Als je opkomt voor het welzijn van dieren, word je al snel verweten dat emotie geen argument is. Iets ‘zielig’ vinden voor een dier moet uitgebreid wetenschappelijk onderbouwd worden, als het even kan met dikke rapporten waar men geen tijd voor heeft om ze te lezen (of ze niet begrijpt) en de discussie hierdoor kan uitstellen of helemaal van tafel kan vegen. Als een dier geslagen wordt, moet eerst aangetoond worden dat het dier daadwerkelijk pijn kan ervaren en een bewustzijn heeft. Zonder wetenschappelijke argumenten sta je met lege handen.

circusolifant zielig
Foto credit: Partridge Road via Compfight cc

Daarom heeft Wilde Dieren de Tent Uit de afgelopen 10 jaar haar argumenten vrijwel altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of statements van experts. Natuurlijk hebben we af en toe ook onze emoties geuit wanneer we weer verschrikkelijke beelden ontvingen van circusdieren. Maar vaker dan dat toonden we elkaar onze gedrevenheid en volharding om de wilde dieren die als circusartiest slachtoffer zijn geworden voor ons ‘vermaak’ te beschermen. Met vele experts aan onze zijde.

Na bijna 10 jaar strijd te hebben gevoerd om wilde dieren in circussen te beschermen is ons werk bijna voltooid. Over 5 weken is het 15 september en zal het geplande verbod op wilde dieren in werking treden.* Ons harde werk wordt beloond met het verbod van staatssecretaris Sharon Dijksma. De Regeringsbelofte van de VVD en de PvdA uit 2012 wordt waargemaakt. Nederland was al een tijdje klaar voor het verbod, over een ruime maand is de wetgeving er ook klaar voor.

Nu steeds meer mensen het welzijn van wilde dieren in circussen op waarde weten te schatten is er een groot draagvlak voor het verbod ontstaan. We hoeven in Nederland niemand meer te overtuigen om deze dieren te beschermen. Maar in andere landen in Europa zijn we nog niet zover. 9 van de 45 landen in Europa hebben inmiddels een verbod op wilde dieren ingesteld (Nederland sluit hier binnenkort bij aan, dan hebben we er 10!) en 9 andere Europese landen hebben het gebruik van wilde dieren in circussen gedeeltelijk verboden. Op Europees niveau kunnen we dus nog veel circusdieren helpen.

Het is dan ook geweldig dat de Federation of Veterinarians for Europe (FVE) in een statement van 6 augustus 2015 pleit voor een verbod op wilde dieren in circussen in alle Europese landen. De FVE, waarin 46 nationale diergeneeskundige organisaties van 38 landen zijn aangesloten verklaard ‘dat er in geen geval aan de fysiologische, mentale en sociale eisen van de wilde zoogdieren kan worden voldaan’. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is aangesloten bij de FVE en is daarmee mede ondertekenaar van dit krachtige statement. Nu de dierenartsen de handen ineenslaan en samenwerken met de dierenwelzijnsorganisaties die opkomen voor het welzijn van de circusdieren, heb ik de hoop dat veel landen het voorbeeld van Nederland gaan volgen.

Met hulp van de wereldwijde experts die jarenlang in deze strijd aan onze zijde hebben gestaan hebben we de kracht van hoofd en hart gebundeld. Steeds meer landen verbieden het gebruik van wilde dieren in circussen vanwege wetenschappelijke argumenten. En omdat het zielig is.

Lees hier het FVE statement.
*) We moeten nog even wachten op de publicatie van het verbod in het Staatsblad, maar dit zal niet lang meer duren.

©PiepVandaag.nl Leonie Vestering, directeur Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit