De Spaanse gemeente Málaga heeft een beleid van ‘sacrificio cero’ ingesteld. Verlaten huisdieren worden voortaan niet meer gedood in het asiel, maar opgevangen, geholpen, verzorgd en indien mogelijk geadopteerd. Slechts in extreme gevallen en om ernstige gezondheidsredenen, kan een dier nog worden geëuthanaseerd.

Malaga
Spaanse gemeente Málaga doodt geen straathonden meer | Foto: Pixabay

Málaga is een van de eerste gemeentes in Spanje die dit beleid heeft ingevoerd. Het totaal aantal ingeslapen dieren is dankzij deze nieuwe aanpak sterk teruggedrongen. De gemeente probeert zoveel mogelijk dieren te redden en op te geven voor adoptie. Vorig jaar werden er helaas toch 33 dieren, 14 honden en 19 katten geëuthanaseerd wegens ernstige gezondheidsproblemen; maar in 2011 waren het nog bijna tweeduizend dieren die werden ingeslapen.

Adoptie

Ook het aantal adopties in de gemeente is gestegen. De vele adoptiecampagnes in de streek blijken een positief resultaat te hebben gehad. Afgelopen jaar zijn er 993 dieren binnengebracht bij het gemeentelijke dierenasiel Zoosanitario. Het ging om 544 honden en 449 katten. Maar liefst 797 heeft een nieuwe thuis gevonden. Het jaar ervoor vond slechts 11 procent van de binnengekomen dieren een adoptiefamilie.

Minder straatdieren

Opvallend blijkt ook de sterke daling van het aantal straatdieren of beter gezegd, het aantal op straat gedumpte dieren. Dankzij de campagnes van de gemeente lijken mensen zich beter bewust te zijn van de verantwoordelijk die zij dragen voor hun huisdier. Om deze reden komen er ook veel minder dieren terecht in het asiel. In 2021 werden er nog maar 299 katten van de straat gered, terwijl dat er in nog 2011 meer dan duizend waren. In totaal werden er het afgelopen jaar maar 310 dieren opgevangen door Zoosanitario, tegenover de 1594 in 2011.

Wethouder van Milieuduurzaamheid Gemma del Corral:

“De gemeenteraad van Málaga heeft met feiten aangetoond dat het niet nodig is strenge regels in te voeren voor een beleid waarbij er geen straatdieren worden geëuthanaseerd. Met gedwongen sluitingen van opvangcentra verbergen we slechts het probleem van in de steek gelaten dieren.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools