagen Fur met meer dan veertig procent afnamen. In China verliezen luxeproducten zoals bontjassen in hoog tempo hun marktwaarde, nu de regering grootschalige anti-corruptie campagnes inzet en het besef van dierenwelzijn onder de Chinese bevolking sterk groeiende is. De Europese bontindustrie kan de langverwachte uiteenspatting van de ‘Chinese bontbubbel’ niet langer negeren vindt dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren.

nertsenbont
Foto: Bont voor Dieren

De afgelopen maand is de gemiddelde prijs van nertsenbont bij veilinghuis Kopenhagen Fur naar 34.65 euro gedaald, waar deze een jaar eerder nog op 76.50 euro stond. De verkoopcijfers van het Finse veilinghuis Saga Furs bieden een nog minder optimistische kijk op de Europese nertsenindustrie: naast de prijsdaling van het verkochte nertsenbont van 55 procent, rapporteren de derde kwartaalcijfers van Saga Furs een winstdaling van zes procent. Nu er geen winstmarge meer te behalen is in de nertsenindustrie zullen de nertsenfokkerijen gedwongen worden hun investeringen te heroverwegen.

Vele nieuwe Chinese kopers zijn genoodzaakt de markt te verlaten daar er geen vraag meer is naar hun hooggeprijsde bont – ingekocht tijdens het hoogtepunt van de ‘Chinese bontbubbel’ in 2013 – dat nu massaal in de opslag terecht komt.

Behalve dat de economische levensvatbaarheid van de nertsenbontsector op het spel staat, is de industrie in Europa in groeiende mate onderwerp van hevige publieke en politieke discussie. Ethische- en welzijnsargumenten refereren voornamelijk aan gedateerde dodingsmethoden die worden toegepast en gedragsstoornissen die ontstaan wanneer actieve roofdieren in kleine stalen kooien worden gehouden. Volgens een rapport van de Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare van de Europese Commissie, gepubliceerd in 2001, zijn nertsen niet geschikt om in fokkerijen te houden en is stress-gerelateerd stereotype gedrag alomtegenwoordig in de nertsenhouderij.

Een overgroot deel van de bevolking van verscheidene Europese landen – 85 procent in Italië , 78 procent in Zweden, 85 procent in Nederland – is van mening dat het fokken van nertsen voor een luxeproduct als bont onaanvaardbaar is. Nertsenfokverboden staan momenteel in diverse Europese landen op de politieke agenda.

De bontindustrie claimt dat de recente prijsdaling van nertsenbont veroorzaakt wordt door een onverwacht milde winter in China – ‘s werelds grootste bontimporteur. Salla Tuomivaara, directeur van de Finse dierenbeschermingsorganisatie Animalia, ziet de daling echter als onderdeel van een bredere trend in China:

“De prijsdaling is zeer waarschijnlijk het gevolg van de anti-corruptiecampagne van de Chinese overheid, deze ontmoedigt ambtenaren en hun medewerkers om luxe cadeaus te accepteren.”

Uit onderzoek van het magazine Hurun Report blijkt dat welgestelde Chinezen ook dit jaar minder luxeproducten zullen aanschaffen. Na een daling van dertien procent in 2013 is dit het vierde opeenvolgende jaar waarin deze uitgaven sterk afnemen in China.

Bont is door rijke Chinezen altijd beschouwd als statussymbool. Volgens Pei F. Su, directeur van ACTAsia for Animals is de nieuwe generatie Chinezen minder geïnteresseerd in het dragen van bont:

“Het aantal hoogopgeleide Chinezen neemt toe; zij zijn zich meer en meer bewust van dierenrechten en de welzijnsproblemen in de bontindustrie. Het dragen van bont wordt onder jongeren steeds minder als modieus gezien.”

nertsenbont
Foto: Bont voor Dieren

De Fur Free Alliance, een internationale coalitie van dierenbeschermingsorganisaties tegen het gebruik van bont waar Bont voor Dieren lid van is, steunt Chinese anti-bontcampagnes gericht op jongeren. In meer dan zestien provincies worden jaarlijks ruim zestig evenementen georganiseerd als onderdeel van de No Fur China-campagne. De organisator ACTAsia for Animals, lidorganisatie van de Fur Free Alliance, werkt nauw samen met verschillende locale organisaties, studentengroepen en een grote groep Chinese beroemdheden om mensen te informeren over het dierenleed wat achter bont schuilt. Met initiatieven zoals Fur Free Retailer (Bontvrijlijst) en de Cruelty Free Fashion Show wordt de Chinese mode-industrie aangespoord te stoppen met het gebruik van bont en te kiezen voor diervriendelijke alternatieven. Het besef van dierenwelzijn wordt alsmaar groter onder de Chinese consumenten, waarvan de impact op de Europese bontindustrie nog wel eens veel groter kan zijn dan momenteel wordt gedacht.

De Fur Free Alliance (FFA) is een samenwerkingsverband van internationale dierenbeschermingsorganisaties die zich samen sterk maken voor een einde aan de exploitatie van dieren voor hun vacht. Meer informatie is te vinden op de website. Bont voor Dieren is de Nederlandse vertegenwoordiger van de Fur Free Alliance en zet zich op nationaal en internationaal niveau in voor een verbod op de productie en verkoop van bont.

Persbericht Bont voor Dieren