De populatie van de oostelijke Stellerzeeleeuw heeft zich klinkend hersteld. Deze zeeleeuwsoort bewoont de westkust tussen Alaska en Californië. In 1970 waren er nog slechts 18.000 dieren over. In 2010 was hun aantal weer opgelopen tot meer dan 70.000. Ze zijn daarom van de Amerikaanse lijst met bedreigde diersoorten gehaald.

Stellerzeeleeuw
Stellerzeeleeuw (mannetje) | Foto: Wikimedia Commons

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Fisheries Service, die toezicht houdt op de populatie, kondigde dit besluit aan in oktober 2013. Vorig jaar heeft de organisatie het voorstel om de zeeleeuw van de lijst af te halen al ingediend.

“We zijn verheugd om het herstel van de oostelijke populatie van Stellerzeeleeuw vast te stellen”, vertelt Jim Balsiger, beheerder van (NOAA) Fisheries Service in regio Alaska. “We blijven samenwerken met de staten en andere partners om deze populatie te controleren en haar voortdurende gezondheid te waarborgen.”

Stellerzeeleeuwen, waarvan de wetenschappelijke naam Eumetopias jubatus is, zijn de grootste zeehondensoort. Historisch gezien werd op deze dieren gejaagd voor hun vlees en huiden en werden ze gedood door vissers die de dieren beschuldigden van het stelen van hun vangst. De dieren werden in 1990 voor het eerst toegevoegd aan de lijst van bedreigde diersoorten, omdat de soort in de decennia daarvoor een sterke daling had meegemaakt.

Volgens schattingen van biologen was het aantal Stellerzeeleeuwen in de late jaren ‘70 van de vorige eeuw afgenomen tot ongeveer 18.000. Maar in 2010 is de populatie teruggekeerd naar meer dan 70.000 stuks, aldus NOAA-medewerkers. Dat vertaalt zich in een groei van 4,18 procent per jaar, wat de herstelcriteria van de organisatie overtreft.

De Endangered Species Act, ondertekent door voormalig president Richard Nixon, was een van de meest krachtige wetten afkomstig van de milieubeweging van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Wanneer een dier bescherming krijgt op grond van deze wet, moeten biologen en federale natuurbeschermers een plan opstellen om de soort te helpen herstellen en bepalen hoe het succes van hun inspanningen gemeten kan worden. Het herstelplan voor de Stellerzeeleeuw, herzien in 2008, kende een doelstelling van 3 procent jaarlijkse populatiegroei.

Federale natuurbeschermers beloven dat ze zullen blijven samenwerken met maritieme beheerders in Alaska, Californië, Oregon en Washington, zodat mogelijke bedreigingen van de zeeleeuw gemonitord kunnen worden. Mogelijke bedreigingen zijn onder andere aanvaringen met boten, energie-exploratie, vernietiging van leefomgeving en visserij.

In de nieuwe regeling zal de westelijke groep van de Stellerzeeleeuwensoort, die genetisch verschilt en leeft in Alaska tot aan de Pacifische kust van Rusland, haar bedreigde status behouden. Medewerkers van de (NOAA) Fisheries Service zullen onderzoeken waarom de oostelijke populatie zich heeft hersteld, terwijl de groei van de westelijke soort achterblijft.

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp