Kraaien zijn grote, zwarte vogels die bekend staan om hun intelligentie en aanpassingsvermogen, en om hun luide, harde ‘kras’. Niet iedereen is even gecharmeerd van ze. Sommigen denken namelijk dat ze ongeluk brengen of een sterfgeval aankondigen. Deze prachtige, slimme dieren worden echter veelal onderschat.

kraaien
Kraaien zijn intelligent en hebben probleemoplossend vermogen | Vilda natuurfotografen

Soorten
Kraaien behoren tot de familie kraaiachtigen. Ze zijn tussen de 41-51 cm groot en hebben een spanwijdte van 84-100cm. Er zijn ongeveer 40 soorten kraaiachtigen die allemaal een verschillende grootte hebben. De Amerikaanse kraai is bijvoorbeeld zo’n 45 centimeter terwijl de ‘normale’ raaf wel 69 centimeter is. Kraaien hebben een gewicht tussen de 337 gram en 1,6 kilo. In Europa komen onder andere de raaf, zwarte kraai, bonte kraai, roek, kauw, ekster en gaai voor.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Raven.JPG
De bekende raaf

Habitat
Over de hele wereld zijn kraaien te vinden. De Amerikaanse kraai bijvoorbeeld leeft overal in Noord-Amerika en geeft de voorkeur aan open gebieden, zoals landbouwgrond en graslanden, met bomen in de buurt. De gewone raaf is een van de meest voorkomende vogels wereldwijd: ze komen voor in Noord-Europa, Scandinavië, IJsland, Groenland, in heel Azië, van de Stille Oceaan tot de Himalaya, in India en Iran, in noordwestelijk Afrika en de Canarische Eilanden, in Noord- en Midden-Amerika tot ver in het zuiden van Nicaragua. Ook zij geven de voorkeur aan open landschappen.

Brein
De kraai is een uiterst intelligente vogel. Ze staan bekend om hun probleemoplossende vaardigheden en geweldige communicatievaardigheden. Wanneer een kraai bijvoorbeeld een mens tegenkomt die het niet goed met ze voor heeft, leert hij andere kraaien hoe ze die persoon kunnen identificeren. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat een kraai een gezicht niet vergeet.

Veel kraaien zijn op zichzelf, maar ze eten wel vaak in groepen. Een groep kraaien wordt een ‘moord’ genoemd. Als een kraai sterft, omringt de groep de overledene. Deze begrafenis is niet alleen om te rouwen om de dode, maar ze komen ook bij elkaar om uit te zoeken wat hun lid heeft gedood. Als het een roofdier is geweest, spant de groep samen om het dier te achtervolgen.

kraaien
Een moord kraaien | Foto: Flickr

Schade
Er zijn kraaien die migreren: ze vertrekken, indien nodig, naar warmere gebieden in hun territorium. Amerikaanse kraaien kunnen soms schadelijk zijn voor gewassen, maar ze kunnen ook juist schade voorkomen door insectenplagen op te eten. Zo’n 60 tot 90 procent van de insecten die door kraaien worden gegeten, zijn landbouw’ongedierte’. Ook ruimen kraaien dode dieren en afval op. Ze krijgen echter vaak de schuld van het kantelen van vuilnisbakken, hoewel dit over het algemeen door wasberen of honden gedaan wordt.

Dieet
Alleseters zijn het. Ze eten kleine dieren zoals zoogdieren, amfibieën, reptielen, eieren en aas. Ook werken ze insecten, zaden, granen, noten, fruit, weekdieren, wormen en zelfs andere vogels naar binnen. Ze ruimen de natuur op door kadavers te eten, maar houden in de lente ook in de gaten waar mogelijk nesten met kuikens zitten. Wat ze ook doen is het volgen van ploegende tractoren, op zoek naar regenwormen.

Huisje, boompje, beestje
Kraaien blijven vaak in de buurt van de plek waar ze geboren zijn. Ze helpen bij het grootbrengen en verdedigen van de jonge kuikens in hun gebied. Wanneer het tijd is om nakomelingen te krijgen, zal een paringspaar een nest bouwen met
takken, twijgen, haar, touw, schors, mos, doek en andere materialen die ze vinden. Het nestje heeft een diameter van ongeveer 46 tot 61 centimeter. Het vrouwtje legt vier tot vijf eieren en broedt gedurende 18 dagen. Als de kuikens vier weken oud zijn kunnen ze het nest verlaten, hoewel hun ouders de kleine kraaien nog voeren tot ze een dag of 60 oud zijn. Een kraai wordt maximaal 14 jaar oud.

Bedreigd
De meeste kraaien zijn geen bedreigde diersoorten; alleen de Floreskraai is een uitzondering. Deze soort is zeer bedreigd omdat er nog maar een hele kleine populatie van is, en deze wordt steeds kleiner door de ontbossing op de Indonesische eilanden Flores en Rinca waar ze leven. Geschat wordt dat er nog maar 600 tot 1700 van de Floreskraaien leven in het wild. De Hawaiikraai is helemaal uitgestorven in het wild.

kraaien
De Hawaiikraai | Foto: Wikimedia Commons

Andere weetjes

  • Amerikaanse kraaien gaan op mierenhopen staan en als de mieren er dan opklimmen, wrijven de kraaien de mieren in hun veren. Dit doen ze om parasieten af te weren. Kraaien kunnen zelfs dronken worden van het mierenzuur dat uit de lichamen van de mieren komt;
  • Tot nu toe zijn er 15 tot 33 categorieën stemgebruik die raven gebruiken om te communiceren;
  • In sommige culturen staat de kraai symbool voor geluk, in andere culturen juist voor pech;
  • In 1998 kwam de zwarte kraai in het nieuws toen zij diverse ruiten in de glazen koepel van het Europarlement in Brussel liet sneuvelen door ze met steentjes te bekogelen;
  • Klavecimbelbouwers – een klavecimbel is een snaarinstrument – gebruikten vroeger de veren van de zwarte kraai als pennetjes voor het aantokkelen van de snaren.

Bronnen: LiveScience, Natuurpunt, Vogelbescherming ©Animals Today Sophie Janssen