De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft de klacht van het Wereld Natuur Fonds (WNF) tegen de Britse oliemaatschappij Soco gegrond verklaard.

Virunga - Total
Foto: Ad Meskens (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
De OESO gaat nader onderzoek instellen naar de olie-exploratie activiteiten van het bedrijf in Virunga Nationaal Park (Democratische Republiek Congo).

Belangrijke overwinning
Het WNF vindt dat Soco in Virunga de OESO-richtlijnen voor bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen schendt. Het park ligt middenin een actief conflictgebied. Zowel de OESO als de Verenigde Naties vinden dat internationale bedrijven extra alert moeten zijn dat hun activiteiten in landen met een zwakkere overheid niet leiden tot mensenrechtenschendingen en milieuproblemen. Volgens WNF heeft Soco geen enkel bewijs geleverd dat onderzoek is gedaan om dit te vermijden.

De natuurbeschermingsorganisatie noemt de uitspraak van de OESO dan ook ‘een belangrijke eerste overwinning voor het oudste nationaal park van Afrika’ en ‘een sterk signaal aan elk bedrijf dat denkt onder internationale afspraken uit te kunnen komen’.

Milieu-effect rapportage
In de aanklacht die het WNF in oktober 2013 indiende bij de OESO staat dat de Britse oliemaatschappij mens, dier en natuur in Virunga in groot gevaar brengt. Het WNF heeft bewijzen van intimidatie, bedreiging en wederrechtelijke vrijheidsberoving van lokale activisten. Daarnaast blijkt uit de eigen milieu-effect rapportage van Soco, die niet openbaar is gemaakt, dat olie-exploratie tot vervuiling in dit kwetsbare gebied kan leiden.

Soco kan volgens WNF uitsluitend voldoen aan de regels van de OESO door voorgoed af te zien van olie-exploratie in Virunga. De natuurbeschermingsorganisatie dringt er bij de onderneming op aan om haar activiteiten onmiddellijk te stoppen. Ook Britse, Duitse en Belgische politici en UNESCO zijn tegen de aanwezigheid van Soco in Virunga. Een petitie van WNF is al door bijna 600.000 mensen wereldwijd getekend.

Bedreigde berggorilla’s
Virunga Nationaal Park ligt in het oosten van de DRC, op de grens met Rwanda en Oeganda. Het park is een van de laatste leefgebieden van de bedreigde berggorilla’s en staat bekend als het meest biodiverse beschermde gebied in Afrika. Daarnaast is het park een van de oudste Werelderfgoederen van het continent.

Lees hier de uitspraak van de OESO.

Persbericht Wereld Natuur Fonds