Comité Dierennoodhulp heeft in verband met het offerfeest, dat op dinsdag 21 augustus door moslims gevierd gaat worden, aan de NVWA, de Dierenpolitie en de RVO haar hulp aangeboden om de van de illegale thuisslacht geredde dieren te herplaatsen. De NVWA heeft op het hulpaanbod tot nu toe niet gereageerd.

Schapen
Foto: publiek domein

Comité Dierennoodhulp wil op deze manier voorkomen dat de geredde dieren alsnog naar de slacht gaan of vernietigd worden. De geredde schapen en geiten zijn welkom in diverse opvangen en mogen daar oud worden en zullen niet in de voedselketen terecht komen.

De Dierenpolitie heeft het Comité laten weten dat het beleid hieromtrent niet bij hen ligt, maar bij de NVWA. De NVWA liet vorig jaar twee van de illegale slacht geredde schapen vernietigen in het slachthuis, enkel omdat hun oormerken waren afgeknipt. Comité Dierennoodhulp wil voorkomen dat dit nogmaals gebeurt en vindt dat deze dieren al genoeg hebben meegemaakt en een beter lot verdienen.

Weinig vertrouwen
De politie heeft onlangs van de NVWA een brief gekregen met informatie over het offerfeest en het op te volgen handhavingsbeleid. Door de inhoud van deze brief hebben de dierenorganisaties weinig vertrouwen in een goede afloop voor geredde dieren. In plaats van inbeslagname bij deze forse overtreding van illegaal zonder verdoving doden, wordt de politie aangeraden om de nog levende dieren naar het slachthuis te begeleiden en bij het ontbreken van een oormerk dient de politie contact op te nemen met de NVWA. Ook staat er in de brief dat er eventueel tot strafvervolging over kan worden gegaan. Het woord ‘eventueel’ is hier volkomen misplaatst omdat het om zware dierenmishandeling en overtreding van de wet gaat. Er zou logischerwijs dan altijd strafvervolging moeten worden ingezet. Op deze manier komt de overtreder er wel erg makkelijk van af.

Comité Dierennoodhulp hoopt dat de NVWA alsnog contact met haar opneemt en dat het de dieren die van het offerfeest gered zijn gegund wordt dat zij op een plek komen waar zij oud mogen worden. Dat dieren soms geen oormerken hebben is geen reden om ze dan maar te vernietigen. Op het internet zijn genoeg voorbeelden van dieren te vinden, waaronder schapen en geiten, die aangetroffen werden zonder oormerk en die daarop keurig geregistreerd werden, alsnog een oormerk kregen en herplaatst werden. Waarom zou men dit met deze van het offerfeest geredde schapen en geiten dan niet doen?

schapen
Foto: publiek domein

Let op!
Zie je de volgende dingen, wees dan alert (lees de instructies):

– Zie je dieren die geen oormerk hebben?
– Zie je levende boerderijdieren die vervoerd worden in een personenauto (of op een andere manier, maar niet in een veewagen)?
– Zie je dieren die geslacht worden buiten een slachthuis?
– Zie je dieren op een vreemde plaats gestald staan (bijvoorbeeld op een balkon)?
– Zie je dieren in een zeer verwaarloosde toestand die staan te wachten op de slacht?
– Of zie je andere misstanden bij deze dieren waarvan je denkt ‘dit mag vast niet’?

Bel in alle bovenstaande situaties met 144. Maak foto’s of film de situatie, liefst met herkenbare voertuigen, kentekens en/of betrokken personen, en natuurlijk de dieren/het dier zelf. Speel geen eigen rechter en film of fotografeer alleen vanaf de openbare weg of vanuit de eigen woning. Indien mogelijk, zorg voor meerdere getuigen.

Persbericht Comité Dierennoodhulp