De provincie Friesland heeft vorig jaar toestemming gegeven om jaarlijks vanaf 1 december tot en met 30 juni in de nachtelijke uren met kunstlicht op vossen te schieten. Het besluit geldt in en rondom weidevogelleefgebieden en loopt door tot en met 2023.

Friesland
Nachtelijke klopjachten op vossen in Friesland | Foto: Pixabay

De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life tekenen samen bezwaar aan. De organisaties:

“Vossen mogen al in het hele land het hele jaar door overdag met geweren worden doodgeschoten. In twee jaar tijd zijn er, volgens de opgave van de jagers zelf, in heel Nederland 28.522 vossen gedood. Het gaat om schrikbarende aantallen.”

Vossen mogen het hele jaar door overdag bij schade (of dreigende schade) worden doodgeschoten. Daarnaast is de drijfjacht toegestaan en mogen honden worden ingezet om vossen op een vreselijke manier uit hun burchten te jagen. De nachtelijke jacht op vossen is niet toegestaan. Een provincie kan hier wel toestemming voor geven.

Een besluit voor extra afschotbevoegdheden, zoals jagen in de nachtelijke uren, moet worden onderbouwd in een Faunabeheerplan. Dit plan is in Friesland verlopen. “Wettelijk gezien kan en mag er dus helemaal geen ontheffing worden verleend. Een verlopen plan kan niet als onderbouwing voor een besluit dienen”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

vossenjacht
Foto: Pixabay

Schade aan fauna

De ontheffing in Friesland is verleend om ‘schade aan fauna’ te beperken. Daarmee wordt gedoeld op de weidevogels die in de provincie leven. Er is geen lokaal en recent onderzoek gedaan naar de rol die de vos heeft bij predatie van weidevogels en hun kuikens of eieren. Predatie, bijvoorbeeld het door een vos eten van eieren of kuikens, is vooral een probleem in gebieden met slechte leefomstandigheden. In kruidenrijke graslanden is het succespercentage van bijvoorbeeld gruttonesten nog vergelijkbaar met de jaren tachtig.

Luxemburg

In Luxemburg was het de afgelopen jaren verboden op vossen te jagen. Daar is men ervan overtuigd dat de achteruitgang van de biodiversiteit en vogelsoorten duidelijk te wijten is aan andere oorzaken en niet komt door predatie door vossen. “Wij willen naar het voorbeeld van Luxemburg ook in Nederland de vossenjacht verbieden. Deze klopjacht op de vos moet stoppen”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Bron:

©AnimalsToday.nl