Natuurorganisaties in heel Europa roepen het publiek op een duidelijk signaal te geven aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie deze regels wil afbreken. Daardoor dreigt de natuurwinst van de afgelopen decennia verloren te gaan. De natuurorganisaties vragen nu de hulp van het publiek om de Commissie te laten weten dat de natuur die nog over is in Europa moet worden beschermd.

stem voor natuur
Otters | Foto: Pixabay

De Europese Commissie wil de aankomende evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen mogelijk aangrijpen de regels voor natuurbehoud sterk te versoepelen. Deze natuurrichtlijnen vormen de ruggengraat voor bescherming van Europese natuur. Deze wetgeving is de afgelopen jaren effectief gebleken, zoals blijkt uit het recent gepubliceerde State of Nature report. Dit rapport biedt voor het eerst in de geschiedenis een volledige analyse van hoe het gesteld is met de Europese natuur.

Kraanvogels, otters en zeearenden
Planten en dieren die menigeen allang had afgeschreven, komen langzaam terug. Denk aan de otter die na bijna 40 jaar terug is in de Nieuwkoopse Plassen, de kraanvogel die niet alleen broedt in het Fochteloërveen, maar sinds deze maand ook in het Korenburgerveen en de zeearend die inmiddels alweer tien jaar in de Oostvaardersplassen voorkomt en nu ook broedt in het Zwarte Meer, Lauwersmeer en de Biesbosch. De bever heeft inmiddels zijn weg gevonden door heel het land en dit jaar werd voor het eerst heel even de wolf gezien in Nederland. Nederlandse topnatuur, zoals de Waddenzee, zou zonder de VHR een stuk slechter af zijn.

Versoepeling van regels
De Europese commissie houdt echter de komende tijd de wetgeving tegen het licht. Natuurorganisaties vrezen dat dit uitdraait op een afzwakking van de richtlijnen. Verdwijnen of versoepelen de regels dan kunnen landen makkelijker de natuur schade berokkenen. Het State of Nature rapport geeft aan dat de Europese natuurbeschermingsregels niet alleen effectief zijn, maar ook hard nodig.

Het netwerk van Europese beschermde gebieden – het grootste netwerk ter wereld – heeft aantoonbare positieve invloed op instandhouding van soorten en leefgebieden. Aan de andere kant gaat het nog steeds onverminderd slecht met soorten buiten deze gebieden; zo is een derde van de Europese vogels nog steeds bedreigd, waaronder soorten waar Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft zoals de grutto. En van de 804 natuurgebieden in Europa verkeert 77 procent in slechte staat. Als de regelgeving op het gebied van natuur vanuit Europa wordt uitgehold, voorzien de natuurorganisaties nog verdere teloorgang.

Stem voor natuur
Tot 24 juli organiseert de Europese Commissie een publieksconsultatie over de Europese regels voor natuurbescherming. Deze consultatie biedt de kans om de Commissie te laten weten dat Europeanen wel degelijk hechten aan een gezonde leefomgeving. De gezamenlijke natuurorganisaties roepen daarom iedereen op om te enquête in te vullen. De actie wordt in Nederland gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten.

In Nederland kan iedereen zijn stem laten horen via www.stemvoornatuur.nl.

Persbericht WNF