Bont voor Dieren logoOnderzoek in opdracht van het ministerie wees deze maand uit dat slechts 7% van de bevolking vindt dat je dieren mag doden voor hun vacht.

De Tweede Kamer stemde bovendien twee jaar geleden al in met een nertsenfokverbod. De Eerste Kamer wilde destijds echter nog aanvullende compenserende maatregelen voor de nertsenfokkers. Die zijn er nu.

De Tweede Kamer besluit definitief over een Nederlands verbod op het houden van nertsen voor hun vacht. Bont voor Dieren zet alles op alles om politici duidelijk te maken dat de Nederlandse bevolking de nertsenhouderij in Nederland niet wil en heeft een nieuw spotje gemaakt.

Nerts in kooi
Nerts in kooi | Foto: Bont voor Dieren

Teken vooral ook de petitie!

Bron: Bontvoordieren.nl ©PiepVandaag.nl