Bert van Straten: Hondendominantie is een feit, geen mythe

Het ontkennen van het bestaan van sociale dominantie bij honden is zo’n beetje hetzelfde als het ontkennen van de zwaartekracht. Maar als je over het internet surft, kom je een hoop verhalen tegen die dominantie bij honden afdoen als een mythe. Dit tot grote ergernis van onderzoekers als Marc Bekoff en L. David Mech. Want klopt het eigenlijk wel, dat sociale dominantie bij honden niet bestaat? Mijn ervaring en mening is: sociale dominantie bestaat wel degelijk in de onderlinge verhoudingen tussen honden. En ook in de relatie tussen de hond en zijn familie: de mens!

hondendominantie

Foto credit: Päivi Reijonen via Compfight cc

In de discussies over het wel of niet bestaan van sociale dominantie bij honden, wordt vaak gerefereerd aan de onderzoeken en uitspraken van L.D. Mech. Mech heeft met zijn onderzoeken naar gedrag onder wolven (eerst in de jaren zestig en later in de jaren negentig van de vorige eeuw), een belangrijke duit in het zakje gedaan in deze discussie. Omdat het DNA van wolven en honden maar minimaal van elkaar verschilt, is het niet gek dat studies naar gedrag van wolven ook worden gebruikt om gedrag van honden te verklaren. Wolven en honden liggen immers zo dicht bij elkaar dat iedere willekeurige hond zich met iedere willekeurige wolf kan voortplanten. Hun nakomelingen zijn op hun beurt ook weer vruchtbaar. Dit in tegenstelling tot andere diersoorten die wat DNA betreft ook nauw aan elkaar verwant zijn. Bonobo’s en mensen kunnen zich bijvoorbeeld niet met elkaar voortplanten. En als verschillende soorten zich wel met elkaar kunnen voortplanten, dan kan hun nageslacht dat weer niet (denk aan het voorbeeld van muildieren en muilezels). De grote genetische verwantschap tussen de wolf en de hond maakt het dus heel aannemelijk om beide in gedragsmatig opzicht met elkaar te vergelijken en zodoende de overeenkomsten en verschillen goed in beeld te krijgen.

Terug naar de twee onderzoeken die door Mech zijn gedaan. Het eerste onderzoek uit de jaren zestig van de twintigste eeuw stelt de vraag naar de precieze omgangsvormen in wolvenroedels. De conclusie van dit onderzoek luidt dat de samenlevingsvorm in een roedel van wolven is gebaseerd op het organiserende principe van dominantie. Hierdoor wordt een bepaalde rangorde in een groep gecreëerd. Belangrijk om even in gedachten te houden, is de setting van dit onderzoek: het ging hier over een bij elkaar gezochte groep van wolven in een afgesloten omgeving. De wolven waren dus geen familie van elkaar!

Het tweede onderzoek van Mech dateert uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Hierin wordt gezegd dat wolven helemaal niet altijd bezig zijn met dominantie. In plaats van dat er sprake is van een leefvorm die op het principe van dominantie is gestoeld, zijn de onderlinge verhoudingen veel beter te vergelijken met de banden zoals die van een familie. Hierin staat niet het organiserende principe van dominantie centraal, maar wordt de leefvorm veel meer door samenwerking tussen de familieleden bepaald. De conclusies in dit onderzoek komen voort uit een hele andere onderzoeksopstelling (setting): het gaat hier om een studie naar families van in het wild levende wolven.

Zich baserend op het tweede onderzoek van Mech wordt nu vaak geroepen dat het is bewezen dat een hond helemaal niet bezig is met dominantie. De één roept hierbij nog wat harder dan de ander… Maar klopt dit eigenlijk wel? Worden er hier niet wat zaken door elkaar gehaald? Want hoe leeft de hond bij ons? Die leeft helemaal niet tussen zijn soortgelijke familiegenoten in de vrije natuur. Nee: die is rond 8 weken uit zijn eigen familie gehaald, weg van zijn moeder, broertjes en zusjes. En leeft hiermee feitelijk als de wolf uit het eerste onderzoek: hij wordt in een voor hem totaal onbekende omgeving geplaatst, te midden van individuen die hij nog nooit heeft gezien. Namelijk in ons huis, in onze familie, waar misschien ook nog wel andere soortgenoten zijn, maar niet van dezelfde familie. Dat lijkt dus veel meer op de situatie uit het eerste onderzoek!

Jaren geleden stelde ik al eens dat de onderzoeksresultaten van het eerste onderzoek overeenkomen met de situatie van onze hond: sociale dominantie is voor de hond een manier om zich te manifesteren ten opzichte van een ander. Het is daarmee een communicatievorm en bestaat dus enkel in de context van een relatie. Ik bedoel met dominantie dus geenszins het totale wezen van de hond te vatten, alsof de hond in een voortdurende aaneenschakeling van gedragingen zijn superioriteit aan het etaleren is. Domineren is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld het feit dat we moeten ademhalen om te kunnen blijven leven. Dominantie daarentegen is een communicatievorm, die een hond in de ene relatie wel zal inzetten, maar in een andere relatie niet. Of op het ene moment wel zal gebruiken, maar op een ander moment niet. Maar dat de hond dominante communicatie gebruikt, dat is onweerlegbaar. Zoals de in gevangenschap gehouden wolven uit het eerste onderzoek. Dit leverde me destijds overigens aardig wat kritiek op.

Recent onderzoek aan het Wolf Science Center in Oostenrijk (2014 en lopend) bevestigt echter mijn stelling. Deze langlopende studie naar wolven en honden wordt uitgevoerd door Dr. Friederike Range en Dr. Zsófia. Uit dit vergelijkend onderzoek naar het gedrag tussen de beide diersoorten, komt naar voren dat de honden veel meer bezig zijn met het domineren van elkaar en het vaststellen van een rangorde dan de wolven. De wolven zijn juist veel vriendelijker en coöperatiever naar elkaar. Dit verschil is vermoedelijk een gevolg geweest van het domesticatieproces van de hond. Je kunt je voorstellen dat in de tijd dat we nog in berenvellen rondliepen, alleen die dieren overleefden die in staat waren om zich aan de mens te onderwerpen. Het is daarom ook niet zo vreemd dat honden inmiddels feilloos onze emoties en intenties weten te lezen. Sociale dominantie speelt dus al heel lang een rol in de communicatie tussen honden en tussen mens en hond.

In een online filmpje neemt Mech afstand van het begrip alfa voor in de vrije natuur levende wolven. Wat in hondenwereld gebruikt wordt om te beweren dat hij daarmee ook sociale dominantie ontkent. En dat laatste is onjuist! Hij bevestigt in datzelfde filmpje overigens ook dat de term alfa wel klopt voor dieren in gevangenschap. Daarnaast haalt hij nog even aan dat de belangrijkste rol die van Pack Leaders is, mijn dank daarvoor! ;-)

Een recente uitspraak van Mech als antwoord op een vraag van Marc Bekoff, een andere grootheid in het onderzoek naar dieren en hun gedrag (zie de link voor zijn interessante column over sociale dominantie), getuigt ook van het feit dat Mech geenszins het begrip dominantie verwerpt:

“… however, a quick scan of the Kelley article reveals much misinformation attributed to me. This misinterpretation and total misinformation like Kelley’s has plagued me for years now. I do not in any way reject the notion of dominance.”

Willen we problemen echt oplossen, dan moeten we niet ontkennen dat ze bestaan. Sociale dominantie komt voor bij honden, bij mensen, bij paarden, bij kippen en bij nog vele andere soorten. Het heeft alleen niks te maken met het trekken aan de riem, het liggen op de bank, wie er als eerste mag eten of dat je een hond bij zijn nekvel op de grond zou moeten smijten. Accepteren we het bestaan van sociale dominantie, dan kan dit besef juist behulpzaam zijn in het oplossen van probleemgedrag.

“Dominantie is een belangrijke en vaak subtiele communicatievorm!”

Om deze reden kunnen goed opgevoede en getrainde honden een belangrijke en soms zelfs cruciale rol spelen in het oplossen van gedragsproblemen. De aanwezigheid van een sociaal krachtig dier kan juist door de inzet van sociale dominantie, de ruimte voor negatief gedrag weghalen. Net zoals een groepsleidster (Pack Leader) op een kleuterschool door haar aanwezigheid ervoor zorgt dat er op een normale manier met elkaar wordt omgegaan. Dat zij met haar presentatie en/of communicatie soms even indruk maakt, wil niet zeggen dat ze gebruik maakt van angst, pijn en onderdrukking.

Leidinggeven zou gewaardeerd moeten worden als iets positiefs. Maar in plaats daarvan wordt deze competentie maar al te vaak als negatief weggezet. In het filmpje laat ik daarom graag eens een voorbeeld zien van de wijze waarop een sociaal krachtige hond een heel belangrijke en onmisbare rol speelt in het helpen van andere honden.

©PiepVandaag.nl Bert van Straten, Pack Leader

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. dominant of niet …….ik ben het in ieder geval al mijn hele leven naar mijn honden ze moeten gewoon luisteren en binnen de gestelde kaders (door mij)daardoor zijn ze vrij al dat slappe geleuter lijd tot niets je praat wel anders als je lieve hondje ineens denkt ik zal het baasje eens uitleggen hoe het zit of nog erger
  een van je kinderen !!!

  • Oh arme Peter! Nu krijg je de hele garde van het positieve trainen over je heen:-) want zo dominant doen is toch niet nodig? Kom, lees er eens een goed boek over of ga naar een gediplomeerd gedragstherapeut. Wel gediplomeerd hoor! Ik neem aan dat je wel begrijpt dat ik het met je eens ben en dat dit sarcastisch bedoeld is.

   • Dank je Mieke ik kan je verzekeren dat er veel verwarring over dominantie bestaat
    mijn vrouw (vriendin) is kan met een fluister stem en rust pas echt dominant zijn de honden luisteren naar haar beter als mij als je niet beter zou weten zou je denken met goed getrainde
    politie honden van doen te hebben . we hebben constant bekijks en complimenten het zijn 2 Briards. 2 zussen lopen altijd los wachten netjes bij het oversteken enz. maar wij begonnen met trainen al van dag 1 toen ze in huis kwamen dan krijg je de opmerkingen van mensen moet dat nou zulke lieve kleine pups en ….ja dat moet en dat doen we nog steeds elke dag werken met ze . en ze vinden het prachtig mijn hond kan niet wachten als ik ga lopen en we komen bij ons trainings- veld rent ie vooruit en gaat daar zitten zo van eerst trainen dan verder wandelen
    ik snap werkelijk niet waar al dat geneuzel voor nodig is ik weet wel dat bij de loodgieter het dak meestal lek is-:)
    ik zou een boek kunnen schrijven over alles wat wij met onze honden allemaal meegemaakt hebben in de positieve zin dan dank voor je begrip

 2. Arthur zegt:

  Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Zo zijn er ook veel manieren om artikelen te schrijven en kennelijk nog meer manieren om hier op te reageren. Vooral de negatieve manier spreekt mij steeds meer aan. Laten we met zijn allen Bert eens flink in de zeik nemen lijkt het wel. Bijzonder jammer.

  Ik heb mijn weg gevonden en dat is de weg naar Packleader en Bert en dat bevalt mij uitstekend. Valt me helaas wel op dat altijd dezelfde personen kritiek hebben op zijn zienswijze, ze weten het beter enz. enz. Of zijn het mensen die onder een pseudoniem schrijven? Het zou mij niks verbazen.

  Leer Bert en zijn team kennen! Kom eens langs in Klundert en zie hoe het werkt! Dit in plaats van een medium als deze te gebruiken voor uiting evan eigen frustraties.

  O ja voor ik het vergeet, Honden komen van Pluto (geweldig boek), vrouwen komen van Venus en Mannen komen van Mars en tja ik zelf? Ik ben er nog niet uit. Misschien wel uit een ei

 3. Leuk dat je reageert, Bert! Je zegt: ‘Vergelijken betekent immers niet dat iets voor de volle 100% overeenkomt.’ En precies daarom kun je niet concluderen dat specifiek gedrag bij diersoort X voorkomt omdat het bij diersoort Y voorkomt. Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten tussen wolven en honden, maar het is simpelweg niet betrouwbaar om m.b.t. honden conclusies te trekken uit observaties van wolven.
  Je zegt: ‘Er zijn dieren genoeg dat als ze indruk willen maken op een ander dier, de eigen houding groter maken, net zoals mensen die, om welke reden dan ook indruk willen maken rechterop gaan staan. En zo zijn er veel overeenkomsten tussen mensen en dieren in communicatie.’
  Natuurlijk klopt het dat veel verschillende diersoorten overeenkomsten hebben, ook met mensen. Ik begrijp alleen je punt niet? Dat maakt conclusies trekken toch nog niet betrouwbaar? Je gebruikt toch ook geen observaties van muizen voor het interpreteren van het gedrag van eenden?

  Verder, het klopt dat zwerfhonden doen wat voor hun situatie het beste werkt. Als dat toevallig in groepen leven is, dan doen ze dat. Dit is soms het geval, maar vaak niet omdat honden in tegenstelling tot wolven over het algemeen niet gezamenlijk jagen voor hun voedsel, maar ‘scavengen’. Dit maakt het leven in groepen aanzienlijk minder nuttig. Mijn punt is dat de neiging om een pack te vormen niet ‘ingrained’ is in de hersenen bij de hond. Ik zeg dus niet dat honden nooit in packs leven, ik zeg dat ze dat niet VAN NATURE doen. Met andere woorden, het is niet inherent aan de diersoort, zoals dat bij wolven wel is.

  Je zegt: ‘’ Als je als hond het lef hebt om dan de grens, bijvoorbeeld bij het winkeltje op de hoek, over te steken dan bekoop je dat zeer waarschijnlijk met de dood.’’
  Dat klinkt mij in de oren als ordinair territoriumgedrag. Ik zie niet hoe dat iets met dominantie te maken heeft. Vroeger toen mensen nog in afgescheiden groepen leefden hoefde je dat ook niet te proberen. Gewoon het verdedigen van je territorium.

  Je doet zelf de uitspraak ‘onnatuurlijk dominant gedrag’ inderdaad niet, maar omdat jij de situatie van honden vergelijkbaar vindt met het eerste onderzoek dat je citeert (wolven in gevangenschap in onnatuurlijk constante nabijheid en voor wolven onnatuurlijke samenstelling) en dat dát de reden is dat de wolf, en dús de hond (niet mijn conclusie) dominant gedrag gaat vertonen, ga ik ervan uit dat je dominant gedrag onnatuurlijk gedrag vindt.

  Verder zei ik dat er niets natuurlijker is voor een hond dan samenleven met de mens, waarop jij zei: ‘Wat dacht je van eten, drinken, voortplanten, slapen, jagen etc? ‘ Ik weet niet of dit een grapje van je was, maar ik neem aan dat je begrijpt dat ik bedoel qua leefsituatie. De reden dat ik de situatie van zwerfhonden aanhaal is om te laten zien dat honden zonder ‘human interference’ niet per se een pack en hiërarchie vormen, wat laat zien dat het manifesteren van een rangorde niet geworteld zit in de hersenen.

  Ik gaf een verschil aan in het toeschrijven van problemen aan dominantie tussen geschoolde en ongeschoolde trainers, waarop jij zei: ‘Hiermee wil je denk ik de indruk wekken dat geschoolde gedragsdeskundigen het altijd bij het rechte eind hebben en ongeschoold niet?’ Ik zeg zeker niet dat geschoolde deskundigen het ALTIJD bij het rechte eind hebben, maar statistisch is de kans nu eenmaal groter dat (wetenschappelijk) geschoolde mensen beter weten waar ze over praten dan ongeschoolde mensen. (Of ga jij met een ziekte net zo graag naar iemand die beweert medische kennis te hebben maar geen diploma heeft, dan naar een geschoolde arts? ;-) ) Natuurlijk zullen er ongeschoolde mensen bestaan die beter zijn dan geschoolde mensen. Maar als je een steekproef neemt en grote groepen vergelijkt, dan ga je hoogstwaarschijnlijk wel een expertise verschil tegenkomen ja. Jammer dat je hier zo beledigd door raakt, dat was niet mijn intentie.

  Je zegt: ‘Wat ik wel vaak tegenkom is dat honden zoveel ruimte hebben gekregen van baasjes dat ze bijna niet anders kunnen dan gaan domineren. ‘
  Nu is mijn vraag dus wélk gedrag de hond laat zien dat jij ‘domineren’ noemt. Met het geven van een voorbeeld bedoel ik een objectieve observatie van het gedrag.

  Ik zei dat dominantie een nutteloos concept is als het op trainen aankomt, omdat het compleet onnodig is voor het modificeren van gedrag. Dat ‘domineren’ (in de praktijk intimideren) kan werken om dieren tot overgave te dwingen maakt het nog niet nodig, omdat er genoeg effectieve alternatieven zijn die wél ethisch verantwoord zijn. Je zegt zelf ‘wás het maar een nutteloos concept’ en dat je op dominantie gebaseerde training afkeurt. Daarom snap ik niet waarom je het benadrukken van het belang van het concept dominantie zo nodig vindt dat je er een heel artikel aan wijdt. Denk je niet dat dat eerder dat soort training promoot?

 4. Erwin Spaan zegt:

  Voor mij ligt het boek; Hondenopvoeding in Nederland (Jubileumboek 25 jr O&O) opengeslagen op het hoofdstuk : Is dominantie nog belangrijk?(Willem J. Netto) Teveel tekst om even over te typen…maar aan het einde staat een samenvatting, daarvan een stuk :

  Dominantie is één van de belangrijkste regelprincipes van een relatie tussen sociaal levende dieren zoals wolven en honden maar ook in de relatie mens hond. De dominantie hiërarchie (rangorde) heeft als belangrijke functie beschadigend gedrag binnen de groep zo veel mogelijk te verminderen. Het feit dat binnen de groep ogenschijnlijk vrede heerst duidt niet op afwezigheid van dominantie maar is juist de resultante van goed geregelde dominantieverhoudingen. Voor een goede omgang van de mens met de hond is het van belang de hond tegemoet te komen in zijn basale behoefte aan duidelijk geregelde dominantieverhoudingen. In die relatie moet de mens dominant zijn. In de gemengde leefgroep van mensen en honden is het uitoefenen van macht door de mens nuttig voor het maken van duidelijke afspraken , gedragsregels die vanuit het oogpunt van de mens wenselijk zijn.De mens kan een dominante positie bereiken door honds gedrag te vertonen; submissief gedrag afdwingen, voorrang nemen bij begerenswaardige zaken en ongewenst gedrag van de hond verhinderen door het toepassen van correcties.De mens moet in staat zijn correcties te geven. Veelal kan volstaan worden met imponeergedrag en het geven van milde duidelijke correcties.

  nog een stuk van de samenvatting; De juiste dominantieverhoudingen (mens altijd dominant) zijn het fundament om mensen en honden in één groep op een prettige manier te laten samenleven. Door de dominante positie van de mens bestaat bij de hond een rem op het vertonen van agressief gedrag. Door het generaliserend effect van de juiste dominantieverhoudingen wordt de kans op ongelukken in onvoorziene situaties klein. Speciale leertrajecten voor allerlei specifieke situaties zijn dan in feite geen basale noodzaak meer.

  Dit boek is uitgegeven in 2005 en beschrijft de geschiedenis van O&O (vanaf 1977)
  p.s. als Bert dit boek nog niet heeft kan hij het overnemen voor 19.95 euro ;)

  • Suzanne zegt:
   • Erwin Spaan zegt:

    Susanne, dominantie is een communicatiemiddel, de basis van een relatie is niet wie de leiding wil maar wie de leiding heeft, niet de dominant gaat daarover, maar degene die de leider accepteert. De zin:” Het feit dat binnen een groep ogenschijnlijk vrede heerst, duidt niet op afwezigheid van dominantie maar is juist de resultante van goed geregelde dominantieverhoudingen.” gaat uiteraard over honden (in een roedel) maar zou net zo goed over een schoolklas, een troep leeuwen of stokstaartjes kunnen gaan. De realiteit is helaas anders dan we zouden willen, we moeten van dieren geen eigenschappen verwachten die we graag bij onszelf zouden zien; vreedzaam samenleven, alles eerlijk delen en vooral erg lief zijn voor elkaar….zo werkt het niet, bij mensen niet en in de natuur niet, onze planeet is één grote chaos en elk levend wezen pakt wat hij pakken kan..en over de links: ook Monique Bladder beziet de wereld een beetje door een furry brilletje (ook wel het Walt Disney syndroom genoemd)

  • Erwin Spaan. leuk dat je een 10 jaar oud boek erbij haalt, dat boek heb ik ook. Want tegenwoordig verkondigt O&O heel wat anders. Daarom is scholing en bijscholing zo belangrijk, dan blijft men niet in lang achterhaalde theorieën hangen.

   • Beste Jarno, het is niet altijd zo dat dingen uit het verleden per definitie niet goed (meer) zijn. Het spreekwoord zegt: onderzoek alle dingen en behoudt het goede! ik hoop dat dit zo duideljjk is?:-)

    • Suzanne zegt:

     Tot het tegendeel bewezen is, dat is inmiddels wel bewezen Mieke.

   • Erwin Spaan zegt:

    Jarno , 10 jaar is niet “lang” 20000 jaar is lang! Je zegt dat je het boek (hondenopvoeding in Nederland) ook hebt? en ook gelezen? Ik weet dat O&O tegenwoordig iets anders verkondigt juist daarom haal ik dit hoofdstuk erbij! Het gaat niet om theorieën en ook niet om ethiek, het gaat om praktijk! Ik volg verschillende hondenscholen en trainers die verschillende methodes toepassen (uit de hele wereld) en wat blijkt : ze zijn ALLEMAAL in staat honden te trainen en honden met gedragsproblemen te helpen! Wat die trainers met elkaar gemeen hebben is dat ze beschikken over leider-capaciteiten, ze “vertellen” de honden wat ze moeten doen,ieder op de manier die voor hem/haar het beste werkt! De trainers die alleen positieve bekrachtiging/negatieve correcties toepassen zijn zelf erg sterke persoonlijkheden, uiteraard accepteren honden hun leiderschap! Het succes ligt dus niet aan de methode… Ik lees hondenboeken dan ook op een andere manier; ik ga er van uit dat de auteur helemaal gelijk heeft (anders zou hij/zij het niet opgeschreven hebben) dat er dan grote verschillen zijn met andere auteurs geeft niets; het verrijkt mijn kennis!

 5. Suzanne zegt:

  Oh ja, Ingeborg, Bert van Straten begon met het vergelijken van honden en kleuters, denk dat je even beter op zijn opmerking kan reageren..

 6. Waarom moet alles in de hondenwereld toch altijd ontaarden in dit soort welles-nietes partijen?
  Zorg dat je voldoende kennis hebt, observeer, gebruik je gezond verstand en je gevoel, dan ben je er toch al?
  Met die instelling kan je uit iedere methode, ouderwets of modern, gebruiken wat in het belang van de hond waar je mee werkt is….

  • Mooi verwoord! Kennis delen is toch veel fijner (en minder vermoeiend!) dan steeds maar je ego moeten voeden? :-)

 7. Hoi Bert,

  Interessant om je mening over dit onderwerp te horen! Echter ben ik het niet eens met de conclusies die je trekt. De wolf-hond vergelijking gebaseerd op DNA gelijkenis gaat niet op. Zelfs de kleinste genetische divergentie is genoeg om zeer wezenlijke verschillen tot gevolg te hebben. Het domesticatieproces heeft zodanihg veel invloed op sociaal gedrag dat er geen vergelijking mogelijk is. Er zijn TAL van sociale verschillen tussen wolf en hond. Naar wolven kijken voor het interpreteren van hondengedrag is wetenschappelijk onverantwoord. ‘Wilde’ honden leven in tegenstelling tot wolven niet eens in ‘packs’, en zijn dus ook niet onderworpen aan een bepaalde rangorde positie. Overeenkomstig wijst onderzoek uit dat de relaties tussen honden eerder wederkerig dan hiërarchisch zijn van aard. Goed, hier was je het natuurlijk al mee eens omdat je de leefsituatie van huisdier-honden als oorzaak noemt voor onnatuurlijk dominant gedrag. Hier maak je echter een cruciale denkfout: de reden dat honden bestaan is om met de mens samen te leven. Er is niets natuurlijker voor een hond dan samenleven/samenwerken met de mens. Dat deze leefsituatie onnatuurlijk dominant gedrag uit zou lokken bij een hond is nergens op gebaseerd én hoogst onwaarschijnlijk, want dat zou betekenen dat er iets flink mis is gegaan in het domesticatieproces. Honden zijn, wederom in tegenstelling tot wolven, sociaal aangepast om in harmonie samen te leven met de mens. Zeg ik dat het concept dominantie überhaupt niet bestaat? Nee natuurlijk niet, ik zeg dat dominantie ‘as we (used to) know it’ niet bestaat, en dat dominantie wel kan voorkomen, maar niet inherent is aan de hond als diersoort (ook bij mensen komt het voor). Opmerkelijk is dat veel geschoolde gedragsdeskundigen aangeven dat ze nooit of zelden een dominantieprobleem tegenkomen, terwijl ongeschoolde (vaak aversieve) trainers van de oude stempel regelmatig of zelfs vaak problemen toeschrijven aan dominantie en niet uitgepraat raken over hoe belangrijk een ‘alpha’/’pack’leader en rangorde is voor de hond. Wat bij de mens getypeerd zou worden als assertief of asociaal gedrag, of het hebben van een sterke persoonlijkheid, krijgt bij honden direct het label dominant gedrag. Waarom? Puur omdat het een hond is en we vroeger niet beter wisten. Dit blijkt echter een oversimplificatie van complex sociaal gedrag dat interfereert met het begrijpen van gedrag in zijn totale context. Ik vraag me dan ook af wanneer jij gedrag als dominant interpreteert en wanneer jij een gedragsprobleem toeschrijft aan dominantie, Bert. Kun je hier voorbeelden van noemen?

  Daarnaast is dominantie een volledig nutteloos concept als het op training aankomt. Voor het modificeren van gedrag bestaan vele wetenschappelijke modellen die bewezen effectief zijn en niets met dominantie van doen hebben. Toch gek dat deze methodes zo effectief zijn dan…

  Groet,
  Lisa

  • Hoi Lisa,
   Bedankt voor je goed onderbouwde reactie!

   Lisa: Interessant om je mening over dit onderwerp te horen! Echter ben ik het niet eens met de conclusies die je trekt. De wolf-hond vergelijking gebaseerd op DNA gelijkenis gaat niet op. Zelfs de kleinste genetische divergentie is genoeg om zeer wezenlijke verschillen tot gevolg te hebben. Het domesticatieproces heeft zodanig veel invloed op sociaal gedrag dat er geen vergelijking mogelijk is. Er zijn TAL van sociale verschillen tussen wolf en hond. Naar wolven kijken voor het interpreteren van hondengedrag is wetenschappelijk onverantwoord.

   Dat zou betekenen dat er toch een aantal zeer gerespecteerde wetenschappers onverantwoord bezig zijn? Ik denk dat het in gesprekken/discussies vaak mis loopt, door het verschil in denkwijze over vergelijken. Vergelijken betekent immers niet dat iets voor de volle 100% overeenkomt. Dat wolven en honden verschillen hebben in sociaal gedrag, wil niet zeggen dat ze dan daarvoor ook andere ‘gereedschappen’ hebben om dat kenbaar te maken. Er zijn dieren genoeg dat als ze indruk willen maken op een ander dier, de eigen houding groter maken, net zoals mensen die, om welke reden dan ook indruk willen maken rechterop gaan staan. En zo zijn er veel overeenkomsten tussen mensen en dieren in communicatie.

   Lisa: ‘Wilde’ honden leven in tegenstelling tot wolven niet eens in ‘packs’, en zijn dus ook niet onderworpen aan een bepaalde rangorde positie.

   Zwerfdieren populaties passen hun gedrag aan afhankelijk van de omstandigheden. Er zijn genoeg zwerfhonden die weldegelijk in vaste groepen leven. Als je als hond het lef hebt om dan de grens, bijvoorbeeld bij het winkeltje op de hoek, over te steken dan bekoop je dat zeer waarschijnlijk met de dood. Waarbij “zeer waarschijnlijk” echt een understatement is..
   Ik heb een team fantastische mensen, waarvan er één meerdere keren per jaar tussen de zwerfhonden leeft in Lahdak. Als je de observaties daar ziet en leest dan zul je echt geen uitspraken doen als :zwerfhonden leven niet in pack’s.
   Daarnaast zijn er ook genoeg gebieden waar zoveel honden bij elkaar leven dat er geen sprake meer is van een vaste roedel. De honden gedragen zich daar meer zoals wij ons in een stad of dorp gedragen, inc de wederkerige relaties en vormen van dominantie..
   Natuur en gedrag is geen wiskunde…

   Lisa: ….je de leefsituatie van huisdier-honden als oorzaak noemt voor onnatuurlijk dominant gedrag…

   Waar heb je mij de uitspraak zien doen “onnatuurlijk dominant gedrag” ?

   Lisa: Hier maak je echter een cruciale denkfout: de reden dat honden bestaan is om met de mens samen te leven.

   Dat is geen reden maar een gevolg van hoe wij mensen en dieren ons hebben ontwikkeld op deze aardbol.

   Lisa: Er is niets natuurlijker voor een hond dan samenleven/samenwerken met de mens.

   Wat dacht je van eten, drinken, voortplanten, slapen, jagen etc? Maar los daarvan, zwerfhonden leven volgens jou dan in een onnatuurlijke situatie? Toch haal je deze manier van leven aan, om een punt te maken als het gaat over natuurlijk sociaal gedrag bij honden en het verschil bij wolven.

   Lisa: Dat deze leefsituatie onnatuurlijk dominant gedrag uit zou lokken bij een hond is nergens op gebaseerd én hoogst onwaarschijnlijk, want dat zou betekenen dat er iets flink mis is gegaan in het domesticatieproces.

   Even los van het feit dat ik het niet heb over onnatuurlijk dominant gedrag. Maar even over domesticeren, het aanpassen aan de mens, het is volgens wetenschappers zeer aannemelijk dat het de dieren waren die zich onderdanig opstelden die bij mensen konden blijven leven. De dieren die zich wat minder onderdanig opstellen kregen meestal klopklop met de knots. Dus vwb domesticeren was het van levens belang om onderdanig te kunnen zijn aan mensen. Verplaats je bij het lezen van dit antwoord even in de tijd dat we in berenvellen rondliepen en niet meer dan ’drie klanken’ uit konden stoten.

   Lisa: Honden zijn, wederom in tegenstelling tot wolven, sociaal aangepast om in harmonie samen te leven met de mens.

   We leven met meer dan 7 miljard mensen op deze aardbol en meer dan de helft slaat elkaar de hersens in. Daarnaast misbruiken en martelen we, op een ogenschijnlijk niet te stoppen manier, miljarden dieren….. welke harmonie!? Hoe vervelend het ook klinkt, onderdanig was het overlevings-mechanisme wat de domesticatie heeft kunnen doen plaatsvinden, niet de harmonie helaas!

   Lisa: Opmerkelijk is dat veel geschoolde gedragsdeskundigen aangeven dat ze nooit of zelden een dominantieprobleem tegenkomen, terwijl ongeschoolde (vaak aversieve) trainers van de oude stempel regelmatig of zelfs vaak problemen toeschrijven aan dominantie.

   Hiermee wil je denk ik de indruk wekken dat geschoolde gedragsdeskundigen het altijd bij het rechte eind hebben en ongeschoold niet? Ongeschoold, hoe negatief kun je iemand proberen weg te zetten!? Wil niet zeggen dat iemand niet over een forse dosis kennis beschikt. Want deze mensen zijn vaak namelijk helemaal niet ongeschoold, het gaat over dat er op het diploma niet de naam staat van de opleiding die jij als goed betiteld. En we zullen er ongetwijfeld over van mening verschillen maar in Nederland zijn geen goede kwalitatieve opleidingen te vinden. Ik ken mensen die als trainer of gedragstherapeut erg veel zouden kunnen betekenen voor honden en hun baasjes, maar die geen aansluiting vinden bij de theoretische en vaak veel te dure opleidingen.

   Lisa: Wat bij de mens getypeerd zou worden als assertief of asociaal gedrag, of het hebben van een sterke persoonlijkheid, krijgt bij honden direct het label dominant gedrag.

   Heb je wel eens gezien welk label mensen mij opplakken omdat ik assertief ben en een sterke persoonlijkheid heb? En ik ben toch echt gewoon een aardig ventje hoor ;-)

   Lisa: Ik vraag me dan ook af wanneer jij gedrag als dominant interpreteert en wanneer jij een gedragsprobleem toeschrijft aan dominantie, Bert. Kun je hier voorbeelden van noemen?

   We waren het er al over eens dat dominantie een communicatie vorm was tussen twee individuen. Ik kom zelden, echt zelden, honden tegen die mij willen domineren. Die honden die het wilden proberen zijn daar snel mee gestopt omdat het geen indruk op me maakt en ik niet aan de kant stap. Wat ik wel vaak tegenkom is dat honden zoveel ruimte hebben gekregen van baasjes dat ze bijna niet anders kunnen dan gaan domineren. Dominantie kan namelijk ook ontstaan als de ander zich consequent onderdanig opstelt. Net zoals bij kinderen! Waarbij dominantie in dit verhaal even niet verward moet worden met agressie, maar dat is een ander hoofdstuk.

   Lisa: Daarnaast is dominantie een volledig nutteloos concept als het op training aankomt.

   Leg dat maar eens uit aan de wilde dieren in een circus. Deze dieren, bijvoorbeeld Olifanten, worden niet anders dan gedomineerd en onderworpen aan de nukken grillen van de dompteur. Was het maar een nutteloos concept, maar helaas het werkt erg goed. Dat gezegd hebbende keur ik het wel af voor de duidelijkheid, want ik neem een enorm risico dat deze zin een heel eigen leven gaat leiden!

   • Hoi Jarno,

    Ik vraag nogmaals nog maar waar ik jou kan vinden om eventueel advies te vragen bij de heropvoeding van mijn probleem hond?
    Ik krijg de indruk dat je een beetje selectief alleen op Bert van Straten reageert op een wellicht ietwat anonieme manier. Vind ik jammer want ik krijg de indruk dat jij wel weet waar je mee bezig bent. Wellicht wil jij mijn vraag nou ook eens beantwoorden?

    Groetjes,
    Petra

    • Suzanne zegt:

     Kan omschrijven wat voor problemen je hond heeft?

    • Sorry Petra, ik had je eerdere vraag niet gelezen.
     Misschien dat de redactie van Piepvandaag ons met elkaar in contact kan brengen, want ik heb niet de behoefte om mijn gegevens hier op straat te gooien. Onze mailadressen moeten bij Piepvandaag bekend zijn, want die moeten we namelijk in het reactieformulier invullen.
     Het klopt dat ik selectief op Bert van Straten reageer, want ik en andere hondenprofessionals ergeren ons kapot aan wat Bert hier telkens schrijft. Het is niet alleen zijn onkunde dat ons ergert, maar ook dat hij telkens de aanval inzet op andere hondentrainers die hun vak wel serieus nemen.
     Men kan de kritische mensen hier van alles gaan verwijten, maar het is Bert zelf die de aanval telkens inzet, niet alleen hier in zijn columns, maar ook op zijn facebookpagina. Als je zelf telkens zo over anderen schrijft, met als doel om zo je eigen onkunde te verdoezelen, kun je verwachten dat dit bij mensen in het verkeerde keelgat schiet. Wie kaatst kan de bal terug verwachten. Ik reageer niet anoniem, Jarno is mijn echte naam .

   • Suzanne zegt:

    Ik vind het triest. Wie zijn hier iit eindelijk de dipe van: onze honden.

    • Hoi Suzanne,

     Nee dat mag je niet, aangezien er hier nog geen enkel nuttig advies of goedlopende tekst uit jouw mond is gekomen.

     De ervaringen met zogenaamde gedragstherapeuten die aan al onze bekende flut academies gestuurd hebben (van hall, gaus enz) is ronduit bedroevend. Al die gediplomeerde pannenkoeken die hetzelfde verhaal schreeuwen wat ze geleerd hebben, alles is achterhaald behalve al die nieuwe toestand. Een uurloon vragen waar je helemaal bang van wordt en wat krijg je uiteindelijk? Nee hoor we kunnen er niks meer mee. Weet je wat al die mensen kunnen van mij? Aan het ***. Iedereen rent er kwijlend achteraan maar de echt ernstige gevallen brand niemand met die geitenwollensok methode van jullie zijn vingers aan.

     Ja ik ben boos en ik kan dat slappe gelul niet meer aanhoren. Bovendien kunnen ze allemaal niks van papier beoordelen, kortom eerst dokken en dan een paar nutteloze techniekjes toepassen. Dan is de inspiratie op en is de hond verloren. Dus houdt alsjeblieft je wijsneuzerige commentaar voor je. Ja onze honden zijn de dupe van de zogenaamde “gediplomeerde GT” met het slappe geldkloppende gelul!

     Ik heb meer aan een column van van Straten als nog een keer een lege rekening. En ja ik zeg dat gewoon! En ik ken meer gevallen die zal ik eens gaan vragen ook hun beklag te doen.

     Fijne dag!

     • Belachelijk dat de helft van de comments gecensureerd wordt, maar dat bovenstaande comment (zeggen dat mensen aan het gas mogen?!) wordt toegelaten. Piepvandaag is schaamteloos partijdig.

     • Redactie PiepVandaag zegt:

      Beste Lisa, ten aanzien van jouw reactie heb je voor de helft gelijk. Uit principe censureren we niets (getuige het feit dat voor- en tegenstanders volop kunnen reageren), tenzij een opmerking echt niet door de beugel kan. De door jou aangehaalde passage is inderdaad niet netjes, vandaar een kleine aanpassing. Dank voor je alertheid.

     • Lisa, dat vind ik niet hoor. Iedereen mag hier z’n zegje doen. Dus dan is het logisch dat er ook reacties zijn waar jij het niet mee eens bent. Volgens mij is PiepVandaag niet partijdig, juist niet.

    • Michel Poort zegt:

     Jammer dat je zo overtuigd bent van je eigen gelijk, inderdaad, de honden zullen de dupe zijn……….suzanne, als je het nu eens een beetje in het midden houdt, maar nee. Overtuigd van het eigen gelijk omdat onderzoeken dat bewezen hebben en iedereen die geen opleiding heeft genoten heeft dus ongelijk. Heb je kinderen? Heb je daar ook een opleiding voor genoten? Nee? Maar je leest wel boeken over opvoeden? Ah, JIj hebt natuurlijk de juiste boeken genoten en wie anders omgaat met de opvoeding van zijn /haar kinderen dan jij doet, doet het natuurlijk helemaal verkeerd. Sorry, ik wil een heel eind met je meegaan, maar je bent zo overtuigd van je eigen gelijk dat je helemaal niet meer openstaat voor meningen die niet gestoeld zijn op onderzoeken, het is te walgelijk voor woorden!

  • Erwin Spaan zegt:

   Lisa , in heel veel artikelen lees ik zinnen als; recent onderzoek wijst uit of wetenschappers hebben ontdekt… enz. ook in jouw reactie! Zonder bronvermelding is het niet te controleren….zoals Bert al aangaf refereren de meeste artikelen aan de onderzoeken van Mech,meestal via een omweg (een verkeerde interpretatie van die onderzoeken van iemand die zichzelf daarmee als deskundige voordoet….) Naar mijn mening zijn er op basis van verkeerde info enorme foute beslissingen genomen door allerlei organisaties die met honden te maken hebben…ga daar niet in mee (check &dubbelcheck de info waaraan je refereert!)

 8. Wist niet dat een stukje papier waar diploma op staat in de hondenwereld zo belangrijk was.
  Een diploma zegt alleen maar dat je er iets vanaf moet weten, maar zegt helemaal niets over je expertise.
  Kijk naar artsen, allemaal een dikke diploma, maar hebben ze echt verstand van gezondheid, nee, ze moeten een diagnose stellen en de farmaceutische industrie zorgt voor de symptoom bestrijding, maar van echt genezen is geen sprake, dat moet U zelf doen.

 9. Bob Reijnen zegt:

  Uit veel reacties krijg ik de indruk dat ten eerste de column vrij onnauwkeurig wordt gelezen en ten tweede dat er wel erg veel aannames worden gemaakt over de deskundigheid van auteur van dit stuk. Hij zegt duidelijk en ik citeer “sociale dominantie is voor de hond een manier om zich te manifesteren ten opzichte van een ander. Het is daarmee een communicatievorm en bestaat dus enkel in de context van een relatie. Ik bedoel met dominantie dus geenszins het totale wezen van de hond te vatten, alsof de hond in een voortdurende aaneenschakeling van gedragingen zijn superioriteit aan het etaleren is”. Toch wordt er gedaan alsof Bert van Straten in elk probleemgedrag een machtsstrijd ziet en alleen maar bezig is met een hond fysiek te overheersen. Of dat dat hetgeen is wat hoort bij het idee van Pack Leader zoals dat door hem wordt gebruikt. Ik heb Bert persoonlijk ontmoet en verschillende trainingen bij hem gevolgd en ik kan u verzekeren hij honden geen pijn doet of intimideert. Het is een zachtmoedige man met een engelengeduld wat ook weer blijkt uit zijn reacties hier op alles wat hij over zich heen krijgt. Dat en zijn inzet voor dierenwelzijn vind ik bewonderenswaardig. Daarnaast gebruikt hij net zo vaak positieve bekrachtigingen als dat hij hier en daar een grens stelt door een duidelijke NEE. Een correctie is net zo goed als de persoon die hem uitvoert en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het gebruik van een clicker. En de ene methode sluit de ander niet uit. Het fundamentalistisch fanatisme waarmee sommigen in hondenwereld hun gelijk willen halen en iedereen die een iets andere opvatting heeft over het opvoeden van honden afschilderen als achterlijke dierenbeulen is op zijn zachts gezegd stuitend.

  • Het betoog van Rob had het mijne kunnen zijn. Alleen ken ik Bert van Straten niet persoonlijk:-) Goed onder woorden gebracht Rob! Geen woord verkeerd dus:-)

 10. astrid rikmanspoel zegt:

  ik zie reacties van mensen die aangeven dat correcties nodig zouden zijn bij honden. Graag wil ik hier even op reageren.
  Ik heb inmiddels al vijfentwintig jaar uitsluitend en alleen herplaatsers met de nodige issues in hun gedrag door de manier waarop de voorgaande eigenaren met hun honden omgingen. 1 van deze herplaatsers een kruising drentsche patrijs was toen ik haar op een leeftijd van 12 maanden kreeg al zes keer van eigenaar veranderd in die 12 maand. Ze was volkomen neurotisch en vertoonde zeer gestoord gedrag. Sloopte mijn hele huis zo ongeveer klapte zo bovenop elke soortgenoot, groot,klein, reu, teef het maakte allemaal geen bal uit. het was bij haar ook heel moeilijk om de aanvallen aan te zien komen daar ze voorafgaand aan een aanval weinig signalen liet zien. Ze liep altijd heel vriendelijk kwispelend op elke hond af ook niet uitvallen of zo maar heel vriendelijk kwispelend erheen en als ze bijna met haar neus op zo’n hond stond zag je haar gedrag van de ene op de andere seconde omslaan. Heel vervelend want gelukkig zie je het bij de meeste honden ruim van te voren aankomen hoe ze willen gaan reageren en kun je daar dan zelf tijdig genoeg op in spelen.

  Aangezien het corrigeren van honden in die tijd nog schering en inslag was ben ik in eerste ook begonnen met haar te corrigeren hiervoor. Mede op het advies van de hondenschool en de instructeurs aldaar. Het resultaat; niks, nada, nothing want haar gedrag verbeterde totaal niet in tegendeel zelfs ze werdt langzaam maar zeker alleen maar steeds ergere in haar gedrag richting andere honden.

  Gedurende een wandeling kwam ik iemand anders tegen die mij zag corrigeren en die vrouw stelde me de volgende vraag; ‘Helpt dat corrigeren?’ eigenlijk ging ik op dat moment pas goed nadenken waar ik eigenlijk mee bezig was, want vaak doe je gewoon dom wat instructeurs je opdragen in de veronderstelling dat die het allemaal wel zullen weten hoe het moet.
  Toen die vrouw me echter die vraag stelde en ik daar dus over na ging denken kwam ik dus tot de conclusie’Nee ik corrigeer die hond al diverse maanden en tot nu toe helpt het geen ene mallemoer, haar gedrag richting andere honden verbeterd totaal niet’, het wordt eerder juist alleen maar erger. Logisch ook want als je ze gaat corrigeren hiervoor zullen ze ontmoetingen met soortgenoten dus juist gaan asocieren met correcties en dus met onprettige dingen en zullen ze hun soortgenoten er echt niet leuker op gaan vinden.

  De betreffende vrouw had hetzelfde probleem gehad met haar hond en was in eerste instantie ook gaan corrigeren wat bij haar hond ook geen enkele uitwerking bleek te hebben. Zij is overgestapt op alternatieve methode’s zonder corrigeren en toen ik haar en haar hond dus tijdens die wandeling trof was haar hond gewoon hondvriendelijk.

  Ik ben naar aanleiding daarvan en door de adviezen die zij me gaf me gaan verdiepen in andere methode’s om met mijn hond/hond agressieve hond om te gaan, met als resultaat wel een verandering in haar gedrag. Weliswaar vinden die veranderingen niet over 1 nacht plaats maar gaat dit geleidelijk stapje voor stapje en vergt dit dus veel geduld en inlevingsvermogen van jezelf want je moet je eigen manier van denken en omgaan met je hond totaal omswitchen wat niet altijd even gemakkelijk is maar ik ben dol blij dat ik het wel gedaan heb en zegen nog steeds de dag dat ik die mevrouw destijds tegen ben gekomen. Mijn hond was anderhalf jaar later wel veranderd in een hond die gewoon los kon met andere honden zonder moeilijk te doen en/of aan te vallen.

  Corrigeren heeft geen enkele meerwaarde, zoals iemand anders al aangaf het is gewoon intellectuele luiheid of beter gezegd een gebrek aan intellectueel inlevingsvermogen en het inzetten van je intellect.

  • Zo’n 25 jaar geleden deed bijna iedereen het anders, wij ook. Nadat wij op een positieve manier gingen trainen werden de resultaten alleen maar beter. Je verhaal komt voor ons dan ook heel herkenbaar over. Helaas zijn er trainers die zich niet ontwikkelen, die blijven maar op de oude manier doormodderen, we hebben het hier zo goed als altijd over onopgeleide hondentrainers.

   • Hoi Jarno,

    Aangezien jouw commentaar altijd opduikt in deze columns ben ik nu wel heel benieuwd waar wij jou kunnen vinden verder. Is er een bepaalde hondenschool waar jij werkzaam voor bent? Ik ben wel geïnteresseerd in tips en trucs.

    Op jouw naam zelf kan ik niks vinden, dat betreur ik. Verder ben ik wel erg benieuwd!

  • En zo zijn er ook andere mensen die al 25 jaar hetzelfde met , heus waar, opgeleide hondentrainers werken en die combineren de oude leerschool met de nieuwe. Ik ben van mening dat elke training beter is dan GEEN training. Ik wordt dan ook een beetje moe van het feit dat het wel lijkt alsof je een keuze moet maken tussen de oude en de “nieuwe ” leerschool. Als je beide combineert ga inieder geval de betere kant uit dan de meeste mensen die hun hond helemaal geen training geven, die modderen maar wat aan( degenen daargelaten die hun hond wel onder controle hebben) met soms vervelende gevolgen vandien. Astrid, fijn voor je dat jij het redt zonder correctie’s, maar ga niet andere mensen omlaag halen als die kiezen voor een andere weg. Ergo, ik vind het uitzonderlijk jammer dat de corrigerende tik bij kinderen in de ban is gedaan. Als ik zo door de paden en bossen van Nederland loop, zie ik genoeg mensen die hun hond in bepaalde situatie’s niet onder controle hebben en er vervolgens nada, nul, zero niets mee doen. ze zeggen niets tegen hun hond, roepen het niet bij hun, totaal geen reactie. Dan zie ik 100 x liever iemand die wel zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en er in ieder geval wat mee doet! of dat nu een correctie is of niet!
   Dat eeuwige gezwam over welke methode nu achterhaald is of niet, feit moet voorop staan dat de hond gelukkig is en in ieder geval goed behandeld wordt, de rest vind ik gezwam over methoden, oeverloos gelul.

 11. Maranke zegt:

  Bert, ik heb zoals altijd genoten van je column en vind dat je reacties op de kritieken zeer goed onderbouwt. Zoveel mensen, zoveel meningen. Succes en ik kijk uit naar de volgende column!

 12. Laat ik beginnen om Bert van Straten te complimenteren, want laten we eerlijk zijn, niet alle mensen kunnen zo goed schrijven, niet iedereen heeft de gave om van zoveel onzin zo´n leuk verhaal te maken.
  Wij weten dat Bert van Straten nooit de moeite heeft genomen om een goede opleiding te volgen, maar nu blijkt ook nog dat hij niet de moeite neemt om zich goed in de materie te verdiepen waar hij over schrijft.
  Bert van Straten suggereert in zijn column dat er hondentrainers zijn die dominantie bij honden ontkennen, ik heb veel contacten in de hondenwereld, maar ben nog nooit iemand tegen gekomen die dominantie ontkent. Bert van Straten heeft zijn huiswerk niet goed gedaan, want waar mensen wel over discussiëren is de `dominantietheorie`, dat is een heel ander verhaal.
  Speciaal voor Bert van Straten zal ik dat eens uitleggen, misschien dat hij nog iets kan en wil leren, want een opleiding heeft hij dus nog nooit genoten.
  Deze theorie gaat over een groep dieren (honden of wolven) die in een groep bij elkaar leven, zij hebben een roedel gevormd. Volgens de mythe zijn deze dieren afhankelijk van elkaar om te kunnen overleven. Volgens de dominantietheorie zou in deze roedel een hiërarchie ontstaan waar een alfadier uit voort komt die de leiding over de groep heeft, de alfa bepaalt wat de groep gaat doen. Volgens deze oude theorie gaat het dus om dieren die een sociale gemeenschap vormen, dieren buiten deze gemeenschap behoren niet tot die roedel en doen dus ook niet mee in de hiërarchie. Dat is de dominantietheorie, een roedel dieren in een strakke hiërarchie, dit blijkt dus een mythe te zijn.
  Het filmpje dat bij deze column geplaatst is slaat dus als een tang op een varken, want het gaat hier om sociale contacten tussen vreemde honden, deze honden zijn geen roedelgenoten van elkaar, dus er bestaat geen roedelhiërarchie tussen deze honden. Of een hond wel of niet goed met andere honden om kan gaan heeft niets te maken met of er een sterke roedelleider in de buurt is, dat heeft gewoon te maken met wel of geen goede socialisatie.
  Bert van Straten behoort dat het soort hondentrainers dat zo’n beetje elk gedragsprobleem toeschrijft aan dominantie, net als zijn Mexicaanse idool. Door elk gedragsprobleem aan dominantie toe te schrijven gaan zij voorbij aan de werkelijke oorzaak. Niet zo verwonderlijk dat zij daar aan voorbij gaan, want doordat deze hondentrainers zelf niet opgeleid zijn, hebben zij ook niet de kennis om de werkelijke oorzaken te achterhalen.
  De onderzoeken van het Wolf Science Center, waar Bert van Straten het over heeft, bevestigt de oude dominantietheorie helemaal niet. Wel dat er dominantie bestaat, maar dan op het gebied van de zogenaamde “resource holding potential”, dat wil zeggen dat een individu in bepaalde situaties voorrang krijgt omdat de ander weet dat deze individu daar veel waarde aan hecht. In andere situaties kunnen de rollen net zo goed omgedraaid zijn, omdat de ander daar meer waarde aan hecht. Hier is dus geen sprake van een absolute roedelleider, die zoals in de verouderde dominantietheorie, over alles de baas is.
  Evenals in zijn eerdere columns geeft Bert van Straten weer zo´n draai aan wetenschappelijke onderzoeken, dat het doet voorkomen dat zijn onzinnige theorieën worden bevestigd.
  B.t.w. aan het eind van het filmpje staat: `Blacky one happy dog`. Dat overmatige hijgen doet mij juist vermoeden dat de hond heel erg gestresst is. Toch eens wat meer over honden gaan leren Bert van Straten, misschien kun je de honden dan echt gelukkig maken.
  Ik betreur het dat Piepvandaag nog steeds niet door heeft dat Bert van Straten in het geheel niet zo deskundig is als hij zich voor doet. Er jammer dat deze idiote verhalen de website ontsieren.

  • Ik lees onzinnige theorieen, ik lees idiote verhalen, ik lees niet zo deskundig…..het is mooi dat je een andere mening hebt over hondengedrag dan Bert van Straten heeft. Het is niets meer dan een andere mening, niet meer en niets minder. Ik betreur het daarom ook dat je de woorden idioot en onzinnig gebruikt in een verder goed commentaar. alleen haal je jezelf weer naar beneden door iemand anders ondeskundig te noemen. jammer!

   • Suzanne zegt:

    Jammer genoeg is het niet alleen een mening.
    Er is heel veel wetenschappelijk onder zoek gedaan naar honden en hun gedrag. Die onderzoeken en de theorie erachter, laat hele andere dingen zien dan Bert van Straten beweerd.

    Daarom is een gedegen opleiding in de honden wereld zo belanrijk.

    • Michel Poort zegt:

     Er wordt beweerd dat Bert van Straten ondeskundig is. Dat is een mening, Suzanne. Als jij dat als feit wil bestempelen, prima,dat is dan jouw mening. Er is ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het tegendeel, dat kan je wegfilteren tot je een ons weegt, maar het blijven meningen. In de hele wereld komen onderzoeken naar voren die elkaar tegenspreken, wil voor mij geenzins zeggen dat het ene onderzoek waar is en het andere niet. Maar iemand die een andere manier van werken heeft ,ondeskundig te noemen?

     • Suzanne zegt:

      Je zou de onderzoeken van Miklosi eens kunnen lezen. Dan zal je veel duidelijk worden.

      Er is veel wetenschappelijk onderzoek, waarvan de uitkomst bewezen is, tot het tegendeel bewezen is, dan kan het oude onderzoek de prullenbak in.

      Onderzoek wat elkaar tegenspreekt, goed kijken maar de bronnen, heel veel is geen wetenschappelijk onderzoek. Daarom die grote onzin in de honden wereld.

   • Suzanne zegt:
  • Redactie PiepVandaag zegt:

   We nodigen iedereen van harte uit te reageren op artikelen en columns op PiepVandaag.nl, waarbij we wel verzoeken elkaar met respect te benaderen. Onze huisregels zijn hierbij een leidraad, deze leest u hier: https://www.animalstoday.nl/huisregels/

  • Beste Jarno,

   Als eerste bedankt voor je compliment!

   Jarno: Wij weten dat Bert van Straten nooit de moeite heeft genomen om een goede opleiding te volgen….

   Gewoon even nieuwsgierigheid, wie zijn wij en de database van welke opleidingscentra hebben jullie allemaal zomaar mogen inzien?

   Jarno: Speciaal voor Bert van Straten zal ik dat eens uitleggen, misschien dat hij nog iets kan en wil leren, want een opleiding heeft hij dus nog nooit genoten.

   Ik ben vereerd en je bescheidenheid siert je…

   Jarno: Deze theorie gaat over een groep dieren (honden of wolven) die in een groep bij elkaar leven, zij hebben een roedel gevormd. Volgens de mythe zijn deze dieren afhankelijk van elkaar om te kunnen overleven. Volgens de dominantietheorie zou in deze roedel een hiërarchie ontstaan waar een alfadier uit voort komt die de leiding over de groep heeft, de alfa bepaalt wat de groep gaat doen. Volgens deze oude theorie gaat het dus om dieren die een sociale gemeenschap vormen, dieren buiten deze gemeenschap behoren niet tot die roedel en doen dus ook niet mee in de hiërarchie. Dat is de dominantietheorie, een roedel dieren in een strakke hiërarchie, dit blijkt dus een mythe te zijn.

   En dit is dus waar grote namen in de wetenschap zich zo over opwinden. Dat is geen Mythe dat is een feit. Zet een groep dieren/mensen bij elkaar in een afgesloten omgeving en er ontstaat strijd en vervolgens een rangorde. Een soort social media zeg maar :-) Wetenschappers geven alleen maar aan nav verdere onderzoeken, dat de natuurlijke leefwijze niet geheel overeenkomt met de eerdere onderzoeken. Niks meer en niks minder. D. Mech bevestigd in zijn Alfa filmpje tot twee keer toe het bestaan en het nut van Pack Leaders, sterker nog hij geeft er ook nog eens een definitie van. Een in mijn ogen juiste definitie overigens.

   Jarno: Het filmpje dat bij deze column geplaatst is slaat dus als een tang op een varken..

   Excuus deze corrigeer ik even in speelgoedvarken.

   Jarno: Bert van Straten behoort dat het soort hondentrainers dat zo’n beetje elk gedragsprobleem toeschrijft aan dominantie, net als zijn Mexicaanse idool. Door elk gedragsprobleem aan dominantie toe te schrijven gaan zij voorbij aan de werkelijke oorzaak.

   Nee dat doe ik in het geheel niet! En voor de goede orde, ik heb in 2012 op verzoek ,de nazorg gedaan voor de in Europa opgenomen televisie show op NGC. Cesar Milan is voor mij een gewaardeerd collega op gelijke voet en geen idool waar ik tegenop kijk. Ik ben 43 en heb echt geen posters meer boven m’n bed hangen. Dat wil overigens niet zeggen dat ik het met alles eens ben wat hij zegt of doet. Maar dat hoeft in mijn wereld ook niet om toch iemand te kunnen waarderen. Ik ben het ook niet met alles eens wat de partij voor de dieren zegt, maar ik stem er wel op!

   Jarno: De onderzoeken van het Wolf Science Center, waar Bert van Straten het over heeft, bevestigt de oude dominantietheorie helemaal niet. Wel dat er dominantie bestaat, maar dan op het gebied van de zogenaamde “resource holding potential”, dat wil zeggen dat een individu in bepaalde situaties voorrang krijgt omdat de ander weet dat deze individu daar veel waarde aan hecht.

   “…weet dat deze individu daar veel waarde aan hecht” Dat klinkt bijna als een gentlemen die netjes aan de kant stapt, ik denk niet dat je er helemaal het juiste beeld bij hebt over hoe zoiets in werkelijkheid gaat.. De reden dat het ene individu aan de kant stapt is omdat hij heeft ervaren dat hij aan het kortste eind trekt als hij de strijd aangaat. Deze ervaring is de reden dat er relatie gebonden gedrag ontstaat. Dit wil niet zeggen dat het ook tussen die twee individuen altijd zo gaat. Als er te weinig eten is kan strijd om voedsel betekenen overleven en dan vervallen de eerdere ervaringen en opent zich de strijd opnieuw. Laten we het dan nog maar niet hebben over voorplantingsdriften want die kunnen ook nogal eens voor chaos zorgen.. ;-) In het onderzoek blijkt dat wolven dit in de regel allemaal wat vriendelijker oplossen dan honden.

   Jarno: B.t.w. aan het eind van het filmpje staat: `Blacky one happy dog`. Dat overmatige hijgen doet mij juist vermoeden dat de hond heel erg gestresst is. Toch eens wat meer over honden gaan leren Bert van Straten, misschien kun je de honden dan echt gelukkig maken.

   Als je wil weten hoe een hond/dier zich voelt begin dan eens met in zijn ogen te kijken (ja dat mag gewoon als je dezelfde normen hanteert als bij mensen.. niet te lang dus) en de gehele houding in kombinatie met de omgeving en situatie waar de hond/dier zich in bevindt. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat er veel aannemelijkere reden zijn voor een versnelde ademhaling.. één hint, het was lekker weer. En voor wie goed kijkt dan ziet men inderdaad gewoon een Happy dog!

 13. Erwin Spaan zegt:

  In “Honden komen van Pluto” komt dit onderwerp nauwelijks aan bod, wat ik jammer vind ! Het is namelijk dé grote vraag en onderwerp van discussie onder hondenbezitters en deskundigen! In bijna alle hondenboeken is te lezen dat de hond een roedeldier is en daarom een sterke leider nodig heeft, ook staan er dan allerlei tips in om die sterke roedelleider te worden. Regels over als eerste eten, naar buiten gaan en de hond niet voor je laten lopen enz. Die tips staan niet voor niets in die boeken; ze kunnen een rangorde-probleem voorkomen/oplossen.. uiteraard kun je zelf bepalen welke regels bij jou thuis gelden maar de tips die je uit hondenboeken haalt blijken te werken….al honderden jaren! Honden zijn trouwens wel constant bezig met de rangorde binnen de roedel, daar ben ik van overtuigd, alleen merken we het pas als er probleemgedrag ontstaat! In het boek “Honden trainen volgens de regels van de natuur deel 1″van Arjan/Francien Koeman kwam ik een eye-opener tegen,het komt hierop neer; rules are there to be broken! oftewel ;je hebt regels nodig om te overtreden! Dat is wat honden steeds doen; de regels overtreden, en dan de reactie afwachten! Bij geen reactie zijn de verhoudingen iets verschoven…Zonder regels valt er niets te testen en probleemgedrag is het gevolg..

  • Ingeborg zegt:

   O Erwin wat een verademing jouw reactie! Niet schreeuwen, geen beschuldigingen een net onderbouwd stukje tekst. Toch fijn om te lezen dat er nog mensen zijn die met verstand met dieren omgaan en vooral honden.

   En dat hoeft niet meteen te zeggen dat je een hele verzameling prikbanden, stroombanden of andere rotzooi in de kast hebt liggen. Dat moeten al die zogenaamde zelfbenoemde “deskundigen” (Lees schreeuwende kuddedieren doe ook eens een boekje hebben gelezen) maar eens gaan begrijpen.

  • Erwin, de boeken waar jij het over hebt zijn meestal oude boeken, die komen nog uit de tijd dat men nog niet beter wist. In vrijwel alle nieuwere boeken lees je niet hoe je de roedelleider moet zijn, op enkele uitzonderingen na. Maar dat zijn geen deskundige hondentrainers te noemen, dat zijn vaak mensen die maar wat aanrommelen, zonder geremd te worden door kennis.

   • Jarno, volgens jouw commentaar komt het erop neer dat men over een bepaalde tijd dus weer hele andere ideeen er op na gaan houden en is de huidige kennis dus weer achterhaald. Ik krijg ook steeds sterker het idee dat jij dus wel ontzettend deskundig moet zijn, aangezien je andere mensen telkens de maat neemt.

   • Erwin Spaan zegt:

    Jarno, de boeken waar ik het over heb zijn oude en nieuwe, het oudste is van 1963 en het nieuwste is dus:” Honden komen van Pluto” Ik wist al het een en ander over honden maar ben me nog meer in honden gaan verdiepen om m’n huidige hond te kunnen heropvoeden. De tips die ik in boeken vond (ik heb er inmiddels ongeveer 40) hebben me zeker geholpen. Een sterke leider is beslist niet hetzelfde als een tiran ( iemand waar een hond bang voor moet zijn) Dat ze vroeger niet beter wisten gaat er bij mij niet in, inderdaad lees je in nieuwere boeken NIET dat je een roedelleider moet zijn , er zijn dan ook veel meer honden met gedragsproblemen dan vroeger! We leven al zo’n 20000 jaar met honden samen, het lijkt me stug dat we het al zo lang helemaal fout doen….niet teveel op de wetenschap vertrouwen… want dan moet je telkens weer toegeven dat je er helemaal naast zat. Ten slotte; een discussie is bedoeld om iets van een ander te leren, dat kan alleen als je bereid bent om je mening te herzien/bij te stellen (dat doe ik dus al jaren) als je daar niet toe bereid bent kun je beter gaan praten met mensen die het met je eens zijn…

 14. Beste Pim,

  Bedankt dat je de term ‘verregaande intellectuele luiheid aanhaalt’!

  Hier wil ik toch graag wat voorbeelden van geven:

  Het getuigt van verregaande intellectuele luiheid;

  Om de eigen invulling van het woord correcties als waarheid aan te nemen zonder erbij stil te staan dat corrigerend optreden door verschillende individuen anders ervaren en dus ook anders bedoeld kan zijn.

  Het getuigt van verregaande intellectuele luiheid;

  Om een eigen mening als verheven te stellen boven de mening van een ander en hierdoor ieder fatsoenlijk ‘gesprek’ al bij voorbaat de kop in te willen drukken.

  And last but not least!;

  Het getuigt van verregaande intellectuele luiheid;

  Om aan te nemen dat wat men zelf aan waarde koppelt aan een titel, (Pack Leader) zonder nuances aan te nemen dat de gebruiker dat ook zo bedoelt..

  Onderstaande blog is geschreven door een vrolijk, intelligent en vooral positief ingestelde trainster, die ook op haar manier de vinger op de zere plek legt. Beetje lange blog maar de moeite waard om te lezen!
  https://blogslobbertraining.wordpress.com/2014/09/01/frustrated-by-force-free-fundamentalism/

 15. Het is onzin om te roepen dat er tussen honden, of mensen, of apen of konijnen………… geen dominantie bestaat. Maar dominantie is nog iets anders dan de “dominantie theorie”. Het bestaan van dominantie verschillen tussen individuen is ook geen enkele reden om te stellen dat honden door middel van correcties getraind moeten worden, of dat de mens de rol van “packleader” zou moeten vervullen.
  Voor mij getuigt het trainen van honden door middel van correcties omdat er dominantie verschillen zouden bestaan van een verregaande intellectuele luiheid.

  • Ik durf niet te zeggen dat correcties noodzakelijk zijn, ik denk wel dat het niet eerlijk is om te zeggen dat het gebruik van correcties getuigd van verregaande intellectuele luiheid. Ik moest helaas wel correcties (niet te verwarren met mishandeling!) gebruiken om een doorbraak te creëren bij mijn herplaatser in mijn strijd tegen haar agressie naar honden. Het probleem dat mensen vaak correcties moeten gebruiken ligt denk ik aan ons omdat wij niet goed kunnen communiceren met honden. Als daarbij of daardoor een hond zijn leider niet als leider ziet en agressie is ontstaan denk ik dat correcties vaak niet te voorkomen zijn als effectief middel om gevaar voor omgeving te voorkomen.

   • Helaas zie ik juist het tegenovergestelde gebeuren; Geen correctie, veel mensen die tegenwoordig hun hond uitlaten laten de honden gewoon hun gang gaan, honden komen even buurten, schreeuwerig of niet, steken hun neuzen in zaken die ze niet aangaan, gaan hoe klein ze ook zijn confrontatie’s aan met grotere honden en eigenaren zijn verbaasd als hun hond een ” çorrectie” krijgt van een andere hond. Ik durf zeker te zeggen dat correctie’s noodzakelijk zijn als de hond niet gehoorzaam is naar zijn baasje. Veel mensen die hun hond niet voor de volle 100% onder controlle hebben en dat zijn er toch nog altijd meer dan men weleens mocht denken, zouden gebaat zijn om een correctie uberhaupt te DURVEN uit te voeren. Tegenwoordig schijnt het not done te zijn om een correctie uit te voeren, ook niet wanneer de noodzaak daar wel is! Met alle vervelende gevolgen vandien!

    • Suzanne zegt:

     Waar het vaak ontbreekt is: gewoon opvoeden. Regens, duidelijk en consequent zijn, dan hoef je niet eens streng te zijn. heeft niest te maken met een hond corrigeren, dat is nergens voor nodig

     • Michel Poort zegt:

      Beste Suzanne, mij gaat er niet om dat nieuwere onderzoeken beter zouden zijn dan de oudere. Sommige spreken elkaar tegen, dat is gewoonweg zo. Je kan dat tegenspreken tot je een ons weegt. Net zoals niet alle manieren voor elk kind goed zal werken, ben ik van mening dat niet er niet 1 manier is wat even goed uitpakt voor elke hond alleen. Soms zal je repressie moeten uitoefenen, meestal kan je volstaan met beloningen en discipline. Maar fysieke beteugeling alleen , om je hond op te voeden, dat gaat er bij mij ook niet in. Verder schrijf je dat je gewoon je hond moet opvoeden, dan hoef je ook niet te corrigeren. ben ik met je eens, maar voordat je bijvoorbeeld een stafford uit het asiel zo opgevoed hebt dat ze geen gevaar is voor andere honden ben je wel even verder. Ik corrigeer haar dan zeker wel! En dat bedoel ik te zeggen: De meeste mensen zeggen of menen dat ze hun hond hebben opgevoed, loop eens een weekendje in het bos, dan ervaar je toch dat dat niet zo is? Veel loslopende honden die in 1 keer je persoonlijke ruimte instormen, geen gedragsregels en dientengevolge dan geen correctie. Veel erger dan een correctie of het oeverloze gezeur of Cesar Milan wel of niet achterhaald is, vind ik de mensen die menen dat hun hond helemaal geen opvoeding nodig hebben.

 16. Suzanne zegt:

  Een hond kan zich hechtan aan andere soortgenoten dan zich zelf, in tegen stelling tot de wolf. Daarmee kan hij een hechte relatie aangaan met mensen en deze als zijn nieuwe familie gaan zien. Dit maakt een hond uniek en niet te vergelijken met de wolven uit het eerste onderzoek van Mech.

  Dominantie in de honden wereld, is een interactie tussen 2 bekende individuen, meer niet.

  Honden zijn niet bezig met de rangorde binnen hun sociale groep, wel met bezit, de ene gaat voor het lekkerste bot, de ander gaat voor de knuffel van de baas, de 3e gaat voor de bal.
  De hiërarchie is geen vast staand gegeven, het heeft te maken, met bezit, leeftijd en ervaring.

  Als je een „probleem” hond hebt, en je zet daar een goed opgevoedde hond bij, die 2 hebben geen band met elkaar, die hoeven niets met elkaar, wat hun betreft vallen ze dood neer. Van sociale dominantie is dus geen sprake.
  Kans dat de „probleem” hond zich inhoud, net als de kleuter in de klas, die braaf alles doet wat de juf zegt, totaal anders dan in de eigen thuis situatie. Eenmaal thuis en weer zichzelf, gaat de kleuter los

  Net als een vreemde trainer, die met een „probleem” hond aan de gang gaat. Heel vaak, laat de hond zijn ware aard niet zien. Hier leert je hond niets van. De baas zal met een probleem hond en een gediplomeerde GT aan de gang moeten gaan.

  • Beste Suzanne:

   Suzanne: “Dominantie in de honden wereld, is een interactie tussen 2 bekende individuen, meer niet.”

   Met alle respect, maar kom je weleens in een losloopgebied? Kijk eens om je heen in een discotheek, in de rij bij de bakker of probeer eens op het laatst in te voegen op de snelweg bij een ritsstrook… mensen, honden en andere dieren hoeven helemaal geen bekende van elkaar te zijn om dominantie toe te kunnen passen.

   Suzanne: “De hiërarchie is geen vast staand gegeven, het heeft te maken, met bezit, leeftijd en ervaring”

   Heb je de column eigenlijk wel gelezen? Het gaat niet over rangorde het gaat over sociale dominantie, dat is toch echt wat anders. Iets wat gewoon voorkomt, bijvoorbeeld rondom bezit, leeftijd en ervaring….

   Suzanne: “Kans dat de „probleem” hond zich inhoud, net als de kleuter in de klas, die braaf alles doet wat de juf zegt, totaal anders dan in de eigen thuis situatie. Eenmaal thuis en weer zichzelf, gaat de kleuter los”

   Ik denk dat wij een heel ander beeld hebben van opvoeden!? De basis die een kleuter op school meekrijgt is erg waardevol voor de opvoeding die thuis gaande is. Dit afdoen of dat een Juf geen enkele positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind, want die gaat overal los waar de Juf niet is, is op zijn zachts gezegd vreemd!?

   Suzanne: “Net als een vreemde trainer, die met een „probleem” hond aan de gang gaat. Heel vaak, laat de hond zijn ware aard niet zien. Hier leert je hond niets van.”

   Hier leert je hond niets van!? Echt? Meen je zoiets nu werkelijk!? alles wat je meemaakt heeft invloed op gedrag. Een kind naar school sturen heeft dus geen zin. Een kind op een sportvereniging heeft geen zin,…..want het is niet thuis bij de eigen ouders?

   Heb je mijn column gelezen en geprobeerd om te begrijpen wat er staat, of ga je gewoon los (ik ben zo vrij om je even te quoten ;-) als je mijn naam ziet?

   • Suzanne zegt:

    In losloop gebieden lopen honden die geen band met elkaar hebben, (tenzij ze bekende zijn) ze mogen zo doodvallen, zal er geen een een traan om laten. Als je gaat observeren (heb ik eindeloos veel gedaan) zie je dat er bij elke hond stressignalen zijn, bij heb naderen van elkaar. Ver van te voren beginnen honden al met: snuffelen. Ja dat doet hij altijd, klopt, maar dit is snuffelen bij het zien van een ander, een signaal die laat zien dat een hond het spannend vind de andere hond. Vinden honden contact met vreemde honden eigenlijk wel leuk? De meeste niet, totaal niet. Ze hebben niets met een andere hond en als er contact plaats vind, wat voor dan ook, is er geen sprake van dominantie. De ene hond wilt meestal weg en de ander jaagt de ene op. Een knopgevoedde hond die geen rekening houd met de grnezen en het signaal van de andere hond. Heeft niets met dominantie te maken.
    Gaat het om een bal, die van een hond is en de ander pakt hem af? Dan is het gewoon zijn bal die hij terug wilt, ook dat is geen dominantie.

    Ja hoor, ik heb het gelezen, er staat: honden zijn veel meer bezig met dominantie van elkaar en het vaststellen van de rangorde. Daarop zei ik: de hiërarchie (rangorde) is geen vaststaand gegeven.

    Het verschil met een kleuter in de klas, is dat een kleuter langere tijd in de klas zit, dat de kleuter een band opbouwt met de docent. Die band is nodig voor het leer proces. Een band en vertrouwen.
    Een kleuter zit 1 soms 2 jaar in de zelfde klas.
    Ook zit er een wezenlijk verschil in leren en opvoeden, mijn kinderen leren op school, en ik ben de gene die opvoed.

    Voor een hond duurt het rond de 6 weken eer er een band is, voor die tijd zal een hond wellicht braaf doen wat een vreemde zegt. Bij de eigenaar vervalt de hond weer in zijn oude patroon.

    Ik lees je collums, ken je niet, heb geen idee naar je werk wijze. Los gaat? Nee, waarom zou ik? . Ik hou er alleen niet van als er onjuiste informatie wordt verstrekt. Elke keer dat ik je collums lees het zelfde. Ik kan je adviseren een opleiding te volgen bij dog vision, dan krijg je de theorie goed onderwezen, theorie die wel klopt.

    • Ingeborg zegt:

     Suzanne ik kan ook absoluut niet tegen als iemand onjuiste informatie verstrekt. En daarom vind ik het jammer dat jouw stukje geplaatst is. Dit heeft niks te maken met of de informatie waar is of niet waar is, dit is hoe je de communicatie tussen twee of meerdere honden interpreteert.

     Kennelijk gebrainwashed door alle zogenaamde informatie die je gelezen hebt denk ik dat er veel dingen niet kloppen. Het koste mij helemaal geen 6 weken om met mijn pup een band op te bouwen, eerder 3 dagen. Wie zegt dat het 6 weken duurt? Is dat een gemiddelde? Een standaard? Wat is dat?

     Bovendien het spijt mij zeer, een kleuter of een hond vind ik niet te vergelijken hoor met elkaar, een kind doorloopt hele andere fases als een hond en dit is gewoon appels met peren vergelijken.

     Een goed gesocialiseerde hond heeft er geen enkele moeite mee om contact te maken met een vreemde hond. Ik heb nu twee goed opgevoede gesocialiseerde honden die er allebei niks van maken om contact te maken met een vreemde hond. Gewoon normaal, enthousiast begroetend snuffelend wellicht wat spelen en dan weer doorlopen. Die beginnen niet met stressen van te voren, niet aan de lijn en ook niet los.

     Het is maar goed dat zij eerst beginnen met snuffelen, een hond vertrouwd nou eenmaal in bijna 99% van de gevallen op zijn neus, is het dan ook niet Neus, ogen, oren? Ik heb zelf een probleemhond gehad die door haar verleden nou eenmaal zou is geworden, die begon helemaal niet met snuffelen, die begon met haar oren hoog op te zetten en ging meteen over in de aanval, op het moment dat ik haar zo ver hard om normaal “honds” te begrijpen en dat ze eerst ging ruiken was het gedrag al vele malen minder erg. Dus hoe kom je daarbij?

     Dus jij wil beweren dat op het moment dat twee vreemde honden elkaar zien en de ene een bal afpakt van de ander het niets met dominantie te maken heeft? Wij lopen hier veel op het strand en stoppen altijd met een bal te werpen op het moment dat er een andere hond bijkomt. Wij hebben hier een teef die van zichzelf onderdanig is en laat zich haar bal afnemen en gaat er zelf bij op haar rug liggen. Wij hebben er nog eentje die heel duidelijk de roedel begeleidt het absoluut niet accepteert als een andere hond haar bal af wil pakken. Die grauwt ze weg, hoe heet dit dan als het geen dominantie is? Dit soort geintjes eindigen altijd in een machtsstrijd tussen twee honden, geen uitzonderingen. De een heeft een bal de ander pakt hem af visa versa, dit is om even op het kleuter verhaal terug te komen toch precies hetzelfde? De wat meer welbespraakte kleuter pakt de voetbal af van een wat mindere kleuter, deze laat dit gebeuren, de wat meer zelfverzekerde kleuter heeft dus in dit geval de macht. Onder mensen is dit ook dominantie heeft niets te maken met of iemand wel of niet zijn bal terug wil.

     De hiërarchie hier in huis staat wel vast. Zwart is de baas daaronder komt de rest en ook daar zijn er hogere of lagere in rang. Drinken op een vaste volgorde lopen tijdens het wandelen met zijn 4en en soms meer in een vaste loopvolgorde. Altijd zwart het meest voorop, uiteraard netjes naast. Als er eentje wegvalt, wat helaas met meer honden onoverkomelijk is zie je wel degelijk dat de hiërarchie veranderd en ik denk dat de honden hier wel degelijk mee bezig zijn. Het zal niet ieder uur zijn, omdat honden ook heel goed een bepaalde situatie kunnen accepteren, en in een stabiele roedel is alles bekend en vertrouwd. Maar soms probeert er wel degelijk eentje een plekje op te schuiven en dan wordt er even door de andere hond gecorrigeerd. Dat heeft niets te maken met dat ze hun signalen niet snappen hoor. En het fijne is omdat je je roedel goed kent je aan de manier van gegrom hoort of het serieus is of spelen. Kwestie van goed observeren en je eigen honden kennen!

     • Suzanne zegt:

      Als ik jou was, zou ik eens de honden boeken induiken en heel goed gaan lezen over honden en hun gedrag. Ik kan je het boek: dit is de hond van Bradshaw aanraden.