Jom Kippoer, ook wel Grote Verzoendag genoemd, mag dan in het joodse geloof één van de heiligste dagen van het jaar zijn, voor tienduizenden kippen is het de hel. Zij sterven deze dag een pijnlijke dood.

Jom Kippoer
Kippen zitten op elkaar gepropt in kooien opgesloten, voor ze in het kaparot-ritueel worden gebruikt | Screenshot video Expand Animal Rights Now

Vandaag is het Jom Kippoer, oftewel Grote Verzoendag. Het is één van de belangrijkste feestdagen in het jodendom. De voorbereiding van de viering van deze dag kent een bizar fenomeen, dat vandaag de dag nog steeds wordt beoefend, door met name ultra-orthodoxe joden. Deelnemers aan dit ritueel, dat kaparot wordt genoemd, zwaaien een levende kip driemaal boven hun hoofd om hun zonden over te dragen op het dier. Tijdens deze spijtbetuiging voor alle zonden die in het afgelopen jaar door de mens begaan zijn, worden bijbelteksten uitgesproken en zeggen de deelnemers de zinnen:

“Dit is voor mij inwisselbaar, dit is mijn plaatsvervanger, dit is mijn verzoening – deze kip (voor een vrouw), of haan (voor een man), zal de dood ingaan en ik zal een lang en goed leven ingaan, in vrede…”

Dierenleed
Na deze martelingen wordt het dier vervolgens ritueel, onverdoofd geslacht en schrijft de traditie voor dat de kip als voedsel aan de armen wordt gegeven. In de praktijk gebeurt dat laatste lang niet altijd. In Brooklyn in New York bijvoorbeeld, belanden nogal wat kippenlichamen bij het vuilnis in de straten. Juist hier wordt het ritueel met de levende dieren nog vaak beoefend. En dat terwijl een zak met geld in plaats van een levende kip een goed en geaccepteerd alternatief is. De afgelopen jaren zijn door dit gebruik alleen al in Manhattan vele tienduizenden kippen op gruwelijke wijze aan hun eind gekomen. Dieren die uit de bio-industrie afkomstig zijn en er sowieso al een belabberd leven op hebben zitten, worden tijdens hun laatste levensfase ook nog eens uren, soms dagen vastgehouden in kleine kooien of transportkisten zonder eten of drinken. Daar zitten ze, in hun krappe behuizing, op straat te wachten totdat ze uit de manden getrokken worden en aan hun vleugels of poten worden rondgezwaaid. Voor de zonden van de mens, worden zij geslachtofferd.

Protestgeluiden
Er zijn initiatieven om deze praktijk te beëindigen, zowel vanuit Joods als dierenwelzijnsperspectief. Een aantal mensen in Israël en daarbuiten verzet zich tegen deze oude ceremonie en in New York probeerde men het ritueel door de rechter te laten verbieden. Helaas zonder het gewenste resultaat. Volgens The New York Times juichte een chassidische (orthodoxe) man na de uitspraak:

“Deze uitspraak bewijst dat we niet kunnen worden aangeraakt.”

Feit is wel dat het moeilijk is om te vechten tegen een groep met grote politieke invloed, die beschermd wordt door godsdienstvrijheid. Ook wordt er tijdens en voor de feestdag veel geld uitgegeven. Beoefenaars van kaparot betalen veel geld voor de kippen, de prijs van de dieren ligt deze dagen ook veel hoger dan normaal. Volgens rapporten zijn er dit jaar voor kaparot in Brooklyn naar schatting 50.000 kippen besteld.

Dierenrechtenorganisatie Expand Animal Rights Now maakte deze video over het ultra-orthodoxe ritueel kaparot. Gelukkig wisten activisten in Californië 63 kippen op tijd te redden:

Bron: The Dodo ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema