Eerder waren er al vermoedens, maar het is nu door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigd: koning Willem-Alexander en zijn koninklijke familie jagen op Kroondomein Het Loo. Het zou slechts gaan om één dagdeel, maar toch is het gebied elk jaar drie maanden afgesloten tijdens het jachtseizoen.

Kroondomein
Kroondomein Het Loo gesloten tussen 25 september en 25 december | Foto: persbericht PvdD/De Faunabescherming

Al jarenlang wordt de situatie door critici aan de kaak gesteld. Alweer drie jaar geleden brachten wij de open brief onder de aandacht, die de Faunabescherming en de Partij voor de Dieren (PvdD) in dagblad Trouw plaatsten, met daarin een oproep aan de koning om Het Loo niet langer te sluiten tijdens het jachtseizoen. Dit om tegemoet te komen aan de wens van de Kamermeerderheid en om amnestie te vragen voor de dieren die in het natuurgebied leven. Daar werd geen gehoor aan gegeven, omdat de sluiting van Kroondomein Het Loo onder ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van de koning valt.

De Tweede Kamer nam 4 jaar geleden een motie aan van de Partij voor de Dieren dat Kroondomein Het Loo het hele jaar voor bezoekers opengesteld moet zijn.
.

Open Brief aan de Koning over gesloten houding rond Kroondomein

‘Incidenteel’

Volgens de RVD wordt er op het terrein gejaagd door ‘professionals’ om de populaties op peil te houden. Leden van het Koninklijk Huis die in het bezit zijn van een jachtakte zouden slechts ‘incidenteel’ jagen:

“Dit gebeurt altijd onder een-op-eenbegeleiding en toezicht van de faunabeheerders, vanwege hun kennis van de wildstand en het terrein.”

Frank Wassenberg, lid van de Tweede Kamer (PvdD), zet er vraagtekens bij:

“Ik snap niet waarom het Kroondomein zo lang gesloten moet worden voor één dagdeel jagen.”

Ook Harry Voss, dierenactivist bij de Faunabescherming, is sceptisch:

“Anderhalve week nadat het Kroondomein dit jaar sloot, zagen we al dat er gejaagd werd door de koninklijke familie.”

.

Koninklijke familie blijkt te jagen op Kroondomein Het Loo
Koninklijke familie blijkt te jagen op Kroondomein Het Loo | Foto: publiek kroondomein

Het Kroondomein wordt jaarlijks gesloten van half september tot en met eind december. Of dat volgend jaar weer gebeurt is nog onzeker. Volgens demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) mag het gebied namelijk niet meer afgesloten worden als de koning nog aanspraak wil maken op subsidie voor onderhoud. Dat kwam de afgelopen vijf jaar neer op 4,7 miljoen(!) euro.
.

Kroondomein dicht voor jacht? Dan de geldkraan dicht!

Beetje lastig

Volgens Willem-Alexander is het ‘lastig te begrijpen’ voor mensen die niet jagen. Of er volgend jaar weer gejaagd zal worden door het Koninklijk Huis zal eind december van dit jaar blijken. Dan moet een nieuwe subsidieaanvraag zijn ingediend.

De koninklijke familie vervult een voorbeeldrol, waar drie maanden plezier- en hobbyjacht onder het mom van wildbeheer naar ons idee niet bij hoort. Als de koning wil schieten kan dat gedurende de week die het domein jaarlijks voor dit doel gesloten mag zijn.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap