Begin maart 2017 kwamen duizenden Chinese beleidsmakers en journalisten samen in Beijing op de jaarlijkse opening van de ‘tweebijeenkomsten’ oftewel de ‘liang hui’, de plenaire sessies van het National People’s Congress (China’s equivalent van een parlement) en het Chinese People’s Political Congress (het landelijke toporgaan op het gebied van politiek advies). Belangrijk onderwerp: het opstellen van een lijst met beschermde diersoorten die toch commercieel verhandeld mogen worden.

wilde tijger
Foto: Erwin Vermeulen

Nieuwe wetgeving
Tijdens de bijeenkomsten discussieerden de afgevaardigden over een nieuwe wetgeving, terwijl commentatoren speculeerden wie van hen de toekomstige leiders zouden zijn. Toevallig vonden de bijeenkomsten plaats op dezelfde dag als UN Wildlife Day. Ook is het belangrijk om te vermelden dat het Standing Committee of the National People’s Congress onlangs een nieuwe Wildlife Protection Law heeft aangenomen, die op 1 januari 2017 in China van kracht werd. In het kader van deze nieuwe wildlife-wet stelde de centrale State Forestry Administration (SFA) een lijst samen van beschermde wilde dieren die commercieel verhandeld mogen worden binnen China.

Commerciële handel in tijgerproducten
De bijeenkomsten in Beijing trokken wereldwijd de aandacht. Daarom deed de Environmental Investigation Agency (EIA) op dit moment een beroep op de Chinese top van besluitvormers om de handel in tijgerproducten te beëindigen door de tijger van de lijst te schrappen. De EIA is bang dat de nieuwe Wildlife Protection Law de commerciële binnenlandse handel in bedreigde diersoorten, zoals de tijger, in de kaart speelt.

In onderzoeken heeft de EIA vastgelegd hoe China heeft geëxperimenteerd met de administratieve voorschriften (geïntroduceerd in 2003) voor de erkende binnenlandse handel in tijgervellen van in gevangenschap gefokte dieren. Het huidige vergunningenstelsel wordt niet gemonitord en staat volgens EIA-onderzoeken wagenwijd open voor misbruik. De herziene Wildlife Protection Law staat nog steeds toe dat er commercieel gehandeld wordt in lichaamsdelen en producten van in gevangenschap gefokte diersoorten, die onder de nationaal beschermde diersoorten vallen op de ‘gebruikerslijst’ van de SFA. Hoewel het onduidelijk is wanneer deze gebruikerslijst openbaar wordt gemaakt, gaan er geluiden op dat de bekendmaking al snel zal zijn.

De EIA voorziet een uitbreiding van de handel in tijgerproducten, wanneer tijgers en andere door handel bedreigde diersoorten weer op de gebruikerslijst komen te staan, en maakt zich daar ernstig zorgen over. Er leven 5.000 tot 6.000 tijgers in fokkerijen waar de dieren gefokt worden voor commerciële doeleinden. Veel dieren eindigen in de illegale handel in tijgerproducten.

Voortbestaan diersoorten in gevaar
De herziene Wildlife Protection Law stelt bovendien dat de provinciale natuurbeheerders verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van productiequotums en vergunningen. In 2015 bevestigde de SFA dat de organisatie al niet in staat was de legale handel in tijgerproducten te monitoren. De herziene wet biedt alleen maar meer mogelijkheden om de legale handel in tijgers en andere diersoorten slechter te reguleren.

Deze voorzieningen dreigen een cultuur waarin geld verdiend wordt aan bedreigde diersoorten, te versterken. Het voortbestaan van wilde diersoorten wordt in gevaar gebracht door de vraag naar wildlife-producten te stimuleren, het moeilijker te maken de wet te handhaven, inspanningen om de vraag te reduceren te ondermijnen en mogelijkheden te scheppen voor het witwassen van geld, verdiend aan in het wild gevangen dieren.

Meer tijgers gestroopt
Zo werden er in 2016 meer tijgers gestroopt in India dan in ieder ander jaar sinds 2001 – de dieren werden gedood om aan de Chinese vraag naar huiden, botten en andere lichaamsdelen te voldoen. Deze bedreiging is te groot voor de minder dan 4.000 overgebleven tijgers in het wild.

Gelukkig kwam China in december 2016 met het nieuws dat het land zijn commerciële ivoorhandel afgebouwd wil hebben aan het einde van 2017. Hiermee laat de Chinese regering zien dat men wel degelijk in actie wil komen om een door handel bedreigde diersoort te beschermen. De EIA roept China op dit beleid voort te zetten en snel in actie te komen om ervoor te zorgen dat tijgers en andere diersoorten die geregistreerd staan in de CITES Appendix I (een internationale overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten), niet op de ‘gebruikerslijst’ terechtkomen.

Steun de wilde tijger
De EIA vraagt zijn supporters en de internationale gemeenschap om een heldere boodschap naar China te sturen: in het belang van de wilde tijger moet de commerciële handel in tijgerproducten en -lichaamsdelen verboden worden. Stuur daarom een e-mail of tweet naar de Chinese ambassade om je bezorgdheid uit te spreken over het voortbestaan van de wilde tijger en om te benadrukken dat tijgers en andere diersoorten die voorkomen in de CITES Appendix I, van de ‘gebruikerslijst’ geschrapt moeten worden.

Bron: EIA ©AnimalsToday