In 2011 en 2012 heeft het land bijna 100.000 van deze makaken per jaar gedood en de slachting duurt voort. ‘Operation Reducing of Macaques’ wordt nota bene uitgevoerd door het Department of Wildlife and National Parks (DWNP) op bevel van het ministerie van Milieu. De reden? De primaten veroorzaken overlast.

Java-apen - krabbenetende makaken
Java-aap / krabbenetende makaak | Foto: Muhammad Mahdi Karim (www.micro2macro.net) Facebook (Own work) [GFDL 1.2], via Wikimedia Commons
De echte plaag

Overal ter wereld rukt de menselijke bevolking op, zo ook in Maleisië. De andere bewoners, wilde dieren zoals de java-apen, worden geacht plaats te maken voor onze expansiedrift en palmolieplantages. Dieren die slim genoeg zijn om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden en manieren vinden om te overleven, veroorzaken al snel ‘overlast’. Waar mensen en dieren met elkaar in conflict komen, delft het dier meestal het onderspit, zoals deze tragische situatie aantoont.

Motivatie slachtpartij

Voor elke staat binnen Maleisië is de doding van een bepaald aantal java-apen tot doel gesteld, wat resulteert in deze massamoord. Er zijn zo veel apenlijkjes dat ze worden gecremeerd in de velden. Volgens DWNP is lang nagedacht over deze beslissing. Omdat de java-aap zich erg makkelijk aanpast aan verstedelijking en een vruchtbare diersoort is die zich snel voortplant, spreekt men nu van een plaag.

Deze maatregel verdedigt DWNP als volgt:

“We doden alleen de populatie die problemen geeft, in de (voor)stedelijke gebieden, en niet de makaken in de beschermde gebieden.”

Rekenen met de juiste cijfers

Over het totale aantal java-apen in Maleisië zijn de meningen verdeeld. Het ministerie schat het aantal op het schiereiland op 740.000 dieren. De International Primate Protection League (IPPL) vraagt zich daarentegen af waar het ministerie deze aantallen vandaan haalt. Midden jaren tachtig werd de handel in deze apen (voor laboratoria) juist verboden, omdat het aantal java-apen zorgwekkend daalde. Daarnaast leeft de primatensoort niet op het hele schiereiland, maar voornamelijk aan de kust (vandaar zijn andere naam: krabbenetende makaak), langs rivieren en bosranden en gebieden die door menselijke aanwezigheid zijn verstoord. Op deze plekken zijn de apen makkelijk zichtbaar en goed te tellen. Deze uitkomst wordt geëxtrapoleerd inclusief de beboste gebieden, terwijl ze daar veel minder voorkomen. Het aantal java-apen in het land wordt op deze manier waarschijnlijk fors overschat.

Constructieve maatregelen

Volgens IPPL zijn er veel betere manieren om de overlast van java-apen te verminderen. Mensen moeten afleren de apen te voeren, zodat de dieren niet agressief om eten gaan bedelen. Als de vuilnisemmers daarnaast ‘monkey-proof’ worden gemaakt en afval alleen ’s nachts buiten staat, beperkt dit ook de schade. Deze maatregelen hebben hun nut al bewezen in Hong Kong en Singapore, in combinatie met anticonceptie.

Mondiaal verzet

Voormalig hoofd van DWNP en vriend van IPPL, Mohammed Khan bin Momin Khan, is geschokt door de moordpartij op java-apen in zijn land. Hij vraagt zich af waarom de dood van zoveel dieren nog geen massaal protest te weeg heeft gebracht. Kan het dan niemand iets schelen?

Maak jij je wel druk om deze slachtpartij? Onderneem actie door een e-mail te sturen aan de ambassade in Den Haag, voorbeeld e-mail is te vinden via onderstaande link:

http://www.ippl.org/gibbon/malaysias-monkey-war-take-action/

De e-mailadressen: Malaysia@euronet.nlMwthehague@euronet.nlhehagumwthehague@euronet.nl, malaysia@euronet.nle@euronet.nl.

©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde