Alleen al in het afgelopen jaar zijn er meer dan 3.000 olifanten gedood voor hun ivoor en er zijn geen aanwijzingen dat het stopt. Leonardo DiCarprio vindt dat het genoeg geweest is en roept iedereen op de olifanten te beschermen.

IFAW olifantenmars

Hij zegt: “We moeten samenwerken om de vraag naar ivoor in China en in andere landen te verminderen en olifanten te beschermen in het land waar ze leven. Daarnaast moeten we ook zorgen voor een veilige toekomst voor de olifanten. Juist daarom is het zo belangrijk onze kinderen goede voorlichting te geven over olifanten en natuurbehoud”.

Het afgelopen jaar het IFAW meer dan 50.000 studenten gemobiliseerd om beloftes te ondertekenen, kunst te maken, en brieven te schrijven om de dierbeschermingsorganisatie te helpen olifanten te beschermen. En tot op heden lopen er al meer dan 280.000 mensen mee in de virtuele Olifantenmars van het IFAW via Facebook.

Help ook mee de olifanten te redden! Sluit u aan bij de virtuele olifantenmars!

Bron: IFAW ©PiepVandaag.nl