Vandaag is “De landelijke dag” van Sovon. Het is een jaarlijks evenement voor alle vogeltellers en andere actieve natuurliefhebbers in Nederland. Traditioneel vindt deze dag op de laatste zaterdag van november plaats.

Sovon

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.

De Landelijke Dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), Vogelbescherming Nederland en de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF).

“De dag biedt een platform om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe mensen te betrekken bij ons werk” aldus SOVON.

Er worden  lezingen gegeven en er zijn stands van vogelwerkgroepen, organisaties en handelaren met boeken, tijdschriften, kijkers, reizen en informatie. Ook is er een  jeugdprogramma.

Het evenement vindt plaats op de Universiteit Nijmegen in de Refter, de hal van het Erasmusgebouw en in het bijbehorende collegezalencomplex.

Toegang is gratis maar de organisatie verzoekt je van te voren aan te melden en uit het programma je eerste drie voorkeuren aan te geven.

http://www.sovon.nl/nl/LandelijkeDag

©PiepVandaag.nl