De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren verzoekt staatssecretaris Wiebes van Financiën om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, wat de drempel verlaagt om (tijdig) een dierenarts te bezoeken. Al ruim 8.000 mensen hebben hun steun betuigd en pleiten voor meer toegankelijke medische zorg voor huisdieren.

btw-tarief
Foto credit: tokeler via Compfight cc

Te laat naar de dierenarts
Zoals iedere huisdiereigenaar weet, kunnen de rekeningen van de dierenarts flink oplopen. Voor sommige mensen is dit reden om niet naar een dierenarts te gaan of ermee te wachten tot het te laat is, met voor de dieren veel pijn of een vroegtijdige dood tot gevolg. Anderen brengen hun dier naar het asiel. Ook zijn de kosten vaak reden om huisdieren niet te castreren, waardoor er talloze nestjes geboren worden terwijl de opvangcentra overvol zitten.

Hoog btw-tarief
In Nederland vallen diergeneeskundige handelingen onder het hoge btw-tarief van 21%.

“Wij vinden dat merkwaardig, want medische hulp aan mensen is vrijgesteld van btw. En over diensten van kappers, schoenmakers en kledingreparateurs hoeft maar 6% belasting betaald te worden”,

vertelt Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging.

“Wij verzoeken staatssecretaris Wiebes van Financiën om het btw-tarief van dierenartsen te reduceren. Als de prijzen omlaag gaan, zullen mensen eerder een dierenarts bezoeken en kan ernstig dierenleed worden voorkomen.”

Petitie
Om aan te tonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor lagere dierenartskosten, is de Sophia-Vereeniging een petitie gestart. Deze zal na het zomerreces worden aangeboden. Van Horck:

“In een week tijd hebben al meer dan 8.000 mensen hun steun betuigd door onze petitie op www.sophia-vereeniging.nl te ondertekenen. We verwachten dat nog veel meer dierenvrienden ons verzoek aan de staatssecretaris kracht zullen bijzetten. Want door de kosten te verlagen, krijgen meer huisdieren de medische zorg die ze verdienen”.

Persbericht Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren